Handelingen

Venray, Grote Markt 24 - Petrus' Banden

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petrus' Banden
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Venray
Plaats: Venray
Adres: Grote Markt 24
Postcode: 5801BL
Sonneveld-index: 13685
Jaar ingebruikname: 1475
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 37209

Geschiedenis

Grote gotische kerk met hoge wederopbouwtoren, 79,8 m..

Tegen een 13e-eeuwse voorganger werd in 1401 begonnen met de bouw van een toren. Vanaf 1450 verrees de forse laat-gotische kerk, vermoedelijk volgens één plan. Ze kreeg vanwege haar afmetingen de bijnaam 'kathedraal van de Peel'. Het laat-gotische zuidportaal stamt uit 1521. De kerk werd gerestaureerd in 1837 en dertig jaar later, van 1867 tot 1874, opnieuw door Pierre Cuypers (1827 - 1921). In 1944 werd de toren opgeblazen en leed de kerk grote oorlogsschade. Deze werd hersteld in de jaren 1947-'48. De toren werd, licht gewijzigd, pas in 1961-'62 door Jules Kayser herbouwd. In 1987 is de kerk nogmaals gerestaureerd.

Toren 14e eeuw, kerk en toren door brand beschadigd 1944, herstel.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Sint Petruskerk. Monumentale laatgotische pseudobasiliek met diep middenkoor, XV B; toren na verwoesting in 1944-'45 vervangen door een nieuwe, die in 1950 is voltooid. Tot de zeer belangrijke inventaris behoren o.a. barokke tochtportalen, 1692, barokke preekstoel, 1679, renaissance doopvont XVId, laatgotische koperen lezenaar, XVd. Beeldhouwwerken, waaronder: Beelden van een calvarie, circa 1500; Marianum, circa 1500; crucifixen; St. Petrusbeeld, XVIa, elf apostelbeelden tegen de pijlers, XVI; enige madonnabeelden en beelden van andere heiligen, XV-XVI. Op het kerkhof vijf grafstenen, die oorspronkelijk in de kerk lagen (o.a. 1493,1607,1716); voorts acht grafkruisen (XVII,XVIII,XIX) en zeven grafzerken, XVIII en in de grafkelder ten oosten van het koor een zerk 1690 (1754,1781). Tegen de oostmuur van de noordbeuk een wit zandstenen Anna-altaar uit omstreeks 1900, vervaardigd door het atelier van dr. Pierre Cuypers (1827 - 1921) met vier beeltenissen van heiligen in de predella; het Kind Jezus omgeven door voorvaderen en de Boom van Jesse; voorstellingen van het sterfbed van Anna, Maria en Anna lezend, Joachim en Anna. Tegen de oostmuur van het koor een wit zandstenen altaar uit omstreeks 1900 vervaardigd door het atelier van dr. Pierre Cuypers (1827 - 1921) met voorstellingen van H. Barbara, H. Thomas, H. Anthonius, H. Leonardus alsook van het Laatste Avondmaal en de Wonderbare Broodvermenigvuldiging; geheel links een beeld van H. Petrus, geheel rechts een beeld van H. Paulus. Beide altaren zijn afkomstig uit de Annakerk te Breda en in 1999 overgeplaatst naar Venray. Orgel (Rijksmonument) met drie manualen en vrij pedaal, in 1955 gebouwd door de firma Gebr. Vermeulen (Weert).

Hergoten klok "Twaalf Apostelen" door Petit & Fritsen, 1951, eveneens hergoten in 1618, 1645 en 1870, gewicht 4132 kg. Klokkenstoel met klok van Jac. Clockgeter, 1475, diam. 88 cm. Mechanisch torenuurwerk, vervaardigd door Eijsbouts, elektrische opwinding.

In de media

Uit Omroep Venray 14 december 2013 De werkzaamheden aan het orgel van de Grote Kerk zijn deze week afgesloten. De laatste 3 maanden zijn meer dan 1.000 vrijwilligers uren besteed aan de grondige restauratie van het uit 1955 stammend orgel. Ruim 2.500 pijpen zijn gedemonteerd en naar beneden gebracht waarna ze gereinigd werden.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur