Handelingen

Zwolle, Bethlehemkerkplein 35 - Bethlehemkerk

Uit Reliwiki

Versie door Koppellink (Overleg | bijdragen) op 13 mrt 2010 om 19:26 (Koppellink naar andere sites toegevoegd)


Algemene gegevens
Genootschap : Ger. Bond in de NH kerk
Gemeente : Zwolle
Plaats : Zwolle
Adres : Bethlehemkerkplein 35
Provincie : Overijssel
Jaar ingebruikname : 15de eeuw
Huidige bestemming: restaurant, cafe etc
Naam kerk : Bethlehem
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 10735Geschiedenis

Bethlehemkerk vanuit het ZO. Foto: A. Roks 2009
opname 06-07-2002 foto. Job van Nes. Zaandam.

Voormalige BETHLEHEMKERK. Tweebeukige bakstenen hallenkerk, waarvan de noordbeuk (XVb) veelhoekig, de zuidbeuk, oorspronkelijk korter doch later verlengd, recht gesloten is. In de zuidmuur drie reliëfs van rode zandsteen. De kerk is in steen overwelfd. Ronde zuilen met lijstkapitelen scheiden de beuken. Orgel uit 1826, G.H. Quelhorst. Het gebouw is niet meer als kerk in gebruik. Refter van het vroegere klooster Bethlehem plm 1350 gebouwd, talloze malen gewijzigd en 1915-1917 bij restauratie geheel vernieuwd. Orgel met Hoofdwerk en Rugwerk, in 1826 gemaakt door G.H. Quellhorst en C.F.A. Naber.

Voormalige kloosterkapel, buiten gebruik 1998, horeca.

Refter

Westgevel Refter. Foto: A. Roks 2005

De naam het Refter is afgeleid van het ‘refectorium’ of ‘eetzaal’ van het klooster. Of het Refter dienst heeft gedaan als eetzaal valt te betwijfelen. Het heeft waarschijnlijk dienst gedaan als bureau van de ontvanger van de inkomsten uit de bezittingen van het klooster. Deze bezittingen lagen rondom de stad. In de buurschap Assendorp lag onder andere de ‘Belheems hof’. Het gebouw heeft een U-vormige plattegrond, maar was oorspronkelijk gebouwd met een L-vormige opzet. De zuidelijke vleugel is in de jaren 1915-1917, tijdens de restauratie, toegevoegd. Het gebouw heeft een onderkelderde hoofdvleugel van 26 m lang met de nok evenwijdig aan het Bethlehem kerkplein. De scheidingsmuren en de indeling van de kelders en de kap wijzen op de bouw in twee verschillende fasen. Het noordelijke deel met een kelder van dwars geplaatste gordelbogen met troggewelven en de afwijkende telmerken op de spanten is gebouwd in de late 15de of begin van de 16de eeuw. De zuidelijke kelder met ribloze kruisgewelven met pijlers in de middenas en het daarop aansluitende tongewelf moet kort daarna zijn gebouwd. Opvallend is dat alle 11 spantjukken bewaard zijn gebleven. De buitenste schil van het metselwerk is in zijn geheel tijdens de restauratie van 1915-1917 vernieuwd. Ook de huidige toegang met trap is volgens een steen met het jaartal 1917 in dat jaar vernieuwd. Na de reformatie is het gebouw gebruikt als vergaderzaal van het gilde van de lakenverkopers. In de 18e eeuw heeft het pand dienst gedaan als schouwburg. In 1812, onder het Franse bewind werd het gebouw ingericht tot kazerne. Het is later nog museum van naturaliën, Gemeentelijke Handelsschool en kantoor van de VVV geweest.

Bron: Gemeente Zwolle (toelichting archeologie)


KLIK voor informatie in andere SITES (Koppellink)


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Refter