Handelingen

Zeilberg (Gem. Deurne), Kerkplein 5 - Willibrordus (1914 - 2011)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Deurne
Plaats : Zeilberg
Adres : Mariastraat 5
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1913
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk : Willibrordus
Architect : Franssen, C.
Monument-status : Rijksmonument
Inventarisatienummer: 07279


Geschiedenis

In het kerkdorp Zeilberg, ten zuidoosten van het centrum van Deurne. De parochiekerk van de H. Willibrordus aan de Mariastraat 5 is in 1913 gebouwd naar een ontwerp van C. Franssen. Zeer belangrijke laat-neogotische dorpskerk met toren. Uitbreiding in 1933 onder leiding van J. Franssen. Laatste reguliere viering, als R.K. kerk, zaterdagavond 4 juni 2011.

Tot grote verbazing en verontwaardiging van locale parochianen en bewoners is, daags na de sluitingsviering op 10 juli 2011, de kerk gedeeltelijk onttakeld: verwijdering van o.a. beelden, kruiswegstaties, een aantal kerkbanken.

Er wordt alweer enkele jaren, door een locale Werkgroep, serieuze actie gevoerd voor het behoud, inclusief onverminderd gebruik als kerk voor erediensten, van deze kerk.

De kerk staat op de monumentenlijst. Een nieuwe bestemming van het gebouw is nog niet bekend.

In de media

Uit www.kerknieuws.nl, 15 juli 2011

Tegen de pastoor van het Brabantse Zeilberg is aangifte gedaan van vernieling van een rijksmonument. De pastoor verwijderde deze week meubilair uit de Willibrorduskerk in het dorp die zijn functie heeft verloren. Voor een dergelijke actie is echter een vergunning nodig.

De aangifte is gedaan door het Cuypersgenootschap dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw.

Op 4 juni vond de laatste kerkviering plaats in de Willibrorduskerk. Het kerkbestuur wil de kerk sluiten. Hierna liet de pastoor meubilair uit de kerk halen omdat hij bang was voor vandalisme. Het gaat onder andere om nagelvaste onderdelen, zoals vastgeschroefde banken. De pastoor liet tegenover Omroep Brabant weten dat dit met "grote zorgvuldigheid" is gebeurd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Inleiding

Aan de oostelijke zijde van het Kerkplein staat de R.K.KERK, gewijd aan de H. Willibrordus, daterende uit 1914 en gebouwd naar een ontwerp van C. Franssen. Het betreft een georiënteerde neogotische kruisbasiliek, die in 1933 onder architectuur van J. Franssen werd uitgebreid. Bij deze gelegenheid werden de zijbeuken van het middenschip ter hoogte van de tweede en derde travee verbreed en verhoogd.

Omschrijving

Het kerkgebouw heeft een westelijke toren, een schip van drie traveëen, een eenbeukig rechtgesloten transept en een koortravee met een vijfzijdige sluiting. De gevels zijn gemetseld in baksteen en worden geleed door banden in gele strengperssteen. Muizetand- en keperbooglijsten sluiten de gevels af. Het gebouw wordt gedekt door zadeldaken, voorzien van lei in Maasdekking. Op het dak staan neo-gotische dakkapellen, terwijl het silhouet verlevendigd wordt door een kleine dakruiter op de kruising. De vensters in schip en transept zijn voorzien van een eenvoudig maaswerk, bestaande uit een dubbele lancet, bekroond door een oculus. In de lichtbeuk wordt het motief gekoppeld herhaald. De apsis heeft eenvoudige lancetvensters.

De toren telt twee hoge geledingen. Het ingangsportaal met opgeklampte vleugeldeur, voorzien van smeedijzeren beslag, is gevat onder een stompe spitsboog, die het portaal afsluit. Erboven verrijst op een vierdelig blind spitsboogfries een hoog spitsboogvenster met geometrisch maaswerk, waarboven de tweede geleding zich verheft, met spitsboognissen, galmgaten en uurwerken. Deze wordt bekroond door een hoge achtkantige spits met flankeerspitsjes. Tegen de zuidelijke gevel staat een traptoren. De zijbeuken zijn aan de westelijke zijde voorzien van kapellen onder een afzonderlijk, aan de toren grenzend schilddak. Ook in de oksel tussen koortravee en transept staan aan de noordelijke en zuidelijke zijde kapellen. In 1933 heeft een uitbreiding plaatsgevonden door de bouw van okselkapellen tussen schip en transept.

Het interieur wordt gekenmerkt door een opstand met granieten pijlers met deels achthoekige basementen en lijstkapitelen, een pseudotriforium en gemetselde kruisribgewelven. Het oorspronkelijke meubilair, alsmede de altaren is geamoveerd.

Waardering

De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het kerkgebouw.

Het heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de verzorgde detaillering en is tevens van belang als een laat voorbeeld van het oeuvre van de architect Franssen. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend voorbeeld van de vorming van kerkdorpen in het Brabantse Peelgebied.


Cultuur Historische Waardekaart

Bouwperiode: 1914-1933

Bouwstijl: Neo-Gotiek

Architect: Franssen, C.

Gevels en Materialen: Machinale baksteen, banden van gele strengperssteen. Hardstenen dorpels. Muizetand- en keperbooglijsten langs dakrand.

Vensters en Deuren: Maaswerk:baksteen. Telkens twee lancetten bekroond door oculus, soms gebundeld met oculus in top. eenvoudig glas-in-lood. In absis lancetvensters.

Dak en Bedekking: Zadel- en tentdaken. Lei in maasdekking. Dakruiter. Geveltoren, zeskantige spits. Flankeerspitsjes.

Bijgebouwen: Kerkhof met kruisbeeld met betonnen corpus op houten kruis. Graf pastoor Piggen 1943 door L. Petit.

Groen: Linden aan zijde Kerkplein.

Bijzonderheden: Basilicale kruisbasiliek. Schip van drie traveeen, eenbeukig transept, enkele koortravee en vijfzijdige sluiting. Geveltoren, geflankeerd door kapellen, bestaat uit portaal, lancetvenster, blindnissen, galmgaten en achtkantige naaldspits met flankeerspitsen.


Afbeeldingen

Exterieur

De volgende foto's zijn alle op 4 juli 2009 gemaakt door Edward Ippel, Hoorn.

Interieur

De volgende foto's zijn alle op 4 juli 2009 gemaakt door Edward Ippel, Hoorn.