Handelingen

Tilburg, Fatimastraat 28 - O.L. Vrouw van Fatima

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Tilburg
Plaats : Tilburg
Adres : Fatimastraat 28
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1947
Huidige bestemming: gesloopt
Naam kerk : O.L. Vrouw van Fatima
Architect : Bedaux, J.H.A.
Monument-status: n.v.t.


Geschiedenis

Vroege wederopbouwkerk, als hoofdgebouw van uitgebreid R.K. complex.

Ook Onbevlekt Hart van Maria genoemd, buiten gebruik 1980, sloop 1990. Evenals b.v. in Eindhoven is de naamgeving van deze kerk niet duidelijk/eenduidig. De officiële naam luidt volgens mij (JvN) "Onbevlekt Hart van Maria", terwijl de hiermee samenhangende R.K. devotie is ontstaan door de Mariaverschijning in Fatima, Portugal, in 1917, waaruit dus de naamgeving "O.L. Vrouw van Fatima" is af te leiden.

Tijdens onderstaande 3 foto's was deze voormalige kerk, zo te zien, tijdelijk in gebruik bij "Emmaus Welvaartsresten".

Kerkgebouw gesloopt 1990. Torentje en pastorie, rechts van kerk, gehandhaafd. Pastorie verbouwd tot wooneenheden voor studenten. Ter plaatse van kerk nieuw appartementencomplex.

Afbeeldingen