Handelingen

,s-Hertogenbosch, Cesar Francklaan - St. Lucaskerk (1962 - 1968)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Lucas (1962 - 1968)
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Plaats: 's-Hertogenbosch
Adres: César Francklaan
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1963
Architect: Laan, N. van der; Jong, J. de
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Zaalkerk met toren, gebouwd in de trant van de Bossche School.

De Parochie Sint Lucas is gesticht in 1958, ten dienste van de katholieke bewoners van de nieuwbouwwijk Zuid.

Aanvankelijk vonden de kerkdiensten plaats in een noodkerk.

Oorspronkelijke kerk (1962-1963), naar ontwerp van Jan de Jong, en architectenbureau N. van der Laan, Hansen en Van Hal. Op 1 juli 1962 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe kerk, die in september 1963 door de pastoor werd ingezegend. Vanwege het IIe Vaticaans Concilie was de bisschop hiervoor niet beschikbaar. Pas een half jaar later werd de kerk officieel geconsacreerd.

Op 13 januari 1968 stortten de voorhal en de sacramentskapel onverwachts in. Hoewel er wel plannen gemaakt werden voor herstel, besloot men in 1969 tot sloop en vervanging over te gaan.

N.B. In 1968 kwamen vergelijkbare bouwkundige problemen aan het licht bij de R.K. St. Vincentiuskerk in Eindhoven, ook een Bossche School kerkgebouw.. Van 1968 tot 1973 maakte de parochie wederom gebruik van een noodkerk.

Het Pels orgel uit de "oude" St. Lucaskerk , anno 1965, is in 1972 in de Eudokiakerk te Kampen geplaatst.

De oorspronkelijke St. Lucaskerk uit 1962 is na sloop vervangen door nieuwbouw, kleiner dan de eerdere gesloopte kerk, maar wel opnieuw in Bossche School stijl, dus mooi en interessant.

In de media

Uit Brabants Dagblad, 6 augustus 2013

Pastoor Smulders dacht dat een cv-ketel was geëxplodeerd. Er was geen explosie. Toch was 'zijn' St. Lucas-kerk ingestort. Het gebouw, schuin tegenover de Bossche Zuiderpassage, stortte op 13 januari 1968 gedeeltelijk in. Een 12-jarige jongen overleed ter plaatse. Zijn moeder raakte zwaargewond maar overleefde de ramp. In de serie 'Onvergetelijk' woensdag in het BD een terugblik met Paul Hilgers. De Bossche wijkmanager was elf jaar toen hij naar de puinhoop rende.

Uit website Mariaparochie, 's-Hertogenbosch

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de parochie – 13 januari 1968 13 januari 2023 Algemeen H. Lucas

Vijfenvijftig jaar geleden, op 13 januari 1968 stortte een wand van de Lucaskerk in. “Pastoor Smulders dacht dat een cv-ketel was geëxplodeerd. Er was geen explosie. Toch was ‘zijn’ St. Lucas-kerk ingestort.” zo meldde het Brabants Dagblad. De twaalfjarige Hans van de Leemput overleed ter plaatse. Zijn moeder raakte zwaargewond maar overleefde de ramp.

De kabouters van de Edith Stein groep hadden op dat moment hun wekelijkse bijeenkomst in de crypte van de kerk. “Veel lawaai en stof, en het duurde voor m’n gevoel een eeuwigheid voor we naar boven en naar buiten mochten.” vertelt een lid van de groep later op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

TNO-onderzoek naar de oorzaak van de ramp gaf een hele reeks constructiefouten aan. Zo was de middenkolom van het voorportaal en de sacramentskapel gemaakt van slecht materiaal. Een betonbalk bevatte een slechte wapening, berekeningen klopten niet, het metselwerk en de constructie van de betonbalk onder de klokken stoel waren niet voldoende bestand tegen vocht.

Besloten werd de kerk af te breken. Alleen de pastorie en de parochiezaal zijn blijven staan. Pas vijf jaar later werd er een nieuwe kerk gebouwd, een stuk kleiner dan de oude. Die werd op 14 april 1973 gewijd door de bisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. Jan Bluyssen.

Afbeeldingen