Handelingen

Wieringerwerf, Professor Granpré Molierestraat 23 - Christus Koning

Uit Reliwiki

Versie door P.H. Louw (Overleg | bijdragen) op 14 apr 2012 om 08:40 (Hollands Kroon)


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Hollands Kroon
Plaats : Wieringerwerf
Adres : Professor Granpré Molièrestraat 23
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1940
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Christus Koning
Architect : Martens H., Amsterdam
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer : 14648


Geschiedenis

Evenals vele andere (kerk)gebouwen in de Wieringermeer zwaar beschadigd in 1945, bij door Duitse bezetter veroorzaakte overstroming/"inundatie".

Inleiding

Rooms-katholiek KERKGEBOUW, gebouwd in 1939-1940 naar ontwerp van de Amsterdamse architect H.M. Martens in opdracht van de Rooms-katholieke Zuiderzeestichting te Warmond. De kerk is stilistisch verwant aan de architectuur van de Delftse School.

De kerk heeft een bijzondere stedenbouwkundige situering aan de gebogen zuidzijde van de Prof. G. Molierestraat, één van de hoofdbrinken van de kern Wieringerwerf.

De kerk is bij de inundatie van 1945 beschadigd. H.M. Martens herstelde de kerk in 1947 en voegde aan de achterzijde (oostzijde) een priesterkoor met vijfzijdige absis toe.


Omschrijving

Kerkgebouw van type zaalkerk met zadeldak en een vierkante toren op het westen. Het muurwerk is opgetrokken in roodgele baksteen met natuursteen op een aantal constructieve punten. De bedekking van de zadeldaken boven priesterkoor en schip bestaat uit een zwarte Hollandse pan. De kerk heeft een dwergtransept aan de noordzijde, een vijfzijdige absis aan de oostzijde met ten noorden daarvan een vijfzijdige absidiool met twee kleine smalle rondboogvensters. De absis heeft twee paar gekoppelde rondboogvensters. Absis en absidiool hebben halve tentdaken met leien in Maasdekking. De oostgevel van het priesterkoor (gevel boven de absis) heeft wangen op de overgang naar de geveltop. De geveltop wordt bekroond door een latijns kruis in metselwerk. Het priesterkoor is smaller en lager dan het schip. Het dwergtransept heeft een groot radvenster met glas-in-lood. De oostelijke muur van het transept heeft gekoppelde vensters. Haaks op de zuidzijde van het priesterkoor staan twee rechthoekige bouwlichamen onder zadeldak. Het meest oostelijke volume bevat de sacristie. De oostelijke muur van deze sacristie heeft twee paar gekoppelde rondboogvensters en een getoogde deur.

Het schip heeft vijf traveeën die aan de buitenzijde door getrapte steunberen van elkaar worden gescheiden. De vier traveeën vanaf het priesterkoor hebben een rondboogvenster met glas-in-lood. De vijfde travee heeft aan de noordzijde een smalle aanbouw onder lessenaarsdak en daarboven twee smalle gekoppelde rondboogvensters. Aan de zuidzijde bevat deze travee de verbinding met de pastorie.

In de zware vierkante toren bevindt zich de overluifelde hoofdingang van de kerk. De luifel heeft de vorm van een zadeldak op stijlen. De toren is opgetrokken in breuksteen. Bovenin de toren bevinden zich aan vier zijden paarsgewijs geplaatste galmgaten. De vier hoeken van de toren worden geaccentueerd door opstaande verzwaringen met spitse afdekkingen. De toren heeft een leigedekte spits met Maasdekking. De spits wordt bekroond door een bol met daarop een latijns kruis.

Het interieur is in 1947 grotendeels in oorspronkelijke vorm hersteld.

Waardering

De rooms-katholieke kerk te Wieringerwerf is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorisch waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een markant kerkgebouw uit de beginperiode van de Wieringermeerpolder. Het object heeft situationele waarde vanwege de prominente stedenbouwkundige situering in de kern van Wieringerwerf.


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Hollands Kroon
Plaats : Wieringerwerf
Adres : Professor Granpré Molièrestraat 23
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1947
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Christus Koning
Architect : Martens H., Amsterdam
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 14649


Geschiedenis

Herstel na zware beschadiging door inundatie in 1945.

Afbeeldingen

ExterieurInterieur