Handelingen

Vorden, Kerkstraat 2 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk
Genootschap: PKN - Protestantse gemeente Vorden
Provincie: Gelderland
Gemeente: Bronckhorst
Plaats: Vorden
Adres: Kerkstraat 2
Postcode: 7741JC
Inventarisatienummer: 12338
Jaar ingebruikname: 13e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 38120

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.

  • 2017 - Op 29 oktober 2017 werd in de Dorpskerk in een feestelijke dienst de hereniging gevierd van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Vorden. Zij zullen samen als één Protestantse gemeente (Protestantse Gemeente Vorden) verder gaan. Daarmee is de afkorting 'i.w.' ("in wording") verdwenen.

Doopvont

Destijds (wanneer?) is aan het Rijksmuseum te Amsterdam gevraagd om de beschikking te krijgen over een doopvont uit het depot van het museum. Dat verzoek werd gehonoreerd en in 1954 werd het doopvont in de Dorpskerk in Vorden geplaatst. Het doopvont was oorspronkelijk afkomstig uit de kerk te Ammerzoden. Het betreft een 17e eeuws doopvont. Om het doopvont te kunnen plaatsen werd een passend voetstuk gemaakt.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. kerk (H. Antonius). Reeds in 1235 als parochiekerk vermeld. In de 15de eeuw herbouwd als eenbeukige kerk tegen oudere toren (XIV), welke verhoogd werd omstreeks 1500. In dezelfde tijd moet het schip zijn uitgebreid met een noordelijke zijbeuk en werd een 3/8 gesloten koor opgetrokken. Verbouwing in 1831, waarbij de noorderzijbeuk werd gemoderniseerd en de triomfboog van het koor gesloopt. Restauratie 1896-'99 en nogmaals ca. 1954. Opmerkelijk, waaiervormig bankenplan uit de 19e eeuw, dwars op de lengte-as van de kerk geplaatst, vergelijkbaar met een soortgelijk bankenplan in de kerk te Aalten. De kerk bezit: twee grafzerken (1556 en 1557). Drie zandstenen basreliefs (XVI) in het koor: Geboorte van Christus, een alliantiewapen en een met opschrift (1955). Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1834 gemaakt door N.A. Lohman en Zonen. In 1982 gerestaureerd door de Gebr. Reil. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, nr. 224, is in onderdelen met de stoel nog aanwezig bij de gemeente Vorden.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 9 juli 2011.

De 800 jaar oude Dorpskerk in het Gelderse Vorden wordt ingrijpend gemoderniseerd. De inrichting van de Dorpskerk wordt aangepast om het gebouw „beter geschikt te maken voor de toekomst. De kerkdiensten kunnen ruimer én intiemer worden.”

Het kerkbestuur wil dat de kerk „veel meer dan nu een spilfunctie gaat vervullen in de Vordense samenleving.” De kerk wordt zo aangepast dat ook culturele activiteiten zoals lezingen, tentoonstellingen, symposia en concerten, in de kerk een onderdak kunnen vinden.

De kerk krijgt ook nieuwe verlichting. Het kerkgebouw zou straks de eerste kerk van Nederland zijn die geheel met ledlampen is verlicht.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur