Handelingen

Zorgvlied, Dorpsstraat 31 - Andreas

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Andreas
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Drenthe
Gemeente: Westerveld
Plaats: Zorgvlied
Adres: Dorpsstraat 31
Postcode: 8437PA
Sonneveld-index: 14248
Jaar ingebruikname: 1924
Architect: Bijl, J.W.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 507280


Geschiedenis

Interieur: Hal met rechtgesloten dubbele paneeldeur waarin glas-in-lood bovenlichten. Rechterzijwand met rechtgesloten paneeldeur. Hal en kerk met zwart, geel en bruin geglazuurde tegels. Symmetrisch geplaatste eiken banken voorzien van enig snijwerk en geplaatst op een podium. Vanaf de onderdorpels van de vensters zijn de wanden gepleisterd. Spitsboogvormig houten gewelf op kwarthol inzwenkende plint met geprofileerde uitkragende houten consoles die naar beneden toe doorlopen en rusten op uitgemetselde consoles. Tussen de spanten zijn sierribben aangebracht. Het gewelf is sierlijk en in oorspronkelijke vorm beschilderd. Absis of priesterkoor aangezet met gemetselde spitsboog waarin stichtingssteen: P(rimus) L(apis) P(ositus) 19 27/11 23. De rechthoekige absis heeft onder meer hooggeplaatste glas-in-lood rondvensters. Oostgevel met drie spitsboogvensters met in het midden onder meer Jezus en daaronder namen Verwer en Wensen. Links Maria met Kind en medaillon van Verwer. Rechts de Heilige Andreas met medaillon van Verwer van Wensen. Noordgevel met deur naar sacristie. In de absis is een contemporain altaar.

Monumentomschrijving Rijksdienst

RK-kerk gebouwd in 1924 in Traditionalistische stijl naar ontwerp van de Amsterdamse architect H. Bijl in opdracht van de Heilige Andreasparochie. Aannemer was Van der Liefvoort uit Arnhem. De ontwikkeling van Zorgvlied en de parochie zijn nauw verbonden met de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. Centrale rol daarbij speelt de figuur van Lodewijk Guillaume Verwer die samen met zijn vrouw Johanna Cornelia Ludovica van Wensen staan afgebeeld in de glas-in-lood ramen van de absis. Verwer bouwde rond 1880 Huize Zorgvlied en had daarin een huiskapel. Daarna werd op de huidige locatie een bijgebouw van een herenhuis omgebouwd tot kerk. In 1884 werd de kerkelijke parochie Heilige Andreas opgericht. In 1923 werd een begin gemaakt met de nieuwe kerk. Stichtingssteen: P.L.P. 19 27/11 23. De bescherming betreft kerk en interieur. De aangebouwde sacristie is van ondergeschikt belang evenals de vergaderruimte aan de oostzijde.

Omschrijving

Zaalkerk van vijf traveeën met absis en toren. Gevelopbouw met gemetselde plint, hardstenen afzaten en opgaand metselwerk. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een vooruitspringende toren waarin een spitsboogvormig portaal met korfboogvormige dubbele paneeldeur met naald, sluitsteen en gebrandschilderd glas-in-lood. In de terugliggende gevelvlakkken van de kerk alsmede op de verdieping van de toren een smal glas-in-lood raam. Aan drie zijden van de toren twee spitsboogvormige galmgaten met klankborden; daarboven (aan vier zijden) ronde nissen, uitkragend metselwerk naar de gootlijst en een ingesnoerde achtkantige spits belegd met leien en een sierlijke naald met haantje. De zijgevels uitgevoerd met steunberen en per travee drie spitsboogvensters met gekleurd glas-in-lood; bloklijst onder de eenvoudige op klossen gedragen gootlijst. Zadeldak met leien (maasdekking). Aan de oostzijde is de topgevel bekroond met inzwenkend metselwerk waarin een kruis. Tegen de oostgevel een rechthoekige absis met in beide zijden een gekleurd glas-in-lood venster en in de topgevel een drietal gebrandschilderde glas-in-lood spitsboogvensters.

Interieur

Hal met rechtgesloten dubbele paneeldeur waarin glas-in-lood bovenlichten. Rechterzijwand met rechtgesloten paneeldeur. Hal en kerk met zwart, geel en bruin geglazuurde tegels. Symmetrisch geplaatste eiken banken voorzien van enig snijwerk en geplaatst op een podium. Vanaf de onderdorpels van de vensters zijn de wanden gepleisterd. Spitsboogvormig houten gewelf op kwarthol inzwenkende plint met geprofileerde uitkragende houten consoles die naar beneden toe doorlopen en rusten op uitgemetselde consoles. Tussen de spanten zijn sierribben aangebracht. Het gewelf is sierlijk en in oorspronkelijke vorm beschilderd. Absis of priesterkoor aangezet met gemetselde spitsboog waarin stichtingssteen: P(rimus) L(apis) P(ositus) 19 27/11 23. De rechthoekige absis heeft onder meer hooggeplaatste glas-in-lood rondvensters. Oostgevel met drie spitsboogvensters met in het midden onder meer Jezus en daaronder namen Verwer en Wensen. Links Maria met Kind en medaillon van Verwer. Rechts de Heilige Andreas met medaillon van Verwer van Wensen. Noordgevel met deur naar sacristie. In absis een contemporain altaar.

Waardering

Kerk van cultuurhistorisch belang vanwege de functie en betekenis in verband met de Maatschappij van Weldadigheid, van architectuurhistorisch belang vanwege de vormgeving en de gaafheid van in- en exterieur alsmede van stedebouwkundig belang vanwege de beeldbepalende ligging.

Orgel

Men maakt gebruik van een elektronisch Johannus orgel, opus 225. De luidsprekers zitten achter een schijnfront.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur