Handelingen

Wolfheze, Lawijckerhof 6 - Open Hof (Burchtkerk) (1925 - 2017)

Uit Reliwiki

Versie door JvN (overleg | bijdragen) op 28 apr 2023 om 20:14 (diversen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Open Hof (Burchtkerk)
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Renkum
Plaats: Wolfheze
Adres: Lawijckerhof 6
Postcode: 6874AT
Sonneveld-index: 12452
Jaar ingebruikname: 1925
Architect: Gazenbeek, H., Oosterbeek
Huidige bestemming: appartementen
Monument status: geen


Geschiedenis

Interbellumkerk met kleine dakruiter.

Voormalige kerk De Open Hof. Gesloten in 2017; daarna verbouwd tot woningen. Vorming Samen-Op-Weg-gemeente Open Hofkerk en voormalige Kruiskerk. Loden koker Kruiskerk bevat namen bouwers.

WOLFHEZE, 2002 - De Samen-Op-Weg-gemeente Wolfheze is het jaar op bijzondere wijze begonnen. Tijdens een samenkomst na de nieuwjaarsdienst in de Open Hof Kerk werd de loden koker geopend die vorige zomer werd verwijderd uit de Kruiskerk. Deze kerk werd gebouwd in 1957 maar staat op het punt om nu al te verdwijnen. Door samenwerking binnen de protestantse kerk, is dit gebouw (ooit gebruikt door de hervormde gemeente van Wolfheze) door het dalende kerkbezoek overbodig geworden en inmiddels voor sloop verkocht.
Met het openmaken van de loden koker, die werd ingemetseld bij de ingebruikname van de kerk op 17 mei 1958, werd met opzet gewacht tot de eerste dienst in 2002. Verrassend was dat een van de twee personen die de koker toen dichtmaakte, 'm ook weer mocht openen. De oorkonde bevatte zoals verwacht de namen van de bouwers.

Op Goede Vrijdag 10 April 1998 werd de laatste kerkdienst gehouden in de "Kruiskerk". Aan het einde van 1998 is de "Kruiskerk" verkocht aan de projectontwikkelaar Bouwbedrijf gebroeders Wanrooy BV te Geffen.

In de koopovereenkomst werd door de Samen-Op-Weggemeente een aantal bedingingen opgenomen. Zo behoorden het orgel, de banken, de liturgietafel, de preekstoel, het kruis, het doopvont, de luidklok en het glas-in-loodraam niet tot de koop.

Ook mag het kerkgebouw niet doorverkocht worden en moet worden gesloopt. Verder werd overeengekomen dat de gedenksteen (eerste steen) en de daarachter ingemetselde loden koker met oorkonde uit de klokkentoren mag worden verwijderd voordat het kerkgebouw gesloopt wordt.

Goede bestemming

Voor bijna alle onderdelen is een goede bestemming gevonden. Zo zijn de kerkbanken inmiddels verkocht aan de kerkelijke gemeente Akkrum. Het orgel is verkocht aan een kerk in Brummen. De liturgietafel is geschonken aan het centrum De Halderhof in Bennekom.

Het kruis en het doopvont hebben een plaats gekregen op het liturgisch centrum van de Open Hof Kerk. Ook de luidklok heeft daar een plaats gekregen. Voor de preekstoel is geen nieuwe eigenaar gevonden. Het glas-in-loodraam kan pas worden verwijderd wanneer met de sloop van de Kruiskerk wordt begonnen.

In juni van dit jaar is de gedenksteen en de loden koker met de oorkonde uit de toren van de Kruiskerk verwijderd. In de vergadering van de Federatie Raad in november is besloten de loden koker met oorkonde te openen tijdens het koffiedrinken na de nieuwjaarsdienst op 1 januari.

In het kerkblad werd deze actie al ruim van tevoren aangekondigd. De Ruijter: ,,Daarop meldde zich oud-installateur Cees Klaver uit Wolfheze. Hij heeft destijds samen met L. van de Glind die koker gemaakt. Die kon niet vermoeden dat de koker zo snel geopend zou worden. In de regel gebeurt dat als een gebouw na honderden jaren overbodig wordt, nu is dat al na amper 43 jaar.

Op de oorkonde staat te lezen dat ,,de kapel is gebouwd voor het houden van de diensten des Woords tot eer van de Drieënige God. De koker werd op 17 mei 1958 ingemetseld door wijkpredikant J. Poort. Ook de vele namen van degenen die betrokken waren bij de bouw van de kerk zijn in sierlijke letters opgeschreven zoals architecten, installateurs, aannemers, leden van de kerkenraad en de moderamen van de toenmalige hervormde kerk van Wolfheze.

De oorkonde wordt ingelijst en krijgt een plek in de ontmoetingsruimte van de Open Hof Kerk. Deze kerk doet al vijf jaar dienst binnen de Samen-Op-Weggemeente. Van de oorkonde worden tevens mooie kopieën gemaakt en aan belangstellenden verstrekt. Ook de eerste steen krijgt hier een plaats.

Sloop

Tegen de bouw van de woningen c.q. het bestemmingsplan op de plek van de oude Kruiskerk bestonden nogal wat bezwaren, reden waarom de sloop uitbleef. ,,Na overleg met verschillende bezwarenden ziet het er naar uit dat de wijziging van het bestemmingsplan onder bepaalde voorwaarde zal worden verleend. Ondertussen heeft de projectontwikkelaar een sloopvergunning aangevraagd, deze sloopvergunning is verleend, meldt Ruud de Ruijter, voorzitter van de Diaconale raad van de Samen-Op-Weg gemeente Wolfheze.

Vervolgens heeft de projectontwikkelaar een bouwvergunning aangevraagd voor de nieuw te bouwen appartementen, deze bouwaanvraag wordt binnenkort ter visie gelegd. Wanneer de bouwvergunning verleend wordt gaat de projectontwikkelaar over tot de sloop van de Kruiskerk. Er is reeds een opdracht verstrekt aan een sloopbedrijf. Naar verwachting zal de sloop eind februari/begin maart plaatsvinden.

1. R. de Ruijter, voorzitter van de Diaconale raad van de Samen-Op-Weg gemeente Wolfheze en J. Kardol, secretaris van de Kerkvoogdij Oosterbeek/Wolfheze, met de oorkonde en de eerste steen. (Foto: Rob Leenarts vof)

2. De tekst van de ingemetselde rol vermeldt de namen van de mensen die bij de bouw van de Kruiskerk betrokken waren. Ook wordt een korte geschiedenis gegeven. Zo staat er te lezen dat de erediensten in eerste instantie in het tehuis voor blinden werden gehouden.

Inbouw woningen

In de voormalige gereformeerde Open Hofkerk in Wolfheze worden waarschijnlijk vier woningen gebouwd. Zalencentrum De Burcht achter de kerk wordt gesloopt. Daar komen nog eens twee twee-onder-één-kapwoningen voor in de plaats, zo is de bedoeling. Volgens wethouder Jasper Verstand van Renkum is „gezocht naar een invulling die enerzijds het kenmerkende kerkgebouw behoudt en anderzijds helpt om tegemoet te komen aan de behoefte aan woningen in onze gemeente en in Wolfheze in het bijzonder.” Het bouwplan van projectontwikkelaar Schipper Bosch uit Amersfoort wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Sinds januari 2018 wordt de Open Hofkerk niet meer voor de zondagse erediensten gebruikt. De protestantse gemeente Oosterbeek-Wolfheze komt sindsdien alleen samen in de Vredebergkerk in Oosterbeek. In de andere kerk van deze gemeente, de Oude Kerk in Oosterbeek, worden enkel speciale diensten gehouden. De Open Hofkerk dateert van 1925. Het kerkgebouw, met een opvallend puntdak aan vier zijden, is sinds eind vorig jaar eigendom van Schipper Bosch. „Gelegen in een woonwijk heeft de kerk een beeldbepalende functie”, aldus de projectontwikkelaar. „Hoewel ze geen monumentale status heeft, willen wij de structuur en het karakter van de kerk, die wordt gekenmerkt door de kapvorm en de toegepaste steen, behouden.”

  • (Contactbrief juli 2020)

Het orgel

Het orgel is gebouwd door W. van Leeuwen in 1950.

In de media

  • Uit Hoog en Laag d.d. 24 maart 2016

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze heeft besloten om de zondagdiensten in de Oude Kerk in Oosterbeek en de Open Hof Kerk in Wolfheze nog maar één keer per maand te laten plaatsvinden, als overgangsfase naar sluiting op 1 januari 2018. Daarna zullen de diensten iedere zondag alleen nog maar in de Vredebergkerk worden gehouden. In de maanden april en augustus 2017 wordt deze overgangsfase geëvalueerd.

  • Uit Hoog en Laag, d.d. 30 december 2017

Veel mensen zijn afgelopen donderdag gekomen om aanwezig te zijn bij de officiële sluiting van de Open Hof Kerk in Wolfheze. Als eerste natuurlijk de gemeenteleden maar ook mensen die al jaren elders wonen en kerken. Ook dorpsbewoners, oud-predikanten, maar ook partners met wie samengewerkt wordt zoals de Prinses Beatrixschool en het ziekenhuis Pro Persona. Deze samenwerking gaat zonder kerkgebouw gewoon door.

Het sluiten van een kerkgebouw maar ook van het dorpshuis De Burcht, is moeilijk en verdrietig. Maar er is geen andere keuze. Het kerkgebouw sluit maar de gemeente, de gemeenschap en de betrokkenheid op elkaar gaat door alleen op andere plekken.

Een beeldverslag en het officiële programma is te zien en te beluisteren in de nieuwskolom op www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur