Handelingen

Zoeterwoude, Zuidbuurtseweg 13 - St. Jans Onthoofding (1729 - 1843) (Schuilkerk): versiegeschiedenis

Logboek voor deze pagina bekijken

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging