Handelingen

Sonneveld-index plaatsen F

Uit Reliwiki

Plaats Sonneveld-Index Plaats Gemeente Adres Naam gebouw Buiten gebruik Religie Jaar in gebruik
Farmsum 736 Farmsum Delfzijl ?? vm B
735 Farmsum Delfzijl Nieuwstad 25 vm GKV
734 Farmsum Delfzijl Op de Wierde 1 PKNH 1869
20111 Farmsum Delfzijl Op de Wierde 1 vm NH 15e
469 Farmsum Delfzijl Waarman 26 Eben Haezer MolK 1989
Feerwerd 737 Feerwerd Winsum Valgeweg 3 Jacobus PKNH 14 e
18202 Ferwerd Ferwerderadiel Hogebeintumerweg vm GK 1841
8931 Ferwerd Ferwerderadiel Hogebeintumerweg 5 PKNGK 1920
17132 Ferwerd Ferwerderadiel Hogebeintumerweg 5 vm GK 1865
8930 Ferwerd Ferwerderadiel Kerkpad 1 St. Martinus PKNH 14 e
8933 Ferwerd Ferwerderadiel Marrumerweg 2 Morgenster GKV 1993
8932 Ferwerd Ferwerderadiel Nije Buorren 9 vm GKV 1945
Ferwoude 8934 Ferwoude Sudwest Fryslan Buren 2 PKNH 1767
7510 Fijnaart Moerdijk Kerkring 1 PKNH 1877
7511 Fijnaart Moerdijk Langeweg(nu Wilhelm.str) vm GK 1889
7513 Fijnaart Moerdijk Molenstraat Jac. de Meerdere vm RK 1844
7514 Fijnaart Moerdijk Molenstraat 26 Jac. de Meerdere RK 1953
7512 Fijnaart Moerdijk Wilhelminastraat 64 PKNGK
Finkum 18387 Finkum Leeuwarderadeel ?? De Welkom vm NHEv 1913
8936 Finkum Leeuwarderadeel Holdingawei 51 St. Vitus vm NH 13 e
8937 Finkum Leeuwarderadeel Holdingswei 81 vm NAK 13 e
Finsterwolde 738 Finsterwolde Oldanbt C.G. Wiegersweg 1 PKNH 13 e
739 Finsterwolde Oldanbt Westbaan 4 't Schienvat vm GK 1935
15378 Finsterwolde Oldanbt Westbaan 4 't Schienvat vm GK 2000
Firdgum 8938 Firdgum Franekeradeel Camstrawei 7 St. Nicolaas vm NH 13 e
Fleringen 10620 Fleringen Tubbergen Fleringer es Kroezenboom/H.Hart RK kap 1940
17932 Fleringen Tubbergen Hekkertsweg RK vwk
10160 Fleringen Tubbergen Herinckhaveweg 4 vm RK div 1769
10159 Fleringen Tubbergen Oldenzaalseweg 98 Onbevl Hart van Maria RK 1960
Fochteloo 8939 Fochteloo Ooststellingwerf bij Zuideinde 23 NHklst 1837
8940 Fochteloo Ooststellingwerf Zuideinde 34 Pelgrimskapel vm NHkap 1918
Follega 8942 Follega Lemsterland Straatweg 39 Irene vm NHGb
8941 Follega Lemsterland Straatweg 47 vm NH
16242 Follega Lemsterland Straatweg 47 NHklst
Folsgare 8943 Folsgare Sudwest Fryslan Tsjaerddyk 73 Laurentius PKNH 1875
Foudgum 8944 Foudgum Dongeradeel Piet Paaltjenspad 1 Maria PKNH 1808
Foxham 740 Foxham Hoogezand Foxham 47, Martenshoek Martinus vm RK 1891
Foxhol 741 Foxhol Hoogezand Gerrit Imbosstraat 76 Rehoboth vm UB 1886
744 Foxhol Hoogezand Gerrit Imbosstraat 76 Rafael EvG 1990
742 Foxhol Hoogezand Roerdompstraat 30 vm MolK 1963
743 Foxhol Hoogezand Roerdompstraat 30 Petrus MolK 1995
Franeker 8960 Franeker Franekeradeel Academiestraat 10 Mariakerk vm RK kloka 15e
19170 Franeker Franekeradeel Academiestraat 10 vm NH psz 1983
20477 Franeker Franekeradeel Amperestraat 7 Levend Woord PG
8945 Franeker Franekeradeel Breedeplaats 2 Martinikerk PKNH 1421
19171 Franeker Franekeradeel Burg. J. Dijkstraweg 6 NH psz 2006
17866 Franeker Franekeradeel Burg.J.Dijkstraweg 3 Rafael gk EvG
8946 Franeker Franekeradeel Dijkstraat 11 Bethel vm NHkap 1910
8958 Franeker Franekeradeel Godsacker 13 Franciscus vm RK 1865
8959 Franeker Franekeradeel Godsacker 13 Franciscus RK 1962
8956 Franeker Franekeradeel Heerengracht 54 LdH
8955 Franeker Franekeradeel Heerengracht 9 Thimotheus gk EvG
18385 Franeker Franekeradeel Hofstraat 1C D 1997
8954 Franeker Franekeradeel Noord ZZ 41 Aardappelkerkje VrEGB 1878
8953 Franeker Franekeradeel Prof. Holwardastraat 21 Philadelfia VrB 1985
20476 Franeker Franekeradeel Salverderweg 21 De Schuilplaats gk PG
8948 Franeker Franekeradeel Schilcampen 49 vm GKV 1982
16678 Franeker Franekeradeel Schilcampen 49 vm GK 1850
17311 Franeker Franekeradeel Schilcampen 49 Maranatha VrB 2003
8951 Franeker Franekeradeel Voorstraat 15 vm D 1960
8950 Franeker Franekeradeel Voorstraat 71 vm D 1864
16648 Franeker Franekeradeel Voorstraat 72 GKV 2003
8947 Franeker Franekeradeel Zilverstraat 32 vm PKNGK 1893
16866 Franeker Franekeradeel Zilverstraat 32 vm GK 1865
20100 Franeker Franekeradeel Zilverstraat 32 Fransiscus vm RK 1830
15001 Franeker Franekeradeel Zilverstraat 46 B 15 e
20102 Franeker Franekeradeel Zilverstraat 46 vm D 15 e
8957 Franeker Franekeradeel Zuiderkade 17 Samuel vm PG
17425 Franeker Franekeradeel Zuiderkade 17 vm VvG 1993
8949 Franeker Franekeradeel Zuiderkade 31 CGK 1925
Fransum 745 Fransum Zuidhorn Fransumerweg 4 vm NH 13 e
Friens 8961 Friens Boarnsterhim van Sytzemawei 1 PKNH 1795
Frieschepalen 8963 Frieschepalen Opsterland 't Paed 1/Tolhekslaene Paedwizer GKV 1987
14640 Frieschepalen Opsterland Tolheksleane 21 vm NHRz
8962 Frieschepalen Opsterland Tolheksleane 39 vm PKNGK 1930
19291 Frieschepalen Opsterland Tolheksleane 39 vm VGKN 2004
Froombosch 15105 Froombosch Slochteren Hoofdweg 102 Bethel vm NH
746 Froombosch Slochteren Hoofdweg 132 NAK 1925 -