Handelingen

Zundert, Molenstraat 13 - Kapel Sint Annaklooster

Uit Reliwiki

Versie door (Overleg) op 1 jun 2008 om 17:57
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Algemene gegevens
Genootschap : RK klooster
Gemeente : Zundert
Plaats : Zundert
Adres : Molenstraat 13
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 19e
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : St. Anna
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Geschiedenis
Zrs Fransisc., Klo. Huize St. Anna, bg '99
Inleiding.

KLOOSTER en INTERNAAT van de congregatie van Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Zundert. Deze werd in 1842 gesticht vanuit het moederklooster te Roosendaal onder de naam St. Anna. Het huidige St. Anna is niet meer in gebruik als klooster

Het geheel bestaat uit een aantal gebouwen uit verschillende perioden in Neo-Renaissance, Neo-Classicisme en Chaletstijl. Inwendig lopen de verschillende onderdelen in elkaar over. De voorgevels liggen gedeeltelijk aan de rooilijn, daar waar zij terugliggen is een bakstenen muur aan de rooilijn een verbindend element. Het kloostercomplex ligt op een rechthoekig, uitwaaierend terrein tussen de Molenstraat, Pastoorsdreef, Burgemeester Manderslaan en Heerdgang, de bebouwing is dicht aan de Molenstraat geconcentreerd. Daarachter bevinden zich onder andere een moestuin en kleine begraafplaats. Aan de Burgemeester Manderslaan zijn na 1950 enkele grootschalige schoolgebouwen tot stand gekomen. De volgende onderdelen van Molenstraat 13 zijn beschermd:

- een bouwblok, uitgevoerd in een sobere sobere neo-renaissance, op de hoek van de Molenstraat en Pastoorssteeg

- de voormalige kleuterschool, later washuis, behoort tot oudste delen van het complex en ligt in het verlengde van voornoemd bouwblok aan de Pastoorssteeg

- een wit gepleisterd neo-classicistisch pand, aan de Molenstraat gelegen met een vleugel verder van de straat (deel van het huis aan de Molenstraat reeds beschermd)

- rechts van Neo-Classicistisch bouwblok, terugliggend ten opzichte van de Molenstraat een pand met elementen van chaletstijl

- een kapel, parallel aan Pastoorssteeg vanaf steegje zichtbaar, tussen kleuterschool en internaat.

- de indeling en ommuring van de tuin met grot

Omschrijving.

Aan de straat ligt een tweelaags, negentiende-eeuws blok onder schilddak. Het pand dateert uit circa 1840 en is reeds Rijksmonument.

Het dak is gedekt met Oud Hollandse pannen en kruispannen. De belangrijkste gevels zijn witgepleisterd, aan de straatzijde gegroefd waarbij de hoofdmassa is voorzien van een cordonlijst, een kroonlijst en pilasters aan weerszijden van de ingangstravee. Op de begane grond heeft het pand achtruitsramen met bovenlichten voorzien van waaierzwikken en glas-in-lood in vork-vormige verdeling. Op de verdieping vierruitsramen met ongedeeld bovenlicht. De achtruitsramen in de vleugel zijn getoogd. Alle ramen in dit deel van het gebouw hebben een gestucte omlijsting.

In de twintigste eeuw heeft het klooster diverse uitbreidingen ondergaan. Achter het herenhuis strekken zich, haaks op de straat, een kapel en een vleugel van het internaat uit circa 1900-1910 uit; de vleugel is niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. De kapel onder zadeldak heeft steunberen. Vooraan op de nok van het dak is een dakruiter geplaatst. Links van het negentiende-eeuwse huis ligt een hoekblok, gebouwd omstreeks 1910. Dit gedeelte is met het huis verbonden door een tweelaagse vleugel met dakschilden, grenzend aan de achterkanten van beide bouwmassa's. Het hoekblok aan de Pastoorsdreef is twee lagen hoog en drie travee