Handelingen

Urk, Wijk 3 - Kerkje aan de Zee

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kerkje aan de Zee
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Urk
Provincie: Flevoland
Gemeente: Urk
Plaats: Urk
Adres: Wijk 3
Postcode: 8321EK
Sonneveld-index: 01441
Jaar ingebruikname: 1786
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 35882

Geschiedenis

Het Kerkje aan de Zee is eigendom van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Urk, terwijl de toren van het kerkje eigendom is van de burgerlijke Gemeente Urk. Het Kerkje aan de Zee is omstreeks 1600 gebouwd en na ongeveer 30 jaar op een eilandje voor de kust van Urk komen te liggen. Het was alleen wadend door zee of per bootje bereikbaar. In 1786 is het Kerkje aan de Zee herbouwd, voor een bedrag van nog geen 15.000 gulden (€ 6.807). Herbouw bleek noodzakelijk omdat het kerkje in de laatste dagen van zijn bestaan zo bouwvallig was dat het moest worden afgebroken. Het kerkje is in de jaren 1988-1989 voor het laatst gerestaureerd. Toen is ook het orgel vervangen door een Van Dam orgel (bouwjaar 1906), afkomstig uit de Hervormde Kerk in Munnekeburen. Boven de hoofdingang van het kerkje zit nog steeds een gedenksteen als blijk van de vroegere band met de stad Amsterdam. (bron: gemeente Urk)

Met oude en nieuwe torenspits, nu cultureel centrum.

Beschrijving

Hervormde kerk. Driebeukig rechtgesloten bakstenen GEBOUW; zadeldak; onversneden steunberen, rondboogvensters. Aan de noordzijde een ingang met zandstenen omlijsting waarboven een viertal wapens en opschrift betreffende de herbouw 1786. Inwendig houten tongewelf en zuilen. Preekstoel XVII d, bord met namen der predikanten, scheepje XVIII, twee koperen kronen. Eenklaviers orgel met aangehangen pedaal, in 1901 gemaakt door L. van Dam en Zonen uit Leeuwarden. Het instrument is oorspronkelijk gemaakt voor de Hervormde Kerk te Munnekeburen. Gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

In de media

  • Uit Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 26 September 1942.

De plechtige inwijding van het nieuwe orgel der Ned. Herv. kerk heeft plaats gehad. In zijn openingsrede zeide ds. van Wieringen, dat dank zij de ruime financieele hulp, reeds thans, na een jaar arbeid der Orgelbouw-commlssie tot het ingebruiknemen van het nieuwe orgel kon worden overgegaan. Hij bracht een woord van dank aan allen die hiertoe hadden meegewerkt. Hierna gaf Fijke (sic) Asma uit Leiden een concert op het nieuwe orgel. De heer Asma liet zijn aandachtig gehoor ten volle hooren door de vertolking van Bach- en Händelmuziek, welke mooie geluidvariaties het nieuwe instrument bezit. Het talrijke publiek dat de oude Hervormde kerk geheel vulde, was dan ook vol lof over dezen zeer mooien avond. De plechtigheid werd bijgewoond door den oud-predikant der gemeente, ds. Marsman.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 16 augustus 2005.

De hervormde gemeente De Ark in Urk gaat per 4 september weer ochtenddiensten beleggen in het zogenaamde Kerkje aan de Zee. De gemeente zegt hiertoe genoodzaakt te zijn doordat het kerkgebouw aan de Lange Dam voor de zondagse erediensten vaak te klein blijkt. Het is voor het eerst in ruim dertig jaar dat er weer erediensten gehouden worden in het voor Urk beeldbepalende Kerkje aan de Zee, dat in 1786 werd gebouwd en destijds 15.000 gulden kostte.Volgens ds. G. Oberink, een van de twee predikanten van de hervormde gemeente De Ark, moeten er tijdens de kerkdiensten in De Ark steeds vaker zo veel stoelen bijgeplaatst worden, dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. „De brandweer kan dat niet langer accepteren.” Met de zondagse ochtenddiensten die parallel aan de ochtenddiensten in De Ark gehouden zullen worden, krijgt de gemeente weer ruimte voor alle kerkgangers. „In het Kerkje aan de Zee kunnen tussen de 150 en 200 mensen een plaats krijgen”, aldus ds. Oberink. „Maar dan houdt het ook wel helemaal op.” De hervormde gemeente De Ark heeft vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuw kerkgebouw in de Polderwijk. „We hebben inmiddels grond kunnen aankopen, maar alles hangt nu af van de verkoop van De Ark”, aldus ds. Oberink. „Als voor dat gebouw namelijk een koper gevonden wordt, dan verhuist de hele gemeente naar De Ark. We kunnen dan een nieuwe kerk bouwen met daarbij voldoende ruimte voor het verenigingswerk. De kerkzaal zal dan zo’n 1100 zitplaatsen krijgen, met uitbreidingsmogelijkheden tot 1400 plaatsen. Als De Ark echter niet verkocht wordt, is er het plan een kleinere nieuwe kerk te bouwen met zo’n 600 zitplaatsen.” Volgens de predikant is de hervormde gemeente De Ark in Urk een „rechts-confessionele, zeer jonge gemeente met een sterke natuurlijke aanwas.” In het Kerkje aan de Zee worden veel trouwdiensten gehouden. In de zomermaanden juli en augustus is er iedere werkdag van 14.00 uur tot 15.00 uur ook samenzang onder het thema ”Zingen in de Zomer”.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur