Handelingen

Voorschoten, Leidseweg 98 - Laurentius

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Laurentius
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Voorschoten
Plaats: Voorschoten
Adres: Leidseweg 98
Postcode: 2251LC
Inventarisatienummer: 03634
Jaar ingebruikname: 1868
Architect: Asseler, Th.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument
Monumentenbordje 2014.jpg
37998

Geschiedenis

Neogotische kerk met toren.

Verving kerk uit 1845 met uitbreiding van Molkenboer, die gesloopt werd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

St. Laurentius, 1866-1868, Th. Asseler. Neogotische pseudobasiliek met toren, bestaande uit twee vierkante en een korte achtkantige geleding met wimbergjes en spits. Gelede pijlers, kapitelen van stuc en gestucadoord-houten kruisribgewelven. Boven de scheibogen nissen met traceringen in klassiekgotische stijl. Houten zangerstribune met orgel in mengvormen tussen rijpe en late gotiek. Goed voorbeeld van door Molkenboer beïnvloede stucadoorsgotiek.

Tweeklaviers orgel (Rijksmonument) van M. van den Brink, gebouwd 1876, met gebruikmaking van pijpwerk uit het voormalige orgel uit 1792 van J.J. Mitterreither en de aanwezige orgelkas uit 1871. Gerestaureerd in 2009 door Verschueren Orgelbouw (Heythuysen). Koororgel met twee manualen en aangehangen pedaal uit 2007, gemaakt door Verschueren Orgelbouw.

OMSCHRIJVING ALTAAR, dat in 1995-1996 in deze kerk werd geplaatst en afkomstig is uit de gesloopte parochiekerk OLV ten Hemelopneming te Prinsenbeek.

HOOFDALTAAR, hoogte ca. 1350 cm, breedte ca. 600 cm., eikenhout met gepolychromeerde beelden: Atelier Peeters - Divoort, Turnhout; 1864.

Neogotisch hoofdaltaar. bestaande uit een vrijstaande altaar-tombe met onderbouw, tabernakel en expositietroon, waarachter, over de breedte van drie zijden van de koorsluiting, een achterwand bij wijze van retabel, die tot in de gewelfnok reikt. Het geheel is uitgevoerd in donker eikenhout, afgezet met gouden biezen en voorzien van gepolychromeerde beelden. Beide hoofddelen zijn in de beschrijving gesplitst in altaar en retabel.

Altaar. Op een onderbouw van drie treden de rechthoekige altaartombe, waarop de tabernakelkast en de expositietroon met draaibare caroussel en met zadeldak, bekroond door een hoge pinakel met boomstamkruis, waartegen vier ontreforten. Aan weerszijden van de expositietroon een dubbele trapsgewijze predella. Onderbouw, altaartombe en predella worden geflankeerd door twee achtzijdige piedestallen, elk in twee etages, waarop de beelden van Aaron en Melchizedek.

Retabel. Achter het altaar de driezijdige retabelwand, bestaande uit twee reusachtige paviljoens aan weerszijden van het middenraam. Elk paviljoen is opgebouwd uit drie rijk gelede torens, waarvan de middelste breder en hoger is. De zijtorens van elk paviljoen bestaan uit vijf op elkaar geplaatste segmenten: de middentorens van elk paviljoen uit acht segmenten. In de onderste helft van het retabel zijn beide paviljoens met elkaar verbonden door panelen met gotische blindtraceringen en vormen zo een gesloten achterwand. Hierboven, tussen beide paviljoens en aan weerszijden van het venster, overhoeks geplaatste verticale balken, die in de gewelfnok uitlopen in een vooruitstekend ajour baldakijn.

In de media

Uit Het Vaderland, 26 Januari 1932.

Zondagmiddag is in de R.K. Kerk van den H. Laurentius, het Kerkorgel, gebouwd door den heer P.C. Bik te Leiden, in gebruik genomen. Nadat pastoor P. Meyer verschillende personen en vereenigingen had dankgezegd voor het bijeen brengen van de gelden, sprak hij een gebed uit en zong het zangkoor onder leiding van den directeur M. Lakeman a capella: Psalm 150. Hierna gaf de adviseur in zake dezen orgelbouw, pastoor Ch. de Mulder uit Heer Hugowaard, een orgelbespeling, waardoor de schoonheid van het instrument werd aangetoond. Ten slotte werd het Lof gecelebreerd door den eerw. heer N. Hoek, kapelaan, en zong het zangkoor met orgel en soli Te Deum Laudamus van Joh. H. Löser.

Externe links

Afbeeldingen