Handelingen

Vlaardingen, Hoflaan 39 - Hoflaankerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Regel 2: Regel 2:
 
[[Categorie:MetKaart]]
 
[[Categorie:MetKaart]]
 
[[Categorie:RB]]
 
[[Categorie:RB]]
[[Categorie:NPB]]
+
[[Categorie:GKV]]
 
[[Categorie:Vlaardingen]]
 
[[Categorie:Vlaardingen]]
 
[[Categorie:Gemeente Vlaardingen]]
 
[[Categorie:Gemeente Vlaardingen]]
 
[[Categorie:Provincie Zuid-Holland]]
 
[[Categorie:Provincie Zuid-Holland]]
  
  {{#display_map: Hoflaan 39 Vlaardingen, Nederland|type=hybrid}}
+
  {{#display_map: Hoflaan 39 Vlaardingen}}
  
 
{{infobox kerk  
 
{{infobox kerk  
 +
| naam_kerk    =
 +
| genootschap = Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
 +
| orgel                = Standaart 1926
 
  | provincie          = Zuid-Holland
 
  | provincie          = Zuid-Holland
 
  | gemeente          = Vlaardingen
 
  | gemeente          = Vlaardingen

Versie van 12 feb 2019 om 23:57


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Vlaardingen
Plaats: Vlaardingen
Adres: Hoflaan 39
Postcode:
Sonneveld-index: 03573 03575 03564 03574
Jaar ingebruikname:
Architect: Veenstra, G.
Huidige bestemming: Remonstrantse kerk
Monument status: geenGeschiedenis

Gebouwd als kerk van de Nederlandse Protestantenbond (afgekort NPB), in 1890-1891. In 1908 sloot de locale kerkgemeente van de NPB zich aan bij de locale kerkelijke gemeente van de Remonstrantse Broederschap. Restauratie en renovatie van dit kerkgebouw in 1956. Toen is de voorgevel nogal gemoderniseerd.

Dit kerkgebouw zal binnen afzienbare tijd (plannen vanaf 2008) buiten gebruik worden gesteld.

  • Van 1891 tot 1908 Nederlandse Protestanten Bond.
  • In 1908 Remonstrantse Gemeente.
  • In 1911 verbouwd, en in 1954 ingrijpende verbouwing.
  • Toen ook Nederlands Gereformeerde Kerk
  • 2013 nog steeds in gebruik

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag , 24 Maart 1891.

Te Vlaardingen is verleden week door de aldaar gevestigde afd. van den Nederlandschen Protestantenbond een nieuw kerkgebouw ingewijd. Toen verleden jaar de liberale predikant Riehm overleed, hadden zijne geestverwanten gevraagd om een nieuwen predikant in zijn geest, nevens de beide andere orthodoxe leeraars. Aan dien wensch werd echter geen gevolg gegeven, en nu besloot de afd. van den Protestantenbond een eigen gebouw te stichten, tot het houden van godsdienstoefeningen in vrijzinnigen geest. Dit gebouw is in gothischen stgl opgetrokken en voldoet algemeen. Bij de inwijding sprak de Heer G. van Rossem, emeritus-predikant te 's-Gravenhage, naar aanleiding van Matth. XXI: 13a („Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden"). De toespraak werd afgewisseld door eene uitvoering van gemengd koor. Onderscheidene belangstellenden uit andere plaatsen, waaronder vele hoogleeraren en predikanten, woonden deze plechtigheid bij.

Uit Reformatorisch Dagblad , 16 februari 2010.

De Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) en de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Vlaardingen hebben vorige week een ”Verklaring van wederzijdse erkenning” ondertekend. In de verklaring erkennen beide kerken elkaar als „ware kerken van Jezus Christus.” H. van Baars, kerkenraadslid van de Ngk, vindt de ondertekening van groot belang. „Door deze stap is de vrede getekend. Deze verklaring geeft de basis om met elkaar te praten in grote verstandhouding en saamhorigheid.” De Nederlands Gereformeerde Kerken ontstonden eind jaren 1960 uit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. „De afgelopen veertig jaar hebben we vooral naar elkaar gekeken. Er lagen, en liggen nog steeds wel, kerkrechtelijke en persoonlijke gevoeligheden.” Zeven jaar geleden gingen beide kerken het gesprek met elkaar. Na een intermezzo vanwege een overleg tussen de gkv en de christelijke gereformeerde kerk ter plaatse, is het gesprek uitgemond in de verklaring van vorige week.

Het document, te vinden op de-fontein.com, vermeldt als grondslag van samenwerking „het geïnspireerde Woord van God” en de binding aan de drie algemene belijdenisgeschriften en de Drie Formulieren van Enigheid. De kerken doen nog geen activiteiten samen, aldus Van Baars. Wel komen er gesprekken om te zoeken naar mogelijkheden voor verdere samenwerking en gezamenlijke activiteiten.

Geschiedenis

Externe link

Afbeeldingen