Handelingen

,s-Gravenhage, Wagenstraat 103 - Grote Synagoge

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Hoogduits (Asjkenazisch Joods)
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Wagenstraat 103
Postcode: 2512AS
Inventarisatienummer: 00336
Jaar ingebruikname: 1844
Naam: synagoge
Architect: Roodenburg, A.
Huidige bestemming: Turkse moskee
Monument status: Rijksmonument 459778

Geschiedenis

Neoclassicistisch synagogegebouw op binnenplaats. Het gebouw werd in 1842 ontworpen als Hoogduitse synagoge door architect Roodenburg in opdracht van het bestuur van de Asjkenazisch joodse gemeente in Den Haag. Het werd mede door koning Willem II gefinancierd. In 1844 werd de synagoge in gebruik genomen. De synagoge lag middenin de toenmalige Haagse Jodenbuurt. Na de deportatie van de Haagse Joden in 1942 en 1943 stond de synagoge leeg. Na de Tweede Wereldoorlog werd de synagoge samen met nog twee synagogen in ere hersteld. De joodse gemeenschap was na de oorlog echter sterk in aantal afgenomen, van 17.000 naar 2.000. Daarom was het niet haalbaar om drie synagogen in stand te houden. De synagoge aan de Wagenstraat 101 werd in 1975 gesloten. (Bron:Wikipedia)

Sinds 1979 Turkse Mescidi Aksa Moskee.

In (±) 1987 zijn op de binnenplaats twee beeldbepalende minaretten gebouwd.

Deze voormalige synagoge staat nu in het drukke uitgaansgebied "Chinatown".

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 September 1844.

Gisteren is het nieuwe Kerkgebouw van de Ned. Israëlitische Gemeente te dezer stede, met bijzondere plegtigheid ingewijd geworden. Dit gebouw is gelegen in de 2de Wagenstraat, in netten en gepasten kerkstijl gebouwd, en onderscheidt zich door eenvoudigheid en stevigheid. Het getuigt van den goeden smaak en de bekwaamheid van den Bouwmeester, den Heer Roodenburg, die het ontwerp tot den aanleg dezer kerk heeft geleverd en onder wiens oppertoezigt het gebouw thans nagenoeg is voltooid. De heer de Groot had in der tijd de aanbesteding der kerk op zich genomen. Onderscheiden daartoe genoodigde hooge, civiele en militaire autoriteiten woonden deze plegtigheid bij , alsmede onderscheiden deputaten van Stedelijke en gewestelijke collegiën en onderscheiden kommissiën van Israëlitische besturen en instellingen. De WelEerw. Heer Opperrabijn der Ned. Isr. gemeente te Rotterdam, de Heer Löwenstam, en de WelEerw. Heer Opperrabijn der Ned. Port. Isr. Gemeente te 's Hage, de Heer Ferrares hielden toepasselijke leerredenen in de Hoog- en Nederduitsche talen, waarbij zij de aanwezigen op de plegtigheid der feestviering aandachtig maakten, en dankzeggingen toebragten aan het Vorstelijk Huis, de autoriteiten en allen die tot den opbouw der nieuwe kerk hadden medegewerkt.

Afbeeldingen

Synagoge

Moskee