Handelingen

Aarlanderveen, Noordeinde 24 - Petrus en Paulus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petrus en Paulus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Plaats: Aarlanderveen
Adres: Noordeinde 24
Postcode: 2445XD
Inventarisatienummer: 01471
Jaar ingebruikname: 1897
Architect: Joseph Cuypers (1861 - 1949)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Neogotische kerk met hoge toren.

Ondanks vele reparaties en verbouwingen aan de voorgaande kerk ontstonden er na 100 jaar zoveel bouwkundige problemen, dat de situatie in 1889 onhoudbaar werd. Besloten werd tot de bouw van een nieuwe kerk. Dankzij legaten, giften, zelfs een hele boerderij, een woonhuis met boomgaard kon men Joseph Cuypers (1861-1949), zoon van de beroemde architect Pierre Cuypers (1827-1921), de opdracht geven voor het ontwerp van een kerk in neogotische stijl. De kosten waren in eerste instantie geraamd op fl. 66.200,00. Het kerkbestuur vond dit een groot risico, maar pastoor Rijk volhardde in zijn plan. Het goedkoopste bestek van een van de aannemers kwam uit op een bedrag van fl.77.800,00. Na overleg met Cuypers werd het bestek aangepast zodat de aanneemsom met fl. 10.000,00 omlaag kon. Na ruim twee jaar konden Cuypers en pastoor Rijk een tekening van de nieuw te bouwen kerk + bestek aan het kerkbestuur presenteren dat dezelfde winter de goedkeuring kreeg van de kerkmeesters. Begin februari 1893 werd begonnen met de bouw, nadat eerst het terrein door de parochianen bouwrijp was gemaakt. Door tijdig ingrijpen van een van de armmeesters kon worden voorkomen dat er tijdens de bouw te korte heipalen werden gebruikt die in de sloot gereed lagen. Ook moest tijdens de bouw de financiering nogal eens worden aangepast, door gestegen prijzen van bouwmaterialen en vanwege aanvullende wensen. Op 25 maart 1893 heeft de deken van Alphen, C. Bouwman de eerste steen gelegd. In september 1897 werd de kerk ingewijd door Mgr. Callier, bisschop van Haarlem, acht jaar nadat besloten was tot nieuwbouw.

Deze kerk is één der vroegste werken van Joseph Cuypers (1861 - 1949) , zoon van Pierre Cuypers (1827 - 1921) die onder meer het Rijksmuseum in Amsterdam ontwierp. Het neogotische ontwerp is sterk beïnvloed door het werk van zijn vader.

Externe links

\

Afbeeldingen