Handelingen

Speciaal

Zoekresultaten

 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Tj. Kuipers De maker van het bekroonde ontwerp was architect Tjeerd Egberts Kuipers. Er werd een rechthoekige, inpandig gebouwde zaalkerk in neorenaissancestij
  8 kB (1.043 woorden) - 20 sep 2018 18:18
 • [[Categorie:Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)]] | architect = Kuipers, Tj.
  3 kB (395 woorden) - 21 dec 2018 13:06
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  3 kB (323 woorden) - 22 dec 2018 01:16
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. Belangrijk werk in het oeuvre van Tjeerd Kuipers: zaalkerk met bankenplan en kansel haaks op de lengte-as, gebouwd onder inv
  4 kB (455 woorden) - 25 dec 2017 09:12
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. Belangrijk werk van architect Tj. Kuipers, met rijk gedetailleerde voorgevel en asymmetrisch dubbeltorenfront. Gerefo
  6 kB (766 woorden) - 25 dec 2017 09:13
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...Moorse stijl, als zodanig zeldzaam werk in het oeuvre van architect Tjeerd Kuipers (1857-1942), die vooral bekend is van het ontwerpen van Gereformeerde kerkg
  10 kB (1.340 woorden) - 13 apr 2018 05:32
 • ...gebouwde (Geref.) Zuiderkerk in Groningen van Van Veens leermeester Tjeerd Kuipers (1842-1912), aan het ontwerp waarvan hij ook heeft meegewerkt. Aankleding e
  5 kB (559 woorden) - 10 okt 2018 23:31
 • ...Wildervank is besloten de Grote Kerk (vm. Gereformeerde Kerk, 1911, Tjeerd Kuipers) te gaan gebruiken. In de Oude Kerk (vm. Nederlands Hervormde Kerk, 1687) i
  7 kB (811 woorden) - 25 dec 2016 10:53
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...ewaarde grote Gereformeerde kerk met toren. Hoofdwerk van architect Tjeerd Kuipers.
  16 kB (2.206 woorden) - 22 dec 2018 01:46
 • Beeldbepalende kerk met toren. Uitbreiding 1924 (architect Tj. Kuipers).
  10 kB (1.419 woorden) - 9 okt 2018 15:57
 • ...amen met de vlakbij gesitueerde watertoren uit 1912 (ontworpen door Roelof Kuipers); één van de mooiste watertorens in Nederland). Ook in Hellevoetsluis bes
  9 kB (1.134 woorden) - 2 jan 2019 23:44
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. Karakteristiek kerkgebouw met toren, ontworpen door Tjeerd Kuipers. In gebruik tot 1971, daarna gesloopt voor [[Berkel en Rodenrijs, Oranjestr
  3 kB (293 woorden) - 3 sep 2018 16:54
 • ...onisch vergelijkbaar met vele Gereformeerde kerkgebouwen van de Gebroeders Kuipers en Nauta. Ook door architect Anema ontworpen is de vroegere [[,s-Gravenhage
  26 kB (3.785 woorden) - 8 sep 2018 09:36
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. Grote Gereformeerde stadskerk met toren. Typerend in oeuvre Tjeerd Kuipers. Als kerk buiten gebruik 1962. Omstreeks die tijd zijn de grote en kleine t
  7 kB (925 woorden) - 25 nov 2018 12:08
 • ...Loo, terwijl als technisch adviseur is toegevoegd de bekende architect Tj. Kuipers van Amsterdam.
  28 kB (4.221 woorden) - 6 sep 2018 17:01
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Molen Kuipers, W. van der
  4 kB (427 woorden) - 2 jul 2018 12:43
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...later werk van de belangrijke gereformeerde architect en kerkenbouwer Tj. Kuipers (1857-1942), in een sobere, zakelijk-expressionistische stijl.
  8 kB (1.055 woorden) - 19 dec 2018 20:04
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...antse wijkgemeente. De kerk geldt als een hoogtepunt in het oeuvre van Tj. Kuipers.
  14 kB (1.755 woorden) - 15 jun 2017 05:54
 • .... Na een restauratie en verbouwing is de Wilhelminakerk (1898-1899, Tjeerd Kuipers) heropend op 23 december 2001. De verbouwing onder architectuur van ir. Th.
  4 kB (457 woorden) - 26 mrt 2018 07:00
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Roelof
  10 kB (1.473 woorden) - 3 feb 2018 22:06
 • | architect = Th. van der Doll/Tjeerd Kuipers ...erenigde Gereformeerde gemeenten van Maasland kon bevatten. De heer Tjeerd Kuipers[http://nl.wikipedia.org/wiki/Tjeerd_Kuipers] architect te Amsterdam, werd o
  7 kB (961 woorden) - 26 jan 2018 22:50
 • [[Categorie:Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)]] | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tjeerd
  3 kB (386 woorden) - 27 dec 2018 13:32
 • Uitbreiding 1925 (Kuipers) met kerkcentrum Maranatha.
  10 kB (1.239 woorden) - 20 jan 2019 10:21
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. Belangrijke sobere zaalkerk met fronttoren, ontworpen door architect Tjeerd Kuipers. Eeuwfeest van deze kerk gevierd op Hemelvaartsdag 20 mei 2009. Vanaf 21 me
  5 kB (588 woorden) - 29 jan 2018 17:56
 • | style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  3 kB (300 woorden) - 16 okt 2018 12:52
 • ...yle="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Tjeerd Kuipers Grote, belangrijke stadskerk naar ontwerp van Tjeerd Kuipers. Voorgevel met twee, qua hoogte verschillende, torens. Vele interessante de
  18 kB (2.548 woorden) - 2 mrt 2017 05:21
 • | style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...d. Karakteristiek kerkgebouw, met toren, naar ontwerp van architect Tjeerd Kuipers. Later in kader Samen op Weg in medegebruik door de Ned. Herv. Kerk. Sinds
  6 kB (746 woorden) - 3 dec 2018 23:01
 • [[Categorie:Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)]] ...yle="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)
  4 kB (518 woorden) - 15 okt 2018 11:10
 • [[Categorie:Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)]] ...yle="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)
  16 kB (2.313 woorden) - 15 nov 2018 08:08
 • ...de, schuin ertegenover gelegen, Gereformeerde Nieuwe Zuiderkerk (1916, Tj. Kuipers), die korte tijd later (in 1969) ook is gesloopt.
  5 kB (636 woorden) - 15 nov 2018 08:05
 • Uitbreiding in 1893 (Kuipers), gesloopt in 1968. Op dezelfde plaats is in 1968 de [[Rijnsburg, Kerkstraa
  3 kB (268 woorden) - 1 feb 2018 12:12
 • [[Categorie:Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)]] | architect = Kuipers, R. & Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)
  1 kB (149 woorden) - 25 dec 2018 11:46
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  4 kB (460 woorden) - 12 dec 2016 19:20
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. Grote stadskerk, met (bij architect Tj. Kuipers vaak voorkomend) asymmetrisch dubbeltorenfront: links van voorgevel een kle
  7 kB (944 woorden) - 21 sep 2018 12:42
 • | style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  3 kB (273 woorden) - 2 sep 2018 15:56
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Roelof
  5 kB (635 woorden) - 18 okt 2018 06:50
 • ...nkelijk "ouderwetse", Gereformeerde Kerk. Uitbreiding 1904, architect: Tj. Kuipers.
  5 kB (637 woorden) - 3 nov 2018 18:26
 • ...meente Noord, gehouden in basisschool de Schepershof. Met de komst van ds. Kuipers in 1980 kwam hier al spoedig een einde aan en werden weer alle diensten geh
  16 kB (2.091 woorden) - 3 nov 2018 15:18
 • | architect = Kuipers, Tj.
  1 kB (143 woorden) - 3 dec 2018 22:40
 • [[Categorie:Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)]] | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  3 kB (353 woorden) - 26 dec 2018 14:48
 • ...r moest ruimte geboden worden aan 1600 gemeenteleden. Alleen Meijer en Tj. Kuipers reageerden. Vervolgens werden A.L. van Gendt en G.B. Salm om ontwerpen gevr
  11 kB (1.423 woorden) - 29 nov 2018 08:47
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. Zaalkerk met terzijde staande toren, karakteristiek in oeuvre Tjeerd Kuipers, onder invloed van het rationalisme.
  3 kB (349 woorden) - 14 dec 2018 15:10
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. Niet onaardige "neokerk" uit 1890, zonder toren, ontworpen door Tjeerd Kuipers (1857-1942). Gebouwd als één van de zogenaamde Doleantiekerken in de hoof
  5 kB (616 woorden) - 30 nov 2018 11:25
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...k kerkgebouw, met beeldbepalende toren, een laat werk naar ontwerp van Tj. Kuipers. Vanaf ± begin jaren 1990 "SOW" kerk, samen met de Ned. Herv. Vredekerk. S
  6 kB (722 woorden) - 16 jan 2018 11:24
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. (verbouwing)
  3 kB (313 woorden) - 13 dec 2018 23:18
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. en Groot, J.
  4 kB (558 woorden) - 22 mrt 2017 13:51
 • ...ces "Kleine Kerk" genoemd, tegenover de Gereformeerde "Grote Kerk" van Tj. Kuipers.
  8 kB (1.098 woorden) - 9 jan 2019 16:59
 • [[Categorie:Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)]] ...Lightskyblue; width:200px;" | [http://nl.wikipedia.org/wiki/Tjeerd_Kuipers Kuipers, Tj.]
  15 kB (2.223 woorden) - 25 jan 2019 17:30
 • ...de- en 18de-eeuwse Franse kastelen, werd ontworpen door de architect Foeke Kuipers in opdracht van de bewoner/eigenaar van het landgoed, jonkheer H.J. Deutz v ...et object een belangrijk exponent binnen het oeuvre van de architect Foeke Kuipers.
  12 kB (1.660 woorden) - 10 okt 2017 06:49
 • Renovatie 1926 en 1979 (Restauratie 1926 door Tj. Kuipers}.
  5 kB (601 woorden) - 6 jun 2018 20:31
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...eformeerde Kerk te IJmuiden uit 1904. Karakteristiek werk in oeuvre Tjeerd Kuipers (1857-1942). Verwoest in 1944.
  3 kB (349 woorden) - 14 dec 2018 17:29
 • ...als Gereformeerde Kerk in 1953, nadat de oudere Geref. Kerk (architect T. Kuipers) in bezit was gekomen van de Geref. Kerk Vrijgemaakt.
  3 kB (412 woorden) - 11 jun 2018 22:55
 • [[Categorie:Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)]] | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Tj. Kuipers
  7 kB (1.013 woorden) - 11 feb 2019 17:20
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  5 kB (537 woorden) - 14 apr 2018 16:40
 • | style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  2 kB (243 woorden) - 12 sep 2017 07:37
 • ...uit 1957. Verving een in 1944 verwoeste kerk uit 1906 naar ontwerp van Tj. Kuipers.
  3 kB (337 woorden) - 6 apr 2018 15:11
 • ...van de oudere Gereformeerde "Oosterkerk" aan de Fazantlaan, architect Tj. Kuipers, tot Immanuëlkerk.
  6 kB (759 woorden) - 22 jan 2019 11:13
 • == Over de architecten Cuypers, en Kuipers == ...architectengeslacht Cuypers niet met de Gereformeerde kerkenbouwer Tjeerd Kuipers, en zijn familie.
  25 kB (3.569 woorden) - 24 okt 2018 12:07
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...eformeerde kerkgebouw stamt uit 1913 en is ontworpen door architect Tjeerd Kuipers uit Amsterdam. De kerk staat op internet voor 315.000 euro te koop bij make
  6 kB (700 woorden) - 28 mei 2018 13:26
 • ...dat in 1906 in Jugendstilstijl werd gebouwd door architect J.H. Schröder. Kuipers/Cooper was doopsgezind en het tehuis was in eerste instantie bestemd voor d
  9 kB (1.199 woorden) - 29 jul 2017 06:06
 • ...zonder toren, ontworpen door A. Nauta, onder invloed van het werk van Tj. Kuipers. In de loop der jaren twee maal verbouwd, in 1926 en in 1982.
  4 kB (501 woorden) - 22 dec 2018 20:16
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj
  5 kB (631 woorden) - 1 jan 2019 20:05
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...n der belangrijkste vroege werken van de gereformeerde kerkenbouwer Tjeerd Kuipers (1857-1942). De kruisvormige zaalkerk met fronttoren is opgetrokken in neor
  6 kB (812 woorden) - 29 jul 2017 06:22
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...rijk kerkgebouw, dat (i.t.t. vele andere kerkgebouwen van architect Tjeerd Kuipers) tot in de meeste details, b.v. het meubilair en het banken-/stoelenplan, t
  30 kB (4.328 woorden) - 13 aug 2018 19:48
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  3 kB (285 woorden) - 8 aug 2018 06:45
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, W. en J. (Surhuisterveen)
  4 kB (457 woorden) - 24 feb 2018 06:20
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, T.
  3 kB (287 woorden) - 21 jan 2018 17:40
 • ...ouw met toren, ontworpen door A. Nauta, onder invloed van het werk van Tj. Kuipers.
  3 kB (389 woorden) - 1 jan 2019 20:25
 • | style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  2 kB (252 woorden) - 21 jan 2018 17:57
 • ...eucharistie (Offer van Abraham en Offerande Melchisedek; gerestaureerd M. Kuipers, 1980) en door de decoratieve toepassing van groene pigment op de bakstenen
  18 kB (2.534 woorden) - 25 nov 2018 13:39
 • ...het ikoon in Griekse stijl, voorstellende de aartsengel Michael (Johannnes Kuipers, Het Harde) dateren van 1988. Deze onderdelen vallen wegens te geringe leef
  11 kB (1.343 woorden) - 4 jun 2018 12:55
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tjeerd Eenvoudige zaalkerk in de voor Tjeerd Kuipers (1857-1942) kenmerkende, rationalistische trant met invloed van het neoroma
  4 kB (479 woorden) - 3 jun 2018 22:31
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. De kerk is door Tjeerd Kuipers ontworpen.
  3 kB (269 woorden) - 25 dec 2018 12:06
 • ...tijl in de gereformeerde kerkbouw. Nauta neemt verschillende kenmerken van Kuipers over in zijn werk zoals een ingangspartij geflankeerd door een grote en een
  21 kB (2.975 woorden) - 7 dec 2017 12:45
 • ...:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Meijer, J.W. en G.W.; Kuipers, Tj. (uitbreiding) Buitengewoon interessant kerkgebouw. Uitbreiding 1923 (T. Kuipers). Aanbouw 2001 van De Schakel.
  4 kB (467 woorden) - 17 okt 2017 22:59
 • ...met toren uit 1826. Restauratie en uitbreiding in 1924-1925, architect Tj. Kuipers. ...ouwing en uitbreiding met derde beuk (zuidzijde) o.l.v. architect Tjeerd Kuipers uit Amsterdam. 1980: vooralsnog laatste restauratie.
  9 kB (1.090 woorden) - 15 aug 2017 12:36
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj.; Zuiderhoek, D. In 1911 naar ontwerp van architect Tj. Kuipers gebouwde kerk. Deze verving een kleiner gebouw uit 1888.
  4 kB (463 woorden) - 28 feb 2018 22:42
 • ...eformeerde kerkbouw uit het interbellum onder invloed van het werk van Tj. Kuipers.
  5 kB (638 woorden) - 2 mrt 2018 18:25
 • ...enplan met galerijen) en architectonisch verwant aan het werk van o.a. Tj. Kuipers. Voor verdere omschrijving zie hieronder. Van 2004 tot 2009 hierin ook dien
  15 kB (2.202 woorden) - 2 apr 2014 07:29
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  3 kB (281 woorden) - 14 dec 2018 18:39
 • ...deze twee kerken de veel grotere Gereformeerde Kerk (ontworpen door Tjeerd Kuipers) aan de Parkstraat in gebruik genomen.
  3 kB (353 woorden) - 19 dec 2018 16:35
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...met toren, een karakteristiek kerkgebouw naar ontwerp van architect Tjeerd Kuipers.
  3 kB (308 woorden) - 19 dec 2018 16:37
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  8 kB (958 woorden) - 22 feb 2017 18:11
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  3 kB (260 woorden) - 9 jul 2018 14:45
 • ...eerde kerkbouw in Limburg. Het ontwerp is verwant aan de kerken van Tjeerd Kuipers.
  3 kB (380 woorden) - 25 dec 2018 12:03
 • ...align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Dijk, D. van, en Kuipers, E. ir
  7 kB (835 woorden) - 30 dec 2018 15:31
 • ...ebrand. De brand schijnt ontstaan te zijn in een schuur naast het logement-Kuipers. Met de kerk en het logement liggen tegen den grond de boerenbehuizingen va
  13 kB (1.815 woorden) - 13 apr 2018 06:02
 • ...inde Zuid 22 - Gereformeerde Kerk|nieuwe kerkgebouw]] naar ontwerp van Tj. Kuipers in gebruik werd genomen.
  3 kB (294 woorden) - 13 sep 2018 07:08
 • ...Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)|Gereformeerde kerkgebouw]] (architect T. Kuipers) in 1945 was toegewezen aan, c.q. overgenomen door, het kerkgenootschap Ger
  3 kB (314 woorden) - 1 okt 2018 16:04
 • | architect = Kuipers, Tjeerd ...e en links kleine toren, en een dakruiter, uit 1910, ontworpen door Tjeerd Kuipers.
  2 kB (310 woorden) - 21 sep 2018 15:41
 • [[Categorie:Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)]] | architect = Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)
  4 kB (481 woorden) - 25 dec 2018 09:41
 • | style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Kuipers, Roelof Tj.zn.
  5 kB (544 woorden) - 21 apr 2018 04:06
 • | style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Tjeerd Kuipers
  2 kB (265 woorden) - 3 jan 2019 12:16
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Roelof
  9 kB (1.227 woorden) - 24 mrt 2018 17:57
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tjeerd
  3 kB (287 woorden) - 4 dec 2018 16:55
 • ...906. Vervangen door ernaast opgetrokken kerkgebouw naar ontwerp van Tjeerd Kuipers.
  2 kB (260 woorden) - 13 dec 2018 23:10
 • [[Categorie:Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)]] | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  6 kB (746 woorden) - 12 feb 2019 23:49
 • | architect = Kuipers, Tj., Amsterdam
  2 kB (174 woorden) - 19 jan 2019 18:03
 • ...met forse fronttoren. Architectonisch nauw verwant aan het werk van Tjeerd Kuipers (1857-1942). De oorspronkelijke aankleding en inrichting is deels nog aanwe
  4 kB (619 woorden) - 18 jan 2018 12:46
 • ...gebruik 1919, ter plaatse vervangen door de grotere kerk van architect Tj. Kuipers.
  2 kB (230 woorden) - 9 jan 2019 17:01
 • Noodkerk tijdens de verbouwing van de Gereformeerde Kerk (ontworpen door Tj. Kuipers) in het centrum van Voorburg.
  5 kB (571 woorden) - 21 sep 2018 15:55
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...n gebruik als R.K. Kerk St. Antonius van Padua, eveneens van architect Tj. Kuipers, en ook met een zadeldaktoren.
  8 kB (1.072 woorden) - 29 okt 2018 12:16
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj. ...ere kerk op dezelfde plek, die uit 1875 stamde. Het ontwerp was van Tjeerd Kuipers, een architect die meerdere Gereformeerde kerken tekende. Het betreft een e
  5 kB (689 woorden) - 17 mei 2017 06:37
 • ...odkerk. Sloop 1900 en vervangen door nieuw kerkgebouw naar ontwerp van Tj. Kuipers.
  3 kB (269 woorden) - 30 sep 2018 22:19
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, Tj.
  2 kB (247 woorden) - 14 dec 2018 15:14
 • | style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Kuipers, R. (Roelof) ...naar ontwerp van Roelof Kuipers (broer van de welbekende architect Tjeerd Kuipers).
  6 kB (820 woorden) - 20 jul 2018 16:28
 • ...chillende torens, denken aan diverse Gereformeerde kerkgebouwen van Tjeerd Kuipers, b.v. de Bergsingelkerk te Rotterdam. Een noodzakelijke onderhoudsbeurt van
  15 kB (2.064 woorden) - 18 jan 2019 23:14
 • ...k (1905), die ontworpen was door de bekende gereformeerde architect Tjeerd Kuipers. In diens stijl ontwierp Nauta gereformeerde kerken in IJlst (1910), Aalten
  6 kB (739 woorden) - 6 aug 2018 12:18
 • ...tzeedijk 7 - Nieuwe Zuiderkerk|Nieuwe Zuiderkerk]] (gesloopt 1969) van Tj. Kuipers in Rotterdam en de [[Scheveningen, Nieuwe Parklaan 90 - Nieuwe Badkapel|Nie Tj. Kuipers bouwde rond 1900 ook de [[Groningen,_Folkingestraat_60_-_Synagoge|Synagoge]
  59 kB (8.426 woorden) - 11 okt 2018 16:53
 • ...bouw. Uitbreiding met rechter vleugel 1905 - 1906, naar ontwerp van Tjeerd Kuipers. ...tieke glas-in-loodramen. De oostzijde is de uitbreiding uit 1905, door Tj. Kuipers, met een qua stijl afwijkend groot raam. De zuidzijde bevatte blanco, archi
  8 kB (1.040 woorden) - 30 okt 2018 23:37
 • Qua architectonische stijl zou deze kerk kunnen zijn ontworpen door T.E. Kuipers, A. Nauta of Th. Anema.
  4 kB (537 woorden) - 18 jan 2019 15:52
 • * {{Wikipedia|Bouwwerk_van_Tjeerd_Kuipers}} Bouwwerken van Tjeerd Kuipers
  6 kB (764 woorden) - 4 jan 2019 06:34