Handelingen

Voorschoten, Anthoni van Leeuwenhoekkade 36 - Rehoboth

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rehoboth
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Voorschoten
Plaats: Voorschoten
Adres: Anthoni van Leeuwenhoekkade 36
Postcode: 2251JS
Inventarisatienummer: 03630
Jaar ingebruikname: 1987
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Was Ned. Hervormd Evangelisatielokaal. In 2004 Hersteld Hervormde kerk.

Geschiedenis; bron: hhkvoorschoten.nl

De Hersteld Hervormde gemeente Voorschoten e.o. is ontstaan op 1 mei 2004 en zet een deel van de Hervormde gemeente Voorschoten en Veur voort. De aanduiding Hersteld Hervormd is een werknaam. Op 16 september 1983 werd opgericht de Vereniging Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Voorschoten en omgeving. Deze vereniging functioneerde al eerder en belegde kerkdiensten. Op 22 februari 1990 trad de vereniging toe tot de Hervormde gemeente Voorschoten en Veur met recht op uittreding. Met de toetreding betuigde het moderamen van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk op 12 april 1990 instemming. De evangelisatie kende ambtsdragers en bediening van Woord en sacrament in een eigen gebouw Rehoboth. In 2004 voelde de evangelisatie niet de vrijheid om toe te treden tot de PKN. De evangelisatie begeerde onverkort en volgens de statuten te blijven staan op het fundament van de gereformeerde belijdenis. Zo is er ook in de stedelijke omgeving van Voorschoten een kleine gemeente gebleven die zich op zondag wil stellen onder de prediking naar Schrift en belijdenis.

Afbeeldingen