Handelingen

Utrecht, Marco Pololaan 113 - Wederkomst des Heren

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Wederkomst des Heren
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Marco Pololaan 113
Postcode: 3526GA
Sonneveld-index: 04432
Jaar ingebruikname: 1966
Architect: Koldewey, H.M.
Huidige bestemming: maatschappelijk Leger des Heils
Monument status: Geen

Geschiedenis

Moderne kerk met klokkenstoel in de wijk Kanaleneiland. De linker zijwand van het kerkgebouw bestaat uit glas-in-betonramen. In 2015 was er het voornemen, deze kerk buiten gebruik te stellen. De twee klokken in de klokkenstoel zijn al geruime tijd geleden verwijderd.

  • 2017 Vermoedelijk wordt dit kerkgebouw binnen enkele jaren gesloten en gesloopt.
  • 2018 De kerk staat te koop, maar is nog wel in gebruik.
  • 2019 1 september 2019 laatste kerkdienst gehouden

In de nevenruimten links van het kerkgebouw zit nu het Leger des Heils.

Aanvulling mei 2020: Op de website van het Leger des Heils staat op nummer 115-117 vermeld de huiskamer voor de buurt "Bij Bosshardt". Het gebouw lijkt dus niet buiten gebruik te zijn als kerk. Op de website katholiekutrecht.nl staat de geloofsgemeenschap "Wederkomst des Heren" genoemd als reguliere gebruiker van deze ruimte. In april 2020 is de kerk door het college van B&W van de gemeente Utrecht aangewezen als tijdelijke 24 uurs-noodopvang voor daklozen zonder coronaklachten (zie externe link).

Geschiedenis vervolg

De Wederkomst des Herenkerk is een rooms-katholiek kerkgebouw in de wijk Kanaleneiland in de Nederlandse stad Utrecht. De kerk is gewijd aan de Wederkomst des Heren. De kerk is in gebruik bij de St. Martinusparochie. Bij de bouw van de wijk Kanaleneiland in de jaren zestig, werden er drie katholieke kerken ingepland om het aantal katholieken in de nieuwe wijk voldoende te kunnen bedienen. Dit zou dan neerkomen op twee à drieduizend parochianen per kerk, wat een heel gangbare omvang was voor een parochie. De parochie van de Wederkomst des Heren werd opgericht in 1963. De bouw was voltooid in 1965 waarna de inwijding werd gedaan door kardinaal Alfrink, de toenmalige bisschop van Utrecht. Na de Christus Koningkerk in 1961 en de Sint-Isidoruskerk in 1964 was de Wederkomst des Herenkerk in 1965 de laatste van de drie nieuw te bouwen katholieke kerken. Door maatschappelijke veranderingen zoals ontkerkelijking en de verkleuring van de wijk werden drie kerkgebouwen te veel. Begin jaren tachtig begon een samenwerkingsverband dat leidde tot de sluiting van de Isidoruskerk in 1985 en de sluiting en de sloop van de Christus Koningkerk in 1988. Een gedeelte van het glas-in-betonraam uit de Christus Koning werd geplaatst in de Wederkomst. De drie parochies gingen verder onder de noemer Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland en maakten gebruik van de Wederkomst des Herenkerk.

In 2010 fuseerde de kerk met vier andere Utrechtse kerken tot de St. Martinusparochie.

  • (Bron: wikipedia)

In de media

  • Uit RTVUtrecht.nl, d.d. 1 september 2019

Zo'n 60 mensen hebben vandaag de laatste zondagsdienst bijgewoond in de rooms-katholieke Wederkomst des Herenkerk in Utrecht. De buurtkerk in de wijk Kanaleneiland mag van het aartsbisdom geen diensten meer houden op de zondag. Piet Rentinck was enkele jaren pastoor in de kerk en ging zondag voor tijdens de laatste dienst op zondag. Hij vond het een mooie bijeenkomst: "De emotie is aan de ene kant pijn en verdriet dat er niet meer op zondag gevierd mag worden. Daar is veel boosheid, verontwaardiging en onbegrip over. Maar aan de andere kant kon men ook vreugdevol en dankbaar terugkijken op een aantal hele mooie jaren. En dat laatste overheerste wel." Het verbod op diensten op zondag in het gebouw aan de Marco Pololaan komt uit de koker van het aartsbisdom. Volgens Rentinck hoopt het bisdom dat het verbod zal leiden tot meer bezoek bij andere kerken in de stad die kampen met teruglopende bezoekersaantallen. "De bisschop verwacht dat de mensen naar een andere kerk gaan." Maar Rentinck denkt niet dat het plan gaat werken: "Waarschijnlijk zullen heel weinig dat doen. Omdat ze veelal te oud zijn om langer te reizen. En bovendien speelt mee dat ze komen voor de gemeenschapsviering. En als ze elders moeten komen dan zijn ze daar een vreemdeling."

De laatste zondagsdienst aan de Marco Pololaan vond al niet meer plaats in het grote kerkgebouw. Dat werd vier jaar geleden verruild voor een kleiner gebouwtje op dezelfde locatie. Rentinck denkt dat daar wekelijks zo'n 30 tot 40 vaste bezoekers kwamen, veelal mensen uit de buurt of mensen die vroeger in de wijk hebben gewoond: "Ook als ze verhuisd zijn naar Leidsche Rijn, Nieuwegein of Houten, dan blijven ze zondag komen. Het is echt een hele hechte gemeenschap."

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Op beide afbeeldingen hieronder zijn nog 2 klokken te zien. Die zijn alweer geruime tijd geleden uit de klokkenstoel verwijderd (in welk jaar?).

Interieur