Handelingen

Voorburg, Laan van Oostenburg 21 - Opgangkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Leidschendam-Voorburg
Plaats: Voorburg
Adres: Laan van Oostenburg
Postcode:
Sonneveld-index: 14701 03612 03613
Jaar ingebruikname:
Architect: Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)
Huidige bestemming: Gesloopt (1987)
Monument status: geenGeschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk. Ruim later (wanneer?) kreeg dit kerkgebouw de naam Opgangkerk.

Oorspronkelijk uiterst interessant kerkgebouw met rechts grote en links kleine toren, en een dakruiter, uit 1910, ontworpen door Tjeerd Kuipers.

In 1926-1927 vergroot en ingrijpend verbouwd.

De karakteristieke grote toren is in 1941 deels gesloopt.

De voorgevel met resterende torens is in 1962 vervangen door een nieuwe voorbouw zonder toren, waardoor het kerkgebouw in de straatwand nauwelijks meer opviel.

Buiten gebruik medio 1985, en gesloopt in 1987.

In de media

Uit Het Vaderland, 2 Maart 1939.

In de Geref. kerk aan de Laan van Oostenburg te Voorburg is gisteravond het door de firma G. van Leeuwen te Leiderdorp gerestaureerde kerkorgel in gebruik genomen. De belangstelling voor deze eerste orgelbespeling was groot. Ds mr W.S. de Vries leidde de bijeenkomst en hield na voorlezing van Ps. 150, een korte toespraak, waarin hij o.m. wees op den gestadigen groei van de kerkelijke gemeente, welken groei het ook noodig maakt om in de z.g. nieuwe wijk (Koningin Wilhelminalaan en omgeving) kerkdiensten te gaan houden. Met de restauratie van dit orgel is een wensch van de gemeente in vervulling gegaan; zij beschikt thans over een instrument, dat in overeenstemming mag worden geacht met het gebouw waarin het is geplaatst.

De heer Joh. M. Vetter, organist aan Huize Bloemendaal te Loosduinen, heeft vervolgens en orgelconcert gegeven. Hij speelde o.m. stukken van Bach, van Noordt en H. Andriessen en eenige composities van hemzelf. De goed geslaagde bijeenkomst werd met dankgebed en gemeenschappelijk gezang gesloten. De kosten van de restauratie van het orgel hebben ruim f 5.000 bedragen.

Afbeeldingen