Handelingen

Zaandam, Burgemeester ter Laanplantsoen 21 - Paaskerk

Uit Reliwiki

Versie door Koppellink (Overleg | bijdragen) op 30 okt 2010 om 14:51 (Koppellink naar andere sites toegevoegd)


Algemene gegevens
Genootschap : Ger. Bond in de Ned. Herv. Kerk
Gemeente : Zaanstad
Plaats : Zaandam
Adres : Burg. ter Laanplantsoen 21
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1958
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Paaskerk
Architect : Sijmons, K.L. Dzn
Monument-status:
Inventarisatienummer: 06278

Geschiedenis 1

Zeer belangrijke moderne kerk. Buiten gebruik als Nederlands Hervormde kerk in 2005, toen verkocht aan de Vrije Evangelische Gemeente "Maranatha".


Beschrijving

De Paaskerk aan de Burgemeester ter Laanplantsoen heeft een rijke historie. Het ontwerp van architect K.L. Sijmons Dzn is uniek in Zaandam. Het interieur met de glasramen van Karel Appel maken de kerk bijzonder. Ing. W.L. Dorenbos, adviseur kerkbeheer en restauratie van de Hervormde Gemeente Zaandam vertelt meer over de kerk.

Aanvankelijk was de kerk volledig in gebruik voor Godsdienstoefeningen en verenigingswerk. De pastorie werd bewoond door het gezin van de eerste predikant Ds. J.W. van Petegem. Vanaf 1961 vonden vier keer per jaar moderne jeugddiensten plaats met ds. Ben Martel en muziekaalleider Wim Dorenbos. “Er werd nota bene jazzmuziek gespeeld met een dixielandorkest, jeugdkoor en eigentijdse ritmische liedjes!”, herinnert Dorenbos zich. Deze diensten trokken steeds twee maal achter elkaar een volle kerk. Inmiddels werd buurthuis De Brug gevestigd in een deel van het gebouw en de omgebouwde pastorie. Deze werd later nog uitgebouwd. Toen het buurtwerk naar buurtcentrum De Exter werd verplaatst werd de aanbouw een verenigingsgebouw.

Karel Appel

In de kerk springt meteen de raamvulling in de noordgevel, boven in de kerkzaal, in het oog. Karel Appel creëerde daar in geplakt glas en veel kleuren zijn visie op het scheppingsverhaal. Verwerkt in vijf grote raampartijen en één kleiner raam, hierop beelden Adam en Eva samen de zesde dag uit. De architect Sijmons had Karel Appel sterk gepromoot. Een door de kunstenaar aangebrachte wandtekst met daarop de woorden : “De ganse schepping wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden der zonen Gods”, werd afgekeurd door de toenmalige kerkenraad en is inmiddels volledig verwijderd. Het script was in kinderlijk handschrift aangebracht met scheve en vlekkerige, onregelmatige letters.

Flentrop-orgel.

Het meubilair van de kerk is ook door de architect getekend en omvat een fraai vormgegeven mahoniehouten bankpartij en stoelen. Het liturgisch centrum bestaat uit een ambulante preekstoel, avondmaalstafel en kaarshouder in licht hout. Het doopvont in de vorm van een diabolo is van zwaar beton, waarop een gedreven koperen waterbekken met diameter van 1,20 meter staat. Op het balkon staat een Flentrop pijporgel met aangepaste ‘kasvorm’. Veel pijpen zijn van een koperlegering, glad en gevlamd. De luidklok is van Eijsbouts in Asten en elektrisch bediend.

De Paaskerk is een gebouw met een moderne historie van bijna vijftig jaar. Monumentaal maar toch geen ‘monument’. Het is in 1996 nog gerestaureerd en aangepast. Nu wordt er nog gekerkt, maar er vinden veel concentraties plaats van kerkgebouwen. Hoe de toekomst er voor de kerk uit gaat zien? Ing. W. L. Dorenbos pleit voor behoud van het gebouw als kerk met een functie als wijktoevlucht. De bouwvorm van deze kerk is niet alleen uniek voor Zaandam maar ook representatief voor de architct K.L. Sijmons dzn.

bron: eigenwijks 6 juli 2005

Afbeeldingen

ExterieurInterieurAlgemene gegevens
Genootschap : Ghanese Kerk
Gemeente : Zaanstad
Plaats : Zaandam
Adres : Burg. ter Laanplantsoen 21
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 2001
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Paaskerk
Architect : Sijmons, K.L. Dzn
Monument-status:
Inventarisatienummer: 16633


Geschiedenis 2

van 2001 tot 2005 ook in gebruik als Ghanese Kerk.Algemene gegevens
Genootschap : Vrije Evangelische Gemeente "Maranatha"
Gemeente : Zaanstad
Plaats : Zaandam
Adres : Burg. ter Laanplantsoen 21
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 2005
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Paaskerk
Architect : Sijmons, K.L. Dzn
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 18631


Geschiedenis 3

In de jaren 1938 en 1939 werden in Zaandam opwekkingssamenkomsten gehouden. Deze resulteerden erin dat in 1939 een "Vereniging tot Stichting van een Vrije Evangelische Gemeente " werd opgericht. Op 5 juli 1942 was de Vrije Evangelische Gemeente een feit en ging van start met 15 leden. In de loop van de eerste vijfentwintig jaar van haar bestaan, heeft de gemeente op heel wat adressen in Zaandam haar samenkomsten gehouden: aan de Vinkenstraat, de benedenzaal van café Het wapen van Zaandam, later de bovenzaal van hetzelfde café. Vandaar naar het A.J.C. gebouw aan de Klaas Katerstraat, weer naar Het wapen van Zaandam, het belastingkantoor aan de Gedempte Gracht, vervolgens een ruimte in de Reigerstraat en uiteindelijk een wat vastere bestemming in het gebouw voor Christelijke Belangen waar ruimte werd gehuurd voor de zondagse samenkomsten. Een knelpunt bleef het verenigingswerk waardoor de wens van een eigen gebouw levend bleef. In 1965 kon de gemeente haar eigen gebouw betrekken aan de Parkstraat. Het Volksbadhuis was voor een groot deel in eigen beheer verbouwd van badcellen tot kerkzaal en andere ruimten. Veertig jaar zou de Parkstraat het vertrouwde adres van de VEG blijven en zou de gemeente groeien tot een gemeenschap van circa 275 mannen, vrouwen en kinderen. Begin 2005 kwam "de Paaskerk" aan het Burgemeester ter Laanplantsoen in beeld. De onderhandelingen verliepen vlot en op 29 mei 2005 kon de Vrije Evangelische Gemeente Zaandam haar eerste kerkdienst in de Paaskerk houden. <a href = "http://www.vegzaandam.nl" </a>

Paaskerk opgenomen in lijst met 101 naoorlogse gebouwen en monumenten

Na selectie van nieuwe rijksmonumenten is Nederland in één keer honderd en één monumenten rijker. De in de (voorlopige) lijst opgenomen gebouwen zijn gebouwd tijdens de wederopbouwperiode. In deze eerste rijksmonumentenlijst met naoorlogse architectuur uit de periode 1940 tot en met 1958 heeft ook het monument de Paaskerk een verdiende plaats gekregen.

Nog niet eerder zijn er gebouwen uit de naoorlogse periode op de monumentenlijst gezet. Selectiecriteria bij het tot stand komen van deze monumentenlijst was dat het gebouw minimaal vijftig jaar oud moest zijn en een architectuur- en/of cultuurhistorische waarde hebben om in aanmerking te komen. Daarnaast was het van belang dat het monument in behoorlijke staat verkeerd.

Aan deze criteria heeft de Paaskerk voldaan en ook nu wordt er door de eigenaar, De Vrije Evangelische Gemeente, nog flink geïnvesteerd om het gebouw in optimale conditie te houden. Eén van de werkzaamheden die voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn is het vervangen van de voegen in de enorme gemetselde gevel. En onlangs is de oude pastorie, met achterliggende zalen, grondig renoveert en aangepast aan de eisen van deze tijd.

De architectuur van de wederopbouw is lange tijd als noodzakelijke bouw gezien en zou niet de glans hebben van sierlijke oude gebouwen zoals wij die kennen. Jammer is dat enkele gebouwen in Nederland uit deze periode niet de kans hebben gehad om aan de mening van “lelijk gebouw” te ontkomen en inmiddels zijn gesloopt. Hieraan zijn in ieder geval de nu opgenomen gebouwen ontkomen en voor de toekomst veilig gesteld.

Iedere Zaankanter zou dit nieuwe Zaanse monument van architect K.L. Sijmons met door Karel Appel geschilderde ramen eens moeten bezoeken. En dat is mogelijk. De Vrije Evangelische Gemeente in de Paaskerk heeft voor iedere leeftijd de mogelijkheid om het doel van dit monument op zijn eigen manier te bezoeken of te beleven.

Bekendmaking Gemeente Zaanstad, 13 augustus 2008.

Op 4 augustus 2008 zijn de volgende monumentenvergunningen verleend:

• Burgemeester Ter Laanplantsoen 21, Zaandam (Paaskerk); aanvraag 20080831 voor het herstellen van de kozijnen van de Karel Appel ramen van de kerk.

Tegen de ontwerp-monumentenvergunning zijn geen zienswijzen ingediend.

KLIK voor informatie in andere SITES (Koppellink)

Afbeeldingen

ExterieurInterieur