Handelingen

Ameide, Kerkstraat 10 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Ameide - Tienhoven
Provincie: Utrecht
Gemeente: Vijfheerenlanden
Plaats: Ameide
Adres: Kerkstraat 10
Postcode: 4233EM
Inventarisatienummer: 01543
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 7571

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren. De kerk is een driebeukige pseudo-basilicale kerk met vijfzijdig gesloten koor, zuidtransept en een toren van vijf geledingen met balustrade en ingesnoerde spits. De laat-romaanse toren verrees eind 13de eeuw. De bovenste geleding werd in de 17de eeuw gewijzigd en de twee onderste geledingen werden in 1837 aan de westzijde voorzien van schuine steunberen. In de toren hangt een door Henricus Meurs gegoten klok (1608). Het laat-gotische schip en koor kwamen rond 1500 tot stand. Tegen de noordzijde van het koor staat een consistorie uit 1858. Bij de restauratie in 1954-'55 van de in 1953 geheel uitgebrande kerk heeft men het zuidtransept toegevoegd en de bovenzijde van de toren gereconstrueerd en verhoogd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Nederlands Hervormde KERK. Driebeukig, pseudobasilicaal schip, koor met 5/10 sluiting en westelijke toren, in oorsprong laat-romaans, verhoogd met klokkenverdieping, balustrade en spits (XVII): gewijzigd en andermaal verhoogd bij de recente restauratie. Schip en koor ca. 1500. Eikenhouten klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1608, diam. 123,9 cm.

Gebouwomschrijving SKKN

Van der Aa beschreef in 1839 de kerk als volgt: 'de kerk is vrij groot, en op het vierkant, waarboven de achtkante spits staat, van eenen trans of omloop voorzien.' Het gebouw is middeleeuws, het schip dateert uit de late vijftiende-, vroege zestiende eeuw, met een toren uit de latere dertiende eeuw. De consistorie werd in 1858 gebouwd. In april 1953 brandde de kerk af, en de herstellingen werden in de jaren 1954-55 gedaan, benevens veranderingen (nieuw zuidtransept en de toren veranderd). De brand heeft met name zeer vele interieurstukken vernield. Rond 1970 werd een verdere restauratie uitgevoerd door Aannemersbedrijf Woudenberg, met als architect Van Hoogevest uit Amersfoort. Recent zijn twee avondmaalsbekers uit 1622 opgedoken die oorspronkelijk eigendom van de kerk waren, maar later verkocht zijn, en geschonken werden aan de burgerlijke gemeente Ameide. Door tussenkomst van de SKKN zijn de bekers uiteindelijk in Museum Het Catharijneconvent terechtgekomen.

Orgel

Het orgel is in 1955 als opus 343 gebouwd door de firma L. Verschueren (Heythuysen). Adviseur is Dirk Janszoon Zwart (1917-2002). In de jaren 1979 tot 1984 wordt het door de firma N.D. Slooff (Ouderkerk aan den IJssel) ingrijpend omgebouwd en uitgebreid met een Rugpositief en pedaaltorens. Heeft het oorspronkelijke orgel 23 stemmen, in de uitgebreide vorm zijn het er 33. Adviseur bij deze werkzaamheden is Willem Hülsmann (1911-1989), namens de orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk. Voor de kaswand-betimmering van het vergrote instrument wordt medewerking verleend door een plaatselijk timmerbedrijf. In het 2000 breidt de eigen organist, Henk van Egmond (Lexmond) het orgel nog uit met een Vox céleste 8'.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel