Handelingen

Vlaardingen, Dijklaan - Gereformeerde Gemeente in Nederland (1955 - 1986)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Elim
Genootschap: Gereformeerde Gemeente in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Vlaardingen
Plaats: Vlaardingen
Adres: Dijklaan
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1955
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt (1986)
Monument status: Geen

Geschiedenis

Houten noodkerk. Gesloopt in 1986. Vervangen door nieuwe Elimkerk.

In december 1879 begint men met het houden van godsdienstoefeningen in een pakhuis aan de Kruikesteeg, zo wordt de Vossenstraat genoemd in de volksmond. Met ingang van 18 augustus 1880 mogen in dat pand geen openbare godsdienstoefeningen meer gehouden worden. Men koopt een stuk grond aan het West-nieuwland en richt de Vrije Gereformeerde Gemeente op. In januari 1881 komt het nieuwe kerkgebouw gereed. Voorganger in de eerste dienst is ds. E. Fransen uit Kampen, deze spreekt uit Jesaja 56:7. Op 4 december 1881 ontvangt de gemeente in ds. F. Meijer haar eerste leraar, die bevestigd wordt door ds. Fransen. Daarna hebben de gemeente gediend: ds. Abr. Verheij, ds. C. Densel en ds. P. van der Heijden. In 1920 sluit men zich aan bij de Gereformeerde Gemeenten. Daarna dienen de gemeente ds. A. de Blois, ds. J.D. Barth, ds. B. van Neerbos, ds. H. Ligtenberg en ds. M. van de Ketterij. Op 24 juni 1953 voltrekt zich een droevige scheuring waardoor men het kerkgebouw kwijtraakte via de wereldlijke rechter. De grote eigen kerk waar men uitgegaan is, wordt uiteindelijk door de rechter weer toegewezen, maar is toen door de kerkenraad verkocht aan de Gereformeerde Gemeente. Hier preken predikanten als ds. D.L. Aangeenbrug en ds. Chr. van de Woestijne, maar ook ds. H. Ligtenberg, dr. C. Steenblok en ds. F. Mallan. Ook komen er predikanten van buiten het kerkverband, zoals ds. G. van de Breevaart en anderen voor de Mbuma-zending. De gemeente komt ook samen in gebouw ‘Soli Deo Gloria’ aan de Callenburgstraat, daarna in gebouw ‘Liefde en Vrede’ en later in gebouw ‘Rehoboth’ op 17 juni 1955 haar eigen nieuwe kerkgebouw aan de Dijklaan in gebruik genomen. In de dienst gaat ds. Van de Ketterij uit Alblasserdam voor, de consulent van de gemeente. In 1985 wordt de gemeente min of meer gedwongen tot nieuwbouw van een kerkgebouw, daar de burgerlijke gemeente geen vergunning meer verleent voor een langdurige huurperiode van de grond waarop het toen gebruikte kerkgebouw staat. Op 5 april 1986 legt ds. Mallan een gedenksteen voor dit nieuwe kerkgebouw en spreekt naar aanleiding van Exodus 15:27. Hierna onthult hij de naam “Elim” terwijl hij op 8 oktober 1986 het kerkgebouw aan de Surinamesingel 103 opent met de woorden uit Openbaring 3:11. Het orgel uit de oude kerk wordt overgeplaatst. Het huidige orgel wordt in 1988 aangekocht van de Gereformeerde Meidoornkerk te Rotterdam-Schiebroek.

Tekst M Boot

Afbeeldingen

Foto's M Boot

Foto's M Boot

Interieur


Publicaties

Waarin blijkt de verschillende locaties die de kerkelijke gemeente gebruikte