Handelingen

Willemstad, Voorstraat 40 - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Moerdijk
Plaats: Willemstad
Adres: Voorstraat 40
Postcode: 4797BG
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1890
Architect:
Huidige bestemming: kerkelijk centrum
Monument status: geen


Geschiedenis

Op binnenterrein gesitueerde neoromaanse kerk met torentje.

De in 1890 gebouwde Gereformeerde Kerk is bij de vorming van de Protestantse gemeente in 2004 gesloten. Er waren aanvankelijk plannen in de kerk en de pastorie zorgwoningen te bouwen. (62-09)

In 2010-2011 is de voormalige kerk verbouwd tot Kerkelijk Centrum De Gaard.

Geschiedenis. Bron: pgwillemstad.nl.

  De Gaard (tuin, hof)

Een naam vol Bijbelse symboliek.

Doet ook denken aan een plek waar aan de ene kant rust heerst, maar tegelijkertijd een plek waar gewerkt wordt aan en in de gemeente van Christus. Een hoopvolle naam die duidt op bloei en vruchtbaarheid.

Historie:

Met de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Willemstad is gekozen voor één gebouw om de erediensten te houden, dit werd De Koepelkerk. Dat betekende dat het gebouw van de Gereformeerde kerk evenals het daaraan vaststaande kerkelijk centrum ’t Veelvoud nauwelijks meer gebruikt werd. Bovendien was het hele gebouw toe aan groot onderhoud. Ook het gebouw Bethel, kerkelijk centrum van de Hervormde Gemeente, was sterk verouderd. Er was behoefte aan een kerkelijk centrum dat aan de eisen van deze tijd zou voldoen en dat in de komende jaren in de behoefte van de Protestantse Gemeente zou voorzien.

Na grondig onderzoek en raadpleging van architecten, afweging van de totale kosten en na breed overleg waarin ook de kerkelijke gemeente betrokken werd, is gekozen om het gebouw van de Gereformeerde kerk met het daarbij behorende ’t Veelvoud te verbouwen tot nieuw kerkelijk centrum.

De feestelijke opening vond plaats in september 2011. Daarbij kreeg de binnenplaats bij de Gaard als naam  ‘Ad en Leo Driesprong Plein’  als dank aan deze twee gemeenteleden (broers) voor hun grote inzet bij de verbouwing.

Het gebouw heeft kort samengevat de volgende indeling/mogelijkheden:

Grote hal met ruime garderobe en toiletten; Keuken met moderne apparatuur met openingen naar zowel de grote als de kleine zaal; Grote zaal voor samenkomsten van grote groepen. Gemeenteavonden-bijeenkomsten na begrafenissen-koffiedrinken na erediensten-oefenavonden/uitvoeringen van koren enz.; Kleine zaal voor opvang kinderen tijdens erediensten (creche), bijeenkomsten kleine groepen, vergaderingen kerkenraad enz.; Boven is een ruimte voor de jeugd met eigen keuken en toiletten; Reproruimte en berging meubilair.

Monumentomschrijving CultuurHistorische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1890
  • Gevels en Materialen: Eenbeukig schip van acht traveeën diep. In de oostelijke kopgevel een vierkante klokketoren met achtkantige naaldspits.
  • Vensters en Deuren: Gietijzeren rondboogvensters.
  • Dak en Bedekking: Zadeldak.

Afbeeldingen