Handelingen

Strijen, Kerkstraat 48 - Grote- of St. Lambertuskerk

Uit Reliwiki

Versie door JvN (overleg | bijdragen) op 13 jul 2022 om 17:59 (aanvulling)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote- of Sint Lambertuskerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Strijen
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Hoeksche Waard
Plaats: Strijen
Adres: Kerkstraat 48
Postcode: 3291AL
Inventarisatienummer: 03507
Jaar ingebruikname: 15 e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 34945

Geschiedenis

Uiterst belangrijke historische dorpskerk met toren. Gebouwd als R.K. St. Lambertuskerk. Getroffen door de St. Elisabethsvloed 18 - 19 november 1421. Dit is in 2021 herdacht.

In de 7e eeuw stond hier al een kapel. Het onderstuk van de toren is 14e eeuws. Het huidige koor is 15e eeuws. Later werd de toren opgetrokken. In de 19e en 20e eeuw onderging de kerk een aantal ingrijpende verbouwingen.

Serie kleurrijke glas-in-loodramen, die (vermoedelijk) dateren uit de jaren 1937 - 1939, toen een grote restauratie plaatsvond.

Karakteristiek protestants interieur, vrijwel geheel gevuld met kerkbanken.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk. Eenbeukig laatgotische kerk met vijfzijdig gesloten koor en houten tongewelven. Noorderzijbeuk en zuiderzijbeuk beide van later tijd. Gerestaureerd 1937-1939. Eenvoudige laatgotische toren met een versiering van boognissen, gerestaureerd 1950. Tot de inventaris behoren: Rijk gesneden orgelkas, ondermeer met op voluten zittende bazuinengelen aan weerszijden versierd. Hierin een instrument dat in 1839/40 door P. van Oeckelen werd gemaakt. Het instrument werd in de loop der tijden dermate gewijzigd, dat alleen de orgelkas en het nog aanwezige Van Oeckelen-pijpwerk binnen de bescherming vallen. Een doophek en een overhuifde bank uit de 17de eeuw; twee eenvoudige overhuifde banken uit het begin der 19de eeuw; zes koperen kaarsenkronen, 17de eeuw en een aantal grafzerken, 15de, 16de en 17de eeuw. Klokkenstoel met klok van Petit en Fritsen, 1929, diam. 112 cm. Aan de zuidmuur van het dwarsschip van de kerk zit een stenen zonnewijzer.

In de media

Uit Het Vaderland, 31 Januari 1939.

Het dorp Strijen, zuid-oostelijk op het eiland Beijerland of Hoeksche Waard, zou een kapel rijk zijn geweest en omstreeks het jaar 1000 wordt reeds het bezit van een kerkgebouw vermeld.

De tegenwoordige Ned. Herv. kerk moet gesticht zijn in 1511. Zij bestaat ult een ruim schip, bijna 40 m. lang, aan de westzijde begrensd door een wat scheef gezakten even ouden toren, die belangrijk uit de middenas van het schip staat, aan de oostzijde afgesloten door een halven tienhoek als koorsluiting. Aan den noord- en zuidgevel was, ongeveer in het midden der schiplengte, een ruime kapel gebouwd, waardoor het grondplan een kruisvorm verkreeg. In het midden der 19de eeuw is de kapel afgebroken en vervangen door een ruimen maar minder fraaien aanbouw, waardoor het kerkgebouw belangrijk werd vergroot en de oorspronkelijke eenbeuklge een soort tweebeukige kerk werd. Tegelijkertijd werd de kapel aan de zuidzijde van haar kap beroofd, verhoogd en met een plat afgedekt de oorspronkelijke vensters vervangen door ijzeren ramen en een hinderlijk leelijke consistorie bijgebouwd.

In 1920 zijn inwendig eenige herstellingen aangebracht, doch hiermede was de toen al bouwvallige toestand van het ruim 400 jaar oude kerkgebouw niet opgeheven. In 1930 bleek het muurwerk van het koor zoo bouwvallig, dat maatregelen werden overwogen om tot restauratie te geraken, wat de toen opkomende crisis belet heeft.

In 1933 wendden de kerkvoogden zich tot het Rijksbureau voor de monumentenzorg om advies. Ook architect B. van Bilderbeek, die belast was met de restauratie van de Groote kerk te Dordrecht bracht een rapport uit en maakte een opmetings- en restauratieplan op, dat omvatte de volledige herstelling van het muurwerk van schip en koor, heropbouw van de weggebroken en herstel van de overige steunbeeren, enz. en het aanbrengen van een zadeldak met tuitgevel op de met een plat afgedekte Zuiderkapel.

Voorts zou de consistoriekamer aan de Zuidzijde van het koor worden afgebroken en vervangen door een nieuwe kerkekamer aan de Noordzijde van den toren, waardoor tevens de minder fraaie 19e eeuwsche aanbouw wat aan het oog zou worden onttrokken.

Een weder geheel gaaf en in zijn oorspronkelijk karakter middeleeuwsch bouwwerk vormt nu weer een sieraad voor zijn omgeving. De plannen voor het herstel van het voor driekwart bepleisterde kerktorentje, zijn in bewerking.

Woensdag zal in een wijdingssamenkomst de herleving van het kerkgebouw plechtig worden gevierd.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur