Handelingen

Amsterdam, Begijnhof 48 - English Reformed Church (Presbyterian)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: English Reformed Church
Genootschap: English Reformed Church
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Begijnhof 48
Postcode: 1012WV
Inventarisatienummer: 04890
Jaar ingebruikname: 1419
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 384

Geschiedenis

Gebouwd als R.K. Begijnhofkapel. Sinds 1607 in gebruik als protestantse English Reformed Church (Presbyteriaans).

Monumentomschrijving Rijksdienst

Engelse Presbyteriaanse Kerk, oorspronkelijk Begijnhofkapel. Bij verbouwingen XVII en XVIII sterk gewijzigd gothische eenbeukige kerk met westtoren (XV), met een zuidelijke zijbeuk uitgebreid XVIIc. Inwendig: Orgelgalerij en orgelkas van Christiaan Müller uit 1753, preekstoel (plm 1700) met koperen lezenaar (1689), Lodewijk XVI herenbank met uurwerk, archiefkast (XVIII). In 1733 kwamen 2 toegangspoorten naar de kerk toe. In 5 februari 1607 deed ds. John Paget intrede als eerste predikant. In 1898 werden vier panelen met symbolische voorstellingen aangebracht op de kansel dit ter ere van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. In 1974 tot 1975 is de kerk gerestaureerd, in 1976 de toren.

Orgels

Het hoofdorgel is in 1999 door de firma Flentrop Orgelbouw (Zaandam) gebouwd in de orgelkas van Müller uit 1753.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 2): Prestant 8' discant dubbel - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Fluit 4' - Quintprestant 3' - Octaaf 2' - Terts 1 3/5' - Mixtuur 1' 3-4 sterk - Trompet 8' bas/discant.
  • Positief, in zwelkast (manuaal 1): Bourdon 8' - Quintadena 8' - Viola da Gamba 8' (C-H in Bourdon) - Gemshoorn 4' - Roerquint 3' - Nachthoorn 2' - Flageolet 1'.
  • Pedaal: Bourdon 16' - Holpijp 8' (C-d gec. met Bourdon 16') - Fagot 16'.
  • Koppelingen: Positief aan Pedaal - Hoofdwerk aan Pedaal - Manuaalkoppeling.
  • Tremulant gehele werk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1 (klavier: C-f1). Winddruk: 69 mm. WK.

Het koororgel is in 1978 door de firma Flentrop Orgelbouw gebouwd.

Dispositie
  • Manuaal: Holpijp 8' bas/discant - Prestant 4' - Fluit 4' bas/discant - Quint 3' bas/discant - Octaaf 2' - Terts 1 3/5' discant - Mixtuur 1⅓' 3 sterk.
  • Pedaal: aangehangen.

Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3; pedaalomvang: C-d1.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 5 Februari 1932.

Iets uit haar geschiedenis ter gelegenheid van haar 325-jarig bestaan. De Engelsen-Hervormde Kerk te Amsterdam, welke haar diensten houdt in het bekende kerkje aan het Begijnhof, bestaat vandaag 325 jaar. De vestiging dezer kerk in de hoofdstad dateert van het begin der zeventiende eeuw. Ten tijde namelijk van de troonsbestijging in Engeland door Jacobus I, in 1603, was het getal der te Amsterdam woonplaats hebbende presbyterianen zóó sterk gestegen, dat de sladsregeering, de wenschelijkheid inziende van een eigen kerkgebouw voor deze geloovigen, hun de sinds 1578 leegstaande kapel aan het Begijnhof aanbood. De eerste predikatie in dit kerkje werd op 5 Februari 1607, nadat daags te voren de Amsterdamsche predikant Petrus Plancius het tot den protestantschen eeredienst had gewijd, gehouden door ds. John Pagelt, die kort daarop als eerste predikant bij deze nieuwe gemeente bevestigd werd. Met de presbyteriaansche gemeente vereenigde zich omstreeks 1708 de secte der brownisten, dit waren de onder de regeering van Elizabeth uitgeweken Hervormden.

In de 17e en 18e eeuw is het kerkgebouw dat in de 14e eeuw was gesticht, herhaalde malen verbouwd; de kerk maakt thans deel uit van de classis Amsterdam der Ned. Herv. gemeente. Zij heeft uiteraard verschillende voorgangers gekend.

De huidige voorganger van deze kleine gemeente, waarvan ook verscheidene niet tot het Engelsche ras behoorende of van Engelsche afkomst zijnde stadgenooten het lidmaatschap bezitten, is sinds 1895, Rev. dr. W. Thomson. Over eenige maanden zal het kerkje een kostbaar geschenk ontvangen in den vorm van een gebrandschilderd raam, dat door een te Nieuw-York wonende dame, die het vorig jaar Amsterdam heeft bezocht, aan de Eng.- Herv. kerk te Amsterdam is aangeboden als een herinnering aan haar voorgeslacht, de familie Van Drunpt, welke ongeveer twee en een halve eeuw geleden uit Nederland naar Amerika is geëmigreerd. Het ligt in de bedoeling, dat genoemde dame het raam, dat in Amerika vervaardigd wordt, zelf zal komen aanbieden.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur