Handelingen

Tzummarum, Buorren 56 - Ned. Herv. Kapel (1898 - 1965)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Het Lokaal
Genootschap: Ned. Herv. Rechtzinnig
Provincie: Friesland
Gemeente: Waadhoeke
Plaats: Tzummarum
Adres: Buorren 56
Postcode: 8851EN
Inventarisatienummer: 09670
Jaar ingebruikname: 1898
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Geen


Geschiedenis

Voormalige kapel, buiten gebruik in 1965, daarna tot 2010 muziekcentrum.

Op 25 december 1898 is de eerste kerkdienst gehouden in de rechtzinnig Hervormde kapel. Deze evangelisatie hield in 1965 op te bestaan en het gebouw werd gesloten. Op 7 mei 1973 ging het gebouw over naar de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente. Op de gevel zit een bordje met It Lokaal. De Christelijke muziekvereniging De Bazuin oefende er en er heeft nog een poosje een zondagsschool en een rechtzinnige vrouwenvereniging Dorkas bestaan. (49-03)

Onduidelijk of dit gebouw nog bestaat.

Afbeeldingen