Handelingen

Son, Beverlaan 3a - Mariakapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Mariakapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Son en Breugel
Plaats: Son
Adres: Beverlaan 3a
Postcode: 5691GA
Inventarisatienummer: 08245
Jaar ingebruikname: 1950
Architect: Ir. C.G. Geenen B.i.
Huidige bestemming: kapel
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Relatief grote wegkapel met dakruiter.

De kapel is gebouwd in 1950, nadat al in 1946 een verzoek aan de bisschop was gericht om een Mariakapel te mogen oprichten "uit dankbaarheid voor het behouden blijven van Son in de historische dagen september 1944". Een bedrag van fl. 4.100,00 was al bijeengebracht. De stenen werden geschonken door de Sonse steenfabriek Terra. Sonse oud-miltairen, net terug uit Indonesië, schonken het Mariabeeld uit dankbaarheid voor hun behouden terugkomst. In 1955 werd het beeld naar de parochiekerk verplaatst en vervangen door een bronskoperen tableau met een Mariavoorselling in opalineglas. Na verloop van tijd raakte de kapel in onbruik en trad verval op. In 1984 werd hij op initiatief van buurtbewoners gerestaureerd. Sindsdien wordt de kapel goed verzorgd en gebruikt. De vier gebrandschilderde ramen zijn van de hand van Frans Berntsen en geplaatst in 1985.

De kapel heeft in de loop der jaren verschillende namen gekregen, o.a. Vredeskapel, Bevrijdingskapel en nu Mariakapel.

In de media

  • Uit Eindhovensdagblad, d.d. 10 augustus 2018

De Mariakapel aan de Beverlaan in Son is begin dit jaar aangewezen als gemeentelijk monument. Het schildje dat past bij deze monumentenstatus wordt komende woensdag officieel aangebracht. De Mariakapel werd gebouwd in 1950 naar een ontwerp van de beroemde architect Cees Geenen. Hij heeft onder meer ook het gemeentehuis van Son en Breugel en de Sint Petrus’ Bandenkerk ontworpen. ,,Hij noemde het een veldkapelleke”, vertelt Carel Verdonschot, lid van de Sonse monumentencommissie. ,,Het was toen nog een bosgebied, herinnert hij zich nog. De cultuurhistorische waarde van deze kapel, met op het dak een heus klokkentorentje, is de belangrijkste reden voor de aanwijzing als gemeentelijk monument. Verdonschot: ,,Direct na de oorlog heeft de toenmalige pastoor Van Hussen aan het bisdom in Den Bosch toestemming gevraagd voor het bouwen van een Vredeskapel. Uit dankbaarheid omdat Son bijna of geen oorlogsschade heeft gehad. Het duurde even voordat het bisdom instemde, maar het kerkbestuur had in 1948 het ontwerp al laten maken. In 1954 schonken de soldaten die waren teruggekomen van de strijd in Nederlands Indië, een Mariabeeld aan de kapel, in die jaren ook wel Bevrijdings- of Vredeskapel genoemd.

Een ander stukje cultuurhistorie is afkomstig van de bekende uroloog Gert Brillenburg Wurth, woonachtig in de buurt van de kapel. Verdonschot: ,,De kapel was in de jaren tachtig nogal vervallen, en hij heeft met een inzamelingsactie het initiatief genomen voor een restauratie. Bij bedrijven haalde hij, omgerekend, elfduizend euro op. In 1984 zijn er ook vier glas-in-loodramen gekomen van de Eindhovense kunstenaar Frans Berntsen.” De kapel is in 1985 opnieuw ingezegend.

Afbeeldingen