Handelingen

Vierlingsbeek, Pastoor Jansenstraat 2 - Laurentius (1500 - 1944)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Laurentius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Boxmeer
Plaats: Vierlingsbeek
Adres: Pastoor Jansenstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 08495
Jaar ingebruikname: 1500
Architect:
Huidige bestemming: door oorlogshandelingen verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

De Sint-Laurentiuskerk heeft op een hoogte midden in het dorp gelegen. Vermoedelijk was dat eerst een houten kerkje, dat omstreeks 1000 door een stenen Romaans kerkje zal zijn vervangen. De wijding aan de heilige Laurentius doet vermoeden dat de oorspronkelijke kerk al heel oud is, mogelijk zelfs uit de tijd van de heilige Lambertus (eind 7e eeuw). De eerste schriftelijke vermelding van de kerk dateert van vóór 1300.
De kerk van Vierlingsbeek was moederkerk van de kapel van Groeningen, de Sint-Theobalduskapel te Overloon en de kapel van Holthees. Midden 15e eeuw werd deze kerk vervangen door een grote gotische kerk, die een 60 meter hoge spitse toren had. In 1611 kondigde de reformatie zich aan in de persoon van Hermanus Beventrupfel, die tot taak kreeg om zending te verrichten in het Overambt van het Land van Cuijk. Tot 1620 was hij in functie en kreeg de kapel van Groeningen toegewezen. Na dit jaar vertrok hij naar het Nederambt.
Op 29 november 1648 echter kwam de Laurentiuskerk in handen van de hervormden. Petrus Teschenmäcker uit Elberfeld werd de eerste predikant. In 1665 moest hij nog vluchten voor de legers van de Bisschop van Münster, maar op Paeschen ende Pincxteren 1666 werd deze tot paise en accord gedwongen, zodat de protestanten weer veilig waren. Op 26 augustus 1686 stierf hij. De verdreven pastoor, Willem Reginald Bosman, bouwde een grenskerk te Smakt, buiten het Land van Cuijk. In 1672, na de inval der Fransen, kregen de katholieken de Laurentiuskerk weer even in bezit, maar moesten deze in 1674 weer afstaan.
Op 15 juli 1800 moesten de protestanten de kerk weer aan de katholieken teruggeven en kerkten sindsdien in een noodruimte die toebehoorde aan een naar Boxmeer vertrokken legerkapitein. De op 25 juli 1802 beroepen predikant, Stephanus Hanewinkel, beijverde zich voor een nieuwe kerk die in 1804 gereed kwam, maar zeer slecht gebouwd was. Hanewinkel pleitte bij koning Lodewijk Napoleon voor financiële steun voor een betere kerk en kreeg deze ook. Na de nodige bestuurlijke strubbelingen werd deze kerk op 28 januari 1811 ingewijd. In 1838 echter stortte het kerkdak in omdat ook bij de bouw van deze kerk nogal bezuinigd was en bovendien had de katholieke aannemer slecht werk geleverd door te veel zand tussen de specie te doen. Uiteindelijk werd dan toch een betere kerk gebouwd, mede door steun van Koning Willem II, die in 1841 in Vierlingsbeek vertoefde. Deze kerk, nu door een protestante aannemer gebouwd, werd op 8 oktober 1844 ingewijd en is het huidige Koningskerkje.
Tijdens de slag om Overloon op 2 oktober 1944 werd de Laurentiuskerk geheel verwoest, waarna een nieuwe Sint-Laurentiuskerk werd gebouwd op dezelfde plaats. (Bron:Wikipedia)