Handelingen

Woubrugge, Comriekade 7 - Dorpskerk Woubrugge

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Hervormd
Gemeente : Jacobswoude
Plaats : Woubrugge
Adres : Comriekade 7
Provincie : Zuid-Holland
Jaar ingebruikname : 1653
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk :
Architect : Post, Pieter
Monument-status: Rijksmonument
Geschiedenis

Hervormde KERK. In 1652-1653 wellicht naar ontwerpen van Pieter Post gebouwde kerk, waarvan de plattegrond een rechthoek beslaat, aan de korte zijden van driezijdige sluitingen en met de lange zijden eveneens driezijdige uitbouwen. Rondboogvensters, gescheiden door ingezwenkte bakstenen steunberen. Het hoge, leien dak wordt bekroond door een sierlijk, twaalfzijdige houten daktoren met ranke spits. Aan de naar het water gekeerde oostzijde een eenvoudige houten portaal met jaartal: 1653. Inwendig gepleisterde wanden en een houten overwelving. Gerestaureerd 1949-1950. Tot de inventaris behoren: een eenvoudige preekstoel met koperen lezenaar, een balusterdoophek met voorzangerslezenaar (1705), alles 18de eeuw. Orgel in 1794 gemaakt door J.J. Mitterreither.

http://www.vandevechte.nl