Handelingen

Voorschoten, Veurseweg 3 - Kapel Huize Bijdorp

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel Huize Bijdorp
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Voorschoten
Plaats: Voorschoten
Adres: Veurseweg 3
Postcode: 2251AA
Inventarisatienummer: 03636
Jaar ingebruikname: 1895
Architect: Margry, A.A.J.
Huidige bestemming: kapel
Monument status: geen


Geschiedenis

Belangrijke neogotische kapel met dakruiter en 3 traptorentjes.

Huize Bijdorp. Klooster, bejaardenhuis. Pensionaat O.L. Vrouw van Lourdes.

Gebouwomschrijving SKKN

De congregatie van de H. Catharina van Siëna werd op 24 mei 1841 in Rotterdam gesticht door zuster Catharina Pinkers (1808-1890). Zij werd daarbij gestimuleerd door paters Dominicanen, o.a. verbonden aan de R.K. statie "Het Steyger" (Steigerse Kerk) te Rotterdam, haar parochiekerk. Geïnspireerd door het ideaal van de H. Dominicus, wilden zij en haar volgelingen naast een leven van gebed en beschouwing zich actief inzetten voor de maatschappij door middel van onderwijs, internaatswerk, ziekenverpleging en bejaardenzorg. In het begin woonden zij in Rotterdam in het Liefdegesticht aan de Schie. Vanaf 1888 is het moederhuis officieel gevestigd te Voorschoten. Vandaar de voor iedereen beter bekende naam: Zusters Dominicanessen van Voorschoten.

De congregatie maakte de eerste eeuw van haar bestaan een gestage groei door. Enige tientallen vestigingen werden in Nederland opgericht, onder meer te Schiedam, Amsterdam, Tiel, Sambeek, Puiflijk, Reuver, Baarle-Nassau en Leiden. In 1890 startte men bovendien een missie op de Nederlandse Antillen. Het hoogste aantal leden van de congregatie bedroeg in de jaren 1940 ruim achthonderd. Zoals bij de meeste actieve congregaties het geval was, werden na de Tweede Wereldoorlog van lieverlee de taken, die men zich gesteld had, overgenomen door leken. Gevoegd bij de algehele ontkerkelijking leidde dit tot een vergrijzing onder de leden van de congregatie. Inmiddels heeft men vrijwel alle huizen moeten afstoten en is eigenlijk alleen het moederhuis te Voorschoten nog in gebruik: Huize Bijdorp.

De stichting van Huize Bijdorp met landgoed, gelegen aan de rand van Voorschoten, gaat terug tot 1697. In 1876 wordt het door de congregatie gekocht van mevrouw Lucie Fahrensbach, weduwe van Meester Johannes Franciscus Fahrensbach. Zij was familie van zuster Gabriëlle Kervel. Het in het landhuis gestichte klooster werd toegewijd aan O.L. Vrouw Koningin van de Rozenkrans. In 1877 begon men in het klooster een pensionaat, dat op 30 april van dat jaar werd ingewijd door mgr. Van Thiele en de naam O.L. Vrouw van Lourdes kreeg. Vanwege het groeiend aantal leerlingen moest er spoedig worden bijgebouwd. In 1878 begon men met de fundamenten van een nieuw pensionaat, het westelijke deel van de huidige noordvleugel. Maria Leeuwenberg, eerste pensionnaire, legde op 19 maart 1879 de eerste steen. Op 2 juli 1880 werd het nieuwe pensionaat ingezegend. Daarbij werden veel giften voor een nieuwe kapel ontvangen. De kapel kwam er in 1882 en werd op 24 mei van dat jaar ingewijd.

In 1887 werd de bouw van een nieuw noviciaat aanbesteed, de tegenwoordige zuidvleugel. Aannemers waren Van den Boogaard en Sant uit Stompwijk. Op 7 juni 1887 legde men de eerste steen. Op 20 april 1888 werd Huize Bijdorp te Voorschoten het nieuwe Moederhuis van de congregatie. In 1894 werd begonnen met de bouw van de huidige kapel op de plaats van de pensionaatskapel, die nog maar twaalf jaar oud was. Op 6 juni 1895 is de kapel geconsacreerd door mgr. C.J.M. Bottemanne, bisschop van Haarlem.

De daaropvolgende eeuw heeft men vrijwel voortdurend het klooster verbouwd en uitgebreid. De belangrijkste verbouwingen/ uitbreidingen: - 1933: herinrichting van het koor van de kapel met plaatsing van een nieuw hoofdaltaar - 1935: uitbouw van het rectoraat (westeinde zuidvleugel) - 1948: bouw nieuw pensionaat (noordoostvleugel). - 1964: bouw vakantie-bungalow "Ons uitzicht" in het park van Bijdorp, geopend op 8 mei van dat jaar. - 1977-1979: bouw "Haagdorp" voor de huisvesting van de Haagse communiteit in verband met de opheffing van het St. Thomasklooster te Den Haag (oostzijde zuidvleugel). Het ontwerp is van architectenbureau De Bruijn. - 1987: nadat de onderwijsactiviteiten in 1984 in de noordvleugel van Huize Bijdorp definitief zijn beëindigd, wordt de voormalige gymzaal tot aula omgebouwd en de schoollokalen tot kantoren en archiefruimte. - 1990-1991: verbouwing rectoraat tot gastenkwartier (westeinde zuidvleugel). - 1995-1996: verbouwing van het voormalige pensionaat (noordvleugel) tot Dominicushof. - 2002-2004: grootscheepse renovatie en verbouwing van het gehele complex ten behoeve van het kloosterverzorgingshuis en de communiteit van Bijdorp.

In zijn huidige gedaante is het klooster een in hoofdzaak U-vormig complex in neoromano-gotische stijl, waarbij het zeventiende-eeuwse landhuis de korte arm vormt. Tegen de voorzijde van het landhuis bevindt zich de neogotische kruiskapel, voorzien van dakruiter en smalle hoektorens bij de transeptarmen. Op dit moment zijn in het gebouw een communiteit (west- en zuidvleugel), een kloosterverzorgingshuis (zuidvleugel) en de Dominicushof (noordvleugel) ondergebracht. Op het landgoed ligt een eigen begraafplaats.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur