Handelingen

Soest, Willaertstraat 51 - Jo(h)anneskerk (1979 - 2008)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Provincie: Utrecht
Gemeente: Soest
Plaats: Soest
Adres: Willaertstraat 51
Postcode: 3766CP
Jaariingebruikname: 1979
Sonneveld-index: 04274
Architect: Kalfsbeek, C.
Oorspronkelijke bestemming: Rooms Katholieke Kerk
Huidige bestemming: Buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Moderne, onopvallende, kerk zonder toren. Als R.K. kerkgebouw buiten gebruik 06-07-2008. Hierna in 2009 in gebruik genomen als kerk van de PKN Hervormde "wijkgemeente van bijzondere aard".

In augustus 2005 werd bekend dat op 1 januari 2006 de vier R.K. parochies van Soest worden samengevoegd tot één parochie. Gevolg daarvan is weer dat op korte termijn twee en misschien zelfs wel drie kerken gesloten zullen worden. In de Joanneskerk is zondag 6 juli 2008 de laatste dienst gehouden. De kerk wordt hoogstwaarschijnlijk verkocht aan de burgerlijke gemeente die haar weer verhuurt aan de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard, een groep afkomstig uit de Ichthuskerk.(54-05/60-08)

Later is ook de Mariakerk in Soestdijk gesloten. Er zijn nog twee R.K. kerken in Soest in gebruik: de H.H. Petrus en Paulus en de H. Familie.

  • 2021 - De hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Soest wordt op 1 oktober 2021 opgeheven, deelt diaken Dick Vos mee. De laatste kerkdienst vindt plaats op 26 september 2021. Reden van opheffing is een gebrek aan mankracht voor de kerkenraadsfuncties en aan middelen.

In de media

  • Uit De Gooi- en Eemlander, 26 april 2009.

De Joanneskerk in de Soester wijk Overhees wordt omgedoopt tot Johanneskerk. Het scheelt maar een letter, maar toch. Er zit immers ook een nieuwe gebruiker in, sinds de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard de kerkruimte heeft overgenomen van de katholieke parochie. "We zochten een nieuwe naam, en Johanneskerk, met een H erin dus, kwam bij de gemeenteleden als beste naam naar voren", vertelt scriba Jan Hooydonk. "Het is een nieuwe naam, maar toch met een link naar het verleden. De klank blijft hetzelfde. De Joanneskerk is tenslotte een bekend begrip in Soest." De H scheelt een heleboel. "De Joanneskerk was vernoemd naar een paus, geloof ik. Onze Johanneskerk is vernoemd naar de evangelist." De bedoeling is dat de naam Johanneskerk ook op de gevel komt te staan. De hervormde wijkgemeente is erg blij met de nieuwe stek, die wordt gehuurd van de gemeente Soest. "Eindelijk een eigen plek. We hebben een tijd bij de Lasenberg gezeten, maar dat is toch anders. Dat is een school, geen kerkgebouw."

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 28 april 2009:

De hervormde wijkgemeente van bijzondere aard in Soest kan de komende tien jaar de voormalige Joanneskerk blijven huren voor haar kerkelijke activiteiten. De wijkgemeente krijgt hiervoor een eenmalige financiële bijdrage van de hervormd-gereformeerde evangelisatievereniging te Soest. Dat blijkt uit een persmededeling van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Na het ontstaan van de PKN op 1 mei 2004 besloot de evangelisatievereniging, eigenaar van de Ichthuskerk en de pastorie, om deze gebouwen ter beschikking te stellen aan de hersteld hervormde gemeente. Kerkenraad, predikant en een deel van de hervormde buitengewone wijkgemeente Ichthus in Soest besloten niet mee te gaan in de PKN en zetten hun kerkelijk leven voort binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

De gemeenteleden die wel mee wilden in de verenigde kerk maken als hervormde wijkgemeente van bijzondere aard deel uit van de protestantse gemeente te Soest. Sinds januari 2005 houdt deze wijkgemeente weer kerkdiensten. Sinds augustus 2008 wordt gebruikgemaakt van de voormalig rooms-katholieke Joanneskerk, die nu in bezit is van de burgerlijke gemeente. De financiële bijdrage stelt de hervormde wijkgemeente in staat de Joanneskerk de komende tien jaar te huren.

De commissie van bijzondere zorg (cbz), een landelijke commissie binnen de PKN om gescheurde hervormde gemeenten bij te staan en om te zorgen voor de opbouw van nieuw kerkelijk leven voor hersteld hervormde gemeenten, heeft vorig jaar gesprekken geïnitieerd tussen de kerkenraad van de hervormde wijkgemeente en het bestuur van de evangelisatievereniging. De vereniging heeft nu positief gereageerd op het verzoek om een eenmalige financiële bijdrage voor de hervormde wijkgemeente."

  • Persbericht PKN 26 maart 2010.

In Soest telt de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard 184 leden en de hersteld hervormde gemeente 275 leden. Omdat de middelen van de hervormde wijkgemeente zeer beperkt zijn, wordt geen kerkrentmeesterlijk vermogen overgedragen aan de hersteld hervormde gemeente. Wel wordt diaconaal vermogen overgedragen. Een financiële bijdrage van de evangelisatievereniging stelt de hervormde wijkgemeente in staat om voor een periode van tien jaar de Johanneskerk te huren. De Ichthuskerk, eigendom van de evangelisatievereniging, werd met ingang van 1 mei 2004 door het bestuur van deze vereniging in gebruik gegeven aan de hersteld hervormden.

Afbeeldingen