Handelingen

Vijlen, Vijlenberg 72 - Martinus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Vaals
Plaats: Vijlen
Adres: Vijlenberg 72
Postcode: 6294AW
Sonneveld-index: 13721
Jaar ingebruikname: 1862
Architect: Carl_Weber (1820 - 1908)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 36716

Geschiedenis

Pittoresk gesitueerde neogotische kerk met toren. Het schip van de in 1860 gebouwde R.K. Sint-Martinuskerk is in 1993 gerestaureerd. Zomer 2001 is begonnen met de torenrestauratie. Neo-gotische hallenkerk gebouwd van 1860 - 1862 op de plaats waar de H. Clodulfus reeds in de 7e eeuw een kerkje liet bouwen. De toren is 65 meter hoog. In de buitenmuur is een merkteken aangebracht waarop de hoogte 195,62 meter boven N.A.P. staat vermeld, waarmee deze kerk de hoogstgelegen kerk van Nederland is. In de muur bevindt zich boven de ingang van de sacristie het wapen van de Abdis van Burtscheid, Anna van Renesse van Elderen, voorzien van de wapenspreuk Dominus Provedebit (de Heer zal erin voorzien) en het jaartal 1726, dat aangeeft in welk jaar zij de vroegere toren liet restaureren. Rond de kerk bevinden zich hardstenen kruisen uit de 17e eeuw met Duitse teksten. De kerk bevat diverse kunstschatten zoals een drieluik voorstellende "De bruiloft van Kana", twee panelen voorstellende "De geboorte van Jezus" en "De Verrijzenis", uitgevoerd in opaline, alle vervaardigd door de befaamde kunstenaar Charles Eyck. Van zijn hand zijn ook de 14 kruiswegstaties. Vermeldenswaardig is het in 1968 gerestaureerde pijporgel.

Monumentomschrijving Rijksdienst

St. Martinus, 1860-1862, Ch. Weber. Op de Nederrijnse gotiek geinspireerde, dominerend op een heuvel gelegen neogotische HALLENKERK met ronde pijlers en gestucadoord-houten kruisribgewelven. Westtoren met overhoekse steunberen, gekoppelde galmgaten binnen een spitsboognis en naaldspits. Neogotisch meubilair. Karakteristiek werk uit Webers eerste periode.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur