Handelingen

Veenhuizen, Kerkweg 26 - Ned. Herv. Kerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Ned. Hervormde kerk
Gemeente : Heerhugowaard
Plaats : Veenhuizen.
Adres : Kerkweg
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1862
Huidige bestemming: gesloopt
Naam kerk : Ned. Hervormde Kerk
Architect :
Monument-status: n.v.t.
Inventarisatienummer : 06130


Geschiedenis

Buiten gebruik en gesloopt 1965.Algemene gegevens
Genootschap : PKN Hervormd
Gemeente : Heerhugowaard
Plaats : Veenhuizen.
Adres : Kerkweg 26
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1965
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk :
Architect : Nap, K.
Monument-status: praalgraf Rijksmonument
Inventarisatienummer: 06131


Geschiedenis

Kleine moderne kerk. In het voorportaal bevindt zich een wit en zwart-marmeren praalgraf van Reinoud van Brederode, ao. 1633, uit de gesloopte eerdere kerk. Bij dit kerkje staat een moderne klokkenstoel, waarin een klok uit 1460 hangt.

Dit kerkgebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente Heerhugowaard, en wordt gebruikt voor speciale vieringen, alsmede als oefenruimte voor koren.

Sinds 2008 wordt er actie gevoerd voor vervanging van het in verval geraakte voorportaal, waarin het praalgraf is opgesteld.


Afbeeldingen