Handelingen

Zetten, Kerkstraat 11 - Dorpskerk

Uit Reliwiki

Versie door Pa3ems (overleg | bijdragen) op 30 dec 2020 om 15:57 (kaart hersteld)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Zetten-Andelst
Provincie: Gelderland
Gemeente: Overbetuwe
Plaats: Zetten
Adres: Kerkstraat 11
Postcode: 6671AN
Inventarisatienummer: 12486
Jaar ingebruikname: 14e
Architect: Hoogevest, G. van (restauratie)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 36761 (kerk); 36762 (toren)

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.

14e eeuwse kerk. Restauratie en uitbreiding schip, in neogotische stijl, in 1912.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Hervormde kerk. Van deze, in oorsprong gotische dorpskerk zijn na vernieuwing tijdens een restauratie door G. van Hoogevest in 1912 bewaard gebleven: het door kruisribgewelven overkluisde, driezijdig gesloten, 15de eeuwse koor, ommetseld in 1912 en de toren.

Toren

Toren der hervormde kerk. Gepleisterd bouwwerk uit de 14de eeuw met een koepelgewelf over de benedenverdieping. Mechanisch torenuurwerk, later voorzien van elektrische opwinding.

© AvD.
opname 19-08-2010 © AvD.

Orgel

In 1872 vervaardigt de orgelmaker K.M. van Puffelen (Zaltbommel) een eenklaviers orgel voor de kerk van Zetten. De firma K.B. Blank & Zoon (Herwijnen) restaureert het in 1976 en breidt het uit met een tweede manuaal. Ook wordt de orgelkas vernieuwd.

Dispositie
  • Manuaal 1: Bourdon 16' - Prestant 8' - Holpijp 8' - Viola di Gamba 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 2-3 sterk - Trompet 8' bas/discant.
  • Manuaal 2: Holpijp 8' - Fluit 4' - Quintfluit 3' - Woudfluit 2' - Tertsfluit 1 3/5' - Tremulant.
  • Pedaal: Bourdon 16' (transm.).
  • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

In de media

Uit Arnhemsche Courant, 3 Augustus 1845.

Wageningen, 31 Juli. Gisteren morgen, omstreeks tien uur brak boven deze stad en omstreken een onweder los, hetwelk, volgens geloofwaardige berigten, omstreeks half elf ure is ingeslagen in den kerktoren van het dorp Setten, gelegen in de Betuwe. De brand is, echter, eerst ten half twaalf ure ontdekt, doch heeft gelukkig niet veel schade aangerigt, daar alleen de spits des torens en een gedeelte der balken, waaraan de groote klok hangt, is afgebrand; de klok is zeer zachtjes doorgezakt en blijven rusten op eenen anderen balk. Dea brand is men zeer spoedig meester geweest, door de aangebragte bluschmiddelen, waaronder die uit deze stad zeer veel hebben bijgedragen. Men kan hierbij nog voegen, dat alles gelukkig is medegeloopen, daar het kruis van den toren niet op de kerk of de pastorie is gevallen, maar tusschen dezelve in, zoodat die ook volstrekt geene schade heeft geleden. De daarbij gelegen predikants-woning heeft geene schade geleden: alleenlijk heeft men de meubelen uit dezelve gedragen, gelijk ook de banken en het orgel uit de kerk.

Als men wel onderrigt is, zijn de kerk en de pastorie voor brandschade verzekerd, maar niet de toren. Tot verwondering van velen verneemt men, dat in het dorp Setten geene brandspuit aanwezig is.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur