Handelingen

Zuid-Scharwoude, Koog 30 - Kooger Kerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(Geschiedenis)
(Geschiedenis)
Regel 62: Regel 62:
 
 
 
====Hoofdorgel====
 
====Hoofdorgel====
Het hoofdorgel is gebouwd door [http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambertus_van_Dam L. van Dam & Zn] in 1881 en bestond uit een hoofdwerk en bovenwerk. In 1984 restaureerde Bakker & Timmenga het orgel en breidde het uit met een zelfstandig pedaal, waarbij registers zijn verwerkt van het Van Dam orgel uit de gesloopte Oosterkerk te Leiden .
+
Het hoofdorgel is gebouwd door [http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambertus_van_Dam L. van Dam & Zn] in 1881 en bestond uit een hoofdwerk en bovenwerk. In 1984 restaureerde [http://www.bakker-timmenga.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=62 Bakker & Timmenga] het orgel en breidde het uit met een zelfstandig pedaal, waarbij registers zijn verwerkt van het Van Dam orgel uit de gesloopte Oosterkerk te Leiden .
  
 
====Koororgel====
 
====Koororgel====

Versie van 15 mei 2011 om 12:48


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Hervormd
Gemeente : Langedijk
Plaats : Zuid-Scharwoude
Adres : Koog 30
Provincie : Noord-Holland
Jaar (her-)ingebruikname : 1819
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Kooger Kerk
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 06341


Geschiedenis

Deze kerspelkerk wordt onder de naam "Sudrekercha" voor het eerst vermeld in 1094.

In 1981 is er in de kerk archeologisch onderzoek verricht door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. De oudste kerk was naar men aanneemt van hout of van tufsteen gemaakt. Eind 12de eeuw werd daaraan een driezijdig koor toegevoegd, waarbij veel kloostermoppen zijn gebruikt. In de 15de eeuw kwam er een nieuwe, bakstenen zaalkerk met een zware toren aan de westkant. In 1819 werd de kerk volledig herbouwd op dezelfde funderingen, en in 1905 werd door het gemeentebestuur van Zuid-Scharwoude de huidige inpandige toren neergezet.

De kerk werd in 1982/83 geheel gerestaureerd met medewerking van Monumentenzorg te Zeist. Daarbij werd het gewelf en het dak totaal vervangen; de preekstoel werd teruggeplaatst van het midden der kerk (aldaar in 1855 verplaatst), naar het koor.

Bezienswaardigheden: 1448: grote luidklok (hergoten 1923) (G', 660 kg) (Ø 104,6 cm) ca. 1500: kloostermoppen 1608-1827: grafzerken, o.a. pastoor Licles (ca. 1540?) 1637: Statenbijbel ca.1675: preekstoel en koorhek met koperen doopboog 1984: kleine luidklok (D2. 205 kg)

Hoofdorgel

Het hoofdorgel is gebouwd door L. van Dam & Zn in 1881 en bestond uit een hoofdwerk en bovenwerk. In 1984 restaureerde Bakker & Timmenga het orgel en breidde het uit met een zelfstandig pedaal, waarbij registers zijn verwerkt van het Van Dam orgel uit de gesloopte Oosterkerk te Leiden .

Koororgel

Het koororgel is in 1839 gebouwd door William Pilcher voor een particulier in Londen. In 1945 is het orgel verplaatst naar de Westfield College Chapel in Londen. De Laurenskerk in Kolhorn nam het orgel in 1982 tijdelijk in gebruik, omdat het hoofdorgel werd gerestaureerd. Uiteindelijk is het orgel in 1988 in Zuid-Scharwoude terecht gekomen.

Kistorgel

In 2010 is ten behoeve van de maandelijkse Cantatediensten een kistorgel geplaatst door de firma Klop te Garderen. Dit orgel heeft 2 registers.

Meer informatie

Zie http://www.koogerkerk.nl/geschiedenis/geschiedenis.htm

Afbeeldingen