Handelingen

Utrecht, Adriaen van Ostadelaan 2 - Aloysiuskerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Utrecht
Plaats : Utrecht
Adres : Adriaen v. Ostadelaan 4
Provincie : Utrecht
Jaar ingebruikname : 1924
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Aloysius
Architect : Valk, H.W.
Monument-status: gemeentelijk monument

(orgel rijksmonument)

Inventarisatienummer: 04405


opname 1995 © AvD.

Geschiedenis kerk

Eerste grote kerk uit het oeuvre van Hendrik Valk (1886-1973). Centraalbouw op zeshoekig grondplan, die zich naar boven toe verjongt door middel van een twaalfhoekige, meloenvormige koepel met tamboer. Aan de voorzijde bevindt zich een uitgebouwd portaal, geflankeerd door een doopkapel, een kleine klokkentoren en een devotiekapel; aan de achterzijde bevindt zich een uitgebouwde absis. Het interieur is geheel uitgevoerd in schoonmetselwerk. Ten behoeve van de liturgische wensen van toen en een verbeterde zichtbaarheid op het altaar werd gepoogd een overzichtelijker ruimte te creëren. Rechts naast de voorgevel was een hoge toren gepland, volgens een aquarel door Valk; deze is niet uitgevoerd. Kruiswegstaties en gebrandschilderde ramen uit de bouwtijd zijn van de hand van W.L. Wiegmans (1892-1942). Het Antoniusmozaïek uit dezelfde tijd is eveneens van zijn hand.

Geschiedenis orgel

St. Aloysiuskerk, vanwege het van oorsprong tweeklaviers orgel, in 1810 gemaakt door A. Meere te Utrecht voor de O.L.Vr. ten Hemelopneming aan de Biltstraat te Utrecht. In 1895 door M. Maarschalkerweerd gewijzigd en overgeplaatst naar een nieuwe - inmiddels gesloopte - kerk. In 1974 gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw en geplaatst in een nieuwe kerkzaal in de Biltstraat. In 1993 overgeplaatst naar de St Aloysiuskerk te Utrecht.

In de media

Uit Het Centrum, 15 november 1924.

Het Orgel In de St. Aloysiuskerk is thans gereed gekomen. De firma Maarschalkerweerd, orgelfabrikant alhier, mag met haar werk gefeliciteerd worden. Het was geen gemakkelijke taak, het oude orgel op het nieuwe koor in een zeer beperkte ruimte zoo practisch mogelijk te plaatsen. In de oude kerk was het orgel in zijn geheel opgesloten in een kast op de koortribune geplaatst. In de nieuwe kerk was dit absoluut onmogelijk. Daarom is, op initiatief van den orgelbouwer thans het orgel gehalveerd en is gebruik gemaakt van de beide nissen, rechts en links van het koor. In de rechternis is opgeborgen het positief en pedaal (in een zwelkast), in de linkernis het manuale, terwijl windkast en speeltafel zich op het koor bevinden. Zoodoende is er thans voldoende ruimte beschikbaar voor de koorzangers. Hoewel de afstand tusschen beide nissen ruim 10 M. bedraagt, vindt het pijpenwerk toch een goed ensemble. Wlndtoevoer geschiedt thans ook electrisch. Vermelden wij tenslotte nog dat er Zondagavond 16 Nov. a.s. na het Lof een orgelbespeling zal gegeven worden door den organist-directeur der kerk. den heer Leo Smeets, met stukken van Bach, Reinberger, Franck en Lemmens, terwijl de heer Winnubst zijn leerling zal reglstreeren.

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur

De volgende foto's zijn alle gemaakt door H.J. de Bruijn, Asperen.