Handelingen

Utrecht, Adriaen van Ostadelaan 2 - Aloysiuskerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Regel 51: Regel 51:
  
 
Eerste grote kerk uit het oeuvre van Hendrik Valk (1886-1973). Centraalbouw op zeshoekig grondplan, die zich naar boven toe verjongt door middel van een twaalfhoekige, meloenvormige koepel met tamboer. Aan de voorzijde bevindt zich een uitgebouwd portaal, geflankeerd door een doopkapel, een kleine klokkentoren en een devotiekapel; aan de achterzijde bevindt zich een uitgebouwde absis. Het interieur is geheel uitgevoerd in schoonmetselwerk. Ten behoeve van de liturgische wensen van toen en een verbeterde zichtbaarheid op het altaar werd gepoogd een overzichtelijker ruimte te creëren. Rechts naast de voorgevel was een hoge toren gepland, volgens een aquarel door Valk; deze is niet uitgevoerd. Kruiswegstaties en gebrandschilderde ramen uit de bouwtijd zijn van de hand van W.L. Wiegmans (1892-1942). Het Antoniusmozaïek uit dezelfde tijd is eveneens van zijn hand.
 
Eerste grote kerk uit het oeuvre van Hendrik Valk (1886-1973). Centraalbouw op zeshoekig grondplan, die zich naar boven toe verjongt door middel van een twaalfhoekige, meloenvormige koepel met tamboer. Aan de voorzijde bevindt zich een uitgebouwd portaal, geflankeerd door een doopkapel, een kleine klokkentoren en een devotiekapel; aan de achterzijde bevindt zich een uitgebouwde absis. Het interieur is geheel uitgevoerd in schoonmetselwerk. Ten behoeve van de liturgische wensen van toen en een verbeterde zichtbaarheid op het altaar werd gepoogd een overzichtelijker ruimte te creëren. Rechts naast de voorgevel was een hoge toren gepland, volgens een aquarel door Valk; deze is niet uitgevoerd. Kruiswegstaties en gebrandschilderde ramen uit de bouwtijd zijn van de hand van W.L. Wiegmans (1892-1942). Het Antoniusmozaïek uit dezelfde tijd is eveneens van zijn hand.
 
  
 
== Geschiedenis orgel ==
 
== Geschiedenis orgel ==
 +
St. Aloysiuskerk, vanwege het van oorsprong tweeklaviers orgel, in 1810 gemaakt door A. Meere te Utrecht voor de O.L.Vr. ten Hemelopneming aan de Biltstraat te Utrecht. In 1895 door M. Maarschalkerweerd gewijzigd en overgeplaatst naar een nieuwe - inmiddels gesloopte - kerk. In 1974 gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw en geplaatst in een nieuwe kerkzaal in de Biltstraat. In 1993 overgeplaatst naar de St Aloysiuskerk te Utrecht.
  
 +
== In de media ==
 +
; Uit ''Het Centrum'', 15 november 1924.
  
St. Aloysiuskerk, vanwege het van oorsprong tweeklaviers orgel, in 1810 gemaakt door A. Meere te Utrecht voor de O.L.Vr. ten Hemelopneming aan de Biltstraat te Utrecht. In 1895 door M. Maarschalkerweerd gewijzigd en overgeplaatst naar een nieuwe - inmiddels gesloopte - kerk. In 1974 gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw en geplaatst in een nieuwe kerkzaal in de Biltstraat. In 1993 overgeplaatst naar de St Aloysiuskerk te Utrecht.
+
Het Orgel In de St. Aloysiuskerk is thans gereed gekomen. De firma Maarschalkerweerd, orgelfabrikant alhier, mag met haar werk gefeliciteerd worden. Het was geen gemakkelijke taak, het oude orgel op het nieuwe koor in een zeer beperkte ruimte zoo practisch mogelijk te plaatsen. In de oude kerk was het orgel in zijn geheel opgesloten in een kast op de koortribune geplaatst. In de nieuwe kerk was dit absoluut onmogelijk. Daarom is, op initiatief van den orgelbouwer thans het orgel gehalveerd en is gebruik gemaakt van de beide nissen, rechts en links van het koor. In de rechternis is opgeborgen het positief en pedaal (in een zwelkast), in de linkernis het manuale, terwijl windkast en speeltafel zich op het koor bevinden. Zoodoende is er thans voldoende ruimte beschikbaar voor de koorzangers. Hoewel de afstand tusschen beide nissen ruim 10 M. bedraagt, vindt het pijpenwerk toch een goed ensemble. Wlndtoevoer geschiedt thans ook electrisch. Vermelden wij tenslotte nog dat er Zondagavond 16 Nov. a.s. na het Lof een orgelbespeling zal gegeven worden door den organist-directeur der kerk. den heer Leo Smeets, met stukken van Bach, Reinberger, Franck en Lemmens, terwijl de heer Winnubst zijn leerling zal reglstreeren.
 
 
  
 
==Afbeeldingen==
 
==Afbeeldingen==
 
+
; Exterieur
Exterieur
 
 
 
 
<gallery>
 
<gallery>
 
Afbeelding:04405 Utrecht RK. Aloysius 1924 Adriaen v. Ostadelaan 4 Utr. foto. André van Dijk. Kerkenverzamelaar (11).jpg|tijdens de restauratie. jaartal onbekend.  © AvD.
 
Afbeelding:04405 Utrecht RK. Aloysius 1924 Adriaen v. Ostadelaan 4 Utr. foto. André van Dijk. Kerkenverzamelaar (11).jpg|tijdens de restauratie. jaartal onbekend.  © AvD.
Regel 70: Regel 69:
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
+
; Interieur
 
 
 
 
Interieur
 
 
 
 
<gallery>
 
<gallery>
 
Afbeelding:04405 Utrecht RK. Aloysius 1924 Adriaen v. Ostadelaan 4 Utr. opname 1997 foto. André van Dijk. Kerkenverzamelaar (5).jpg|opname 1997  © AvD.  
 
Afbeelding:04405 Utrecht RK. Aloysius 1924 Adriaen v. Ostadelaan 4 Utr. opname 1997 foto. André van Dijk. Kerkenverzamelaar (5).jpg|opname 1997  © AvD.  
Regel 83: Regel 78:
 
Afbeelding:04405 Utrecht RK. Aloysius 1924 Adriaen v. Ostadelaan 4 Utr. opname 1997 foto. André van Dijk. Kerkenverzamelaar (2).jpg|opname 1997  © AvD.
 
Afbeelding:04405 Utrecht RK. Aloysius 1924 Adriaen v. Ostadelaan 4 Utr. opname 1997 foto. André van Dijk. Kerkenverzamelaar (2).jpg|opname 1997  © AvD.
 
Afbeelding:04405 Utrecht RK. Aloysius 1924 Adriaen v. Ostadelaan 4 Utr. opname 1999 foto. André van Dijk. Kerkenverzamelaar (23).jpg|opname 1999  © AvD.
 
Afbeelding:04405 Utrecht RK. Aloysius 1924 Adriaen v. Ostadelaan 4 Utr. opname 1999 foto. André van Dijk. Kerkenverzamelaar (23).jpg|opname 1999  © AvD.
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (1).JPG|foto H.J. de Bruijn Asperen
+
</Gallery>
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (2).JPG|foto H.J. de Bruijn Asperen
+
De volgende foto's zijn alle gemaakt door H.J. de Bruijn, Asperen.
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (3).JPG|foto H.J. de Bruijn Asperen
+
<Gallery>
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (4).JPG|foto H.J. de Bruijn Asperen
+
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (1).JPG
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (5).JPG|foto H.J. de Bruijn Asperen
+
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (2).JPG
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (6).JPG|foto H.J. de Bruijn Asperen
+
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (3).JPG
 +
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (4).JPG
 +
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (5).JPG
 +
Afbeelding:Utrecht RK Aloysius (6).JPG
 
</gallery>
 
</gallery>

Versie van 16 jul 2010 om 10:22


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Utrecht
Plaats : Utrecht
Adres : Adriaen v. Ostadelaan 4
Provincie : Utrecht
Jaar ingebruikname : 1924
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Aloysius
Architect : Valk, H.W.
Monument-status: gemeentelijk monument

(orgel rijksmonument)

Inventarisatienummer: 04405


opname 1995 © AvD.

Geschiedenis kerk

Eerste grote kerk uit het oeuvre van Hendrik Valk (1886-1973). Centraalbouw op zeshoekig grondplan, die zich naar boven toe verjongt door middel van een twaalfhoekige, meloenvormige koepel met tamboer. Aan de voorzijde bevindt zich een uitgebouwd portaal, geflankeerd door een doopkapel, een kleine klokkentoren en een devotiekapel; aan de achterzijde bevindt zich een uitgebouwde absis. Het interieur is geheel uitgevoerd in schoonmetselwerk. Ten behoeve van de liturgische wensen van toen en een verbeterde zichtbaarheid op het altaar werd gepoogd een overzichtelijker ruimte te creëren. Rechts naast de voorgevel was een hoge toren gepland, volgens een aquarel door Valk; deze is niet uitgevoerd. Kruiswegstaties en gebrandschilderde ramen uit de bouwtijd zijn van de hand van W.L. Wiegmans (1892-1942). Het Antoniusmozaïek uit dezelfde tijd is eveneens van zijn hand.

Geschiedenis orgel

St. Aloysiuskerk, vanwege het van oorsprong tweeklaviers orgel, in 1810 gemaakt door A. Meere te Utrecht voor de O.L.Vr. ten Hemelopneming aan de Biltstraat te Utrecht. In 1895 door M. Maarschalkerweerd gewijzigd en overgeplaatst naar een nieuwe - inmiddels gesloopte - kerk. In 1974 gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw en geplaatst in een nieuwe kerkzaal in de Biltstraat. In 1993 overgeplaatst naar de St Aloysiuskerk te Utrecht.

In de media

Uit Het Centrum, 15 november 1924.

Het Orgel In de St. Aloysiuskerk is thans gereed gekomen. De firma Maarschalkerweerd, orgelfabrikant alhier, mag met haar werk gefeliciteerd worden. Het was geen gemakkelijke taak, het oude orgel op het nieuwe koor in een zeer beperkte ruimte zoo practisch mogelijk te plaatsen. In de oude kerk was het orgel in zijn geheel opgesloten in een kast op de koortribune geplaatst. In de nieuwe kerk was dit absoluut onmogelijk. Daarom is, op initiatief van den orgelbouwer thans het orgel gehalveerd en is gebruik gemaakt van de beide nissen, rechts en links van het koor. In de rechternis is opgeborgen het positief en pedaal (in een zwelkast), in de linkernis het manuale, terwijl windkast en speeltafel zich op het koor bevinden. Zoodoende is er thans voldoende ruimte beschikbaar voor de koorzangers. Hoewel de afstand tusschen beide nissen ruim 10 M. bedraagt, vindt het pijpenwerk toch een goed ensemble. Wlndtoevoer geschiedt thans ook electrisch. Vermelden wij tenslotte nog dat er Zondagavond 16 Nov. a.s. na het Lof een orgelbespeling zal gegeven worden door den organist-directeur der kerk. den heer Leo Smeets, met stukken van Bach, Reinberger, Franck en Lemmens, terwijl de heer Winnubst zijn leerling zal reglstreeren.

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur

De volgende foto's zijn alle gemaakt door H.J. de Bruijn, Asperen.