Handelingen

Amsterdam, Lijnbaansgracht 48 - Tichelkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Lijnbaansgracht 48
Postcode:
Inventarisatienummer: 16729 04924 18658
Jaar ingebruikname:
Architect: Dennenburg, Felix, Broeder
Huidige bestemming: Russisch Orthodoxe Kerk
Monument status: Gemeentelijk monumentGeschiedenis

Capucijnenklooster

Klooster Minderbroeders Capucijnen, met kloosterkerk. Architectonisch interessant complex binnen een driehoekig bouwblok in het westen van de wijk "De Jordaan". Buiten gebruik als Kapucijnenklooster eind 2004. In 2006 in gebruik genomen door de Russisch Orthodoxe Kerk.

R.K. St. Antonius van Padua, kloosterkerk

Bijnaam Tichelkerk; Kloosterkerk Minderbroeders Kapucijnen. Charmant sober kerkgebouw, karakteristiek voor kloosterkerken van de Kapucijnen. Driebeukige basiliek zonder transept, met lage zijbeuken, en dakruiter. In de linker lichtbeuk bevindt zich een rij grote ramen; in de rechter lichtbeuk niet, omdat hiernaast en hierboven het kloostergebouw staat. Interieur gemoderniseerd ongeveer midden jaren 1950. Toen zijn in de zijbeuken ook moderne, kleurrijke, glas-in-loodramen aangebracht. In de tweede helft van de jaren 1990 heeft nog een opknapbeurt van de kerk plaatsgevonden. Kerk en klooster desondanks buiten gebruik eind 2004, o.a. wegens afname van aantal Paters. Dit complex is sinds 2006 in gebruik bij de Russisch-Orthodoxe Kerk Amsterdam, parochie Heilige Nikolaas van Myra.

Russisch Orthodoxe Kerk

Voormalige Rooms-Katholieke St. Antonius van Padua (Tichelkerk), vanaf 2006 Russisch Orthodoxe Kerk. Dit complex is sinds 2006 in gebruik bij de Russisch-Orthodoxe Kerk Amsterdam, parochie Heilige Nikolaas van Myra. In 2005 is dit complex, in goed onderling overleg, door de Minderbroeders Kapucijnen verkocht aan de Russisch Orthodoxe Kerk, die eerder van andere locaties in Amsterdam gebruik heeft gemaakt. In het kader van het hergebruik van deze kerk zijn alle banken uit de kerk verwijderd.

Ook hoofdaltaar, twee zijaltaren en enkele beelden zijn uit de kerk verdwenen. Het meeste hiervan is verkocht aan een groothandel in antiek materiaal. Verder zijn in de zijbeuken vele ikonen toegevoegd. De moderne glas-in-loodramen (jaren 1950) in de zijbeuken zijn gehandhaafd. Na jaren van discussie zijn de 3 kleurrijke ramen in het koor begin 2008 met rijstpapier afgedekt, omdat deze niet zouden passen bij de Orthodoxe inrichting en liturgie. In voorjaar 2010 is, vlak voor het koor, een, bij Orthodoxe kerken behorende, ikonenwand ("ikonostase") geplaatst.

Links naast het koor bevinden zich twee nevenruimten: een bibliotheek, en daarachter een doopkapel, met toegangsdeur aan de Tichelstraat. Deze kleine doopkapel is uiterst artistiek aangekleed met zowel een ikonenwand, die gedeeltelijk afkomstig is uit het eerdere, door deze Russisch Orthodoxe Kerk gebruikte, kerkgebouw aan de Kerkstraat (vm. Immanuëlkerk), als een, met mozaïeksteentjes bekleed, doopbassin. De Russisch Orthodoxe Kerk(gemeenschap) besteedt, in diverse vormen, veel aandacht aan de omringende wijk "De Jordaan".

Het (goede) Pels-orgel bevindt zich nog altijd in deze kerk, maar werd sinds de overname door de Russisch Orthodoxe Kerk niet meer gebruikt. Over een herbestemming hiervan is nagedacht. Zo was er de optie, dit orgel te herplaatsen in een kerk in St. Petersburg, Rusland, maar daarin bleek het niet te passen. Zaterdag 17 maart 2012 werd het orgel voor het eerst sinds zo'n 7 jaar weer officieel bespeeld, tijdens een orgelconcert (Russische orgelmuziek). Men wil vaker zulke orgelconcerten organiseren.

In november 2012 is met een feestprogramma het 100-jarige bestaan van dit kerkgebouw gevierd. Ter gelegenheid hiervan is een gedenkboekje uitgekomen, in samenwerking tussen de Russisch Orthodoxe Kerk en de Paters Kapucijnen. Over dit jubileum bestaat een website "100 jaar Tichelkerk".

Sinds de overname door de Russisch Orthodoxe Kerk was het de serieuze bedoeling, dat op de dakruiter een "dubbel" kruis, conform de Orthodoxe traditie, zou worden aangebracht. In principe zal dit t.z.t. gebeuren, in combinatie met een noodzakelijke onderhoudsbeurt van deze dakruiter.

  • Zomer 2017 is op de dakruiter een goudkleurig Orthodox kruis geplaatst.

Externe links

Afbeeldingen

Ontwerptekening

Tichelkerk, nog in gebruik als R.K. Kerk

Afbeeldingen Russisch Orthodoxe Kerk