Handelingen

Andelst, Kerkstraat 22 - (Hersteld) Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Hersteld Hervormde Kerk
Genootschap: Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst-Zetten en omstreken
Provincie: Gelderland
Gemeente: Overbetuwe
Plaats: Andelst
Adres: Kerkstraat 22
Postcode:
Sonneveld-index: 10851 19197
Jaar ingebruikname: 10e of 11e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: (Hersteld) Hervormde Kerk
Monument status: Rijksmonument 10851Plattegrond. A. Roks
opname 1979 © André van Dijk Veenendaal

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren. Oorspronkelijk gewijd aan Sint Vitus. In gebruik bij Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst-Zetten en omstreken

Voorziening CBZ

  • 20 december 2005:

"De kleine synode (van de Protestantse Kerk in Nederland) sprak op 20 december 2005 over de situatie in het Gelderse Andelst. Daar is een definitieve voorziening voor de hersteld hervormde gemeente op dit moment niet mogelijk, zo liet de Commissie van Bijzondere Zorg aan de synode weten. Reden is dat de hersteld hervormde gemeente niet wil meewerken aan de zogenoemde ontvlechting van de ledenbestanden. Daardoor is niet duidelijk hoeveel leden van de hervormde gemeente ter plaatse nu overgegaan zijn naar de herstelde gemeente. De kleine synode besloot in te stemmen met deze conclusie van de CBZ. Voorts sprak de synode uit een dringend beroep te doen op alle kerkenraden van hersteld hervormde gemeenten om mee te werken aan de ledenontvlechting. Voor Andelst is een voorlopige voorziening getroffen. Die houdt onder meer in dat de hersteld hervormde gemeenten de kerk mag gebruiken die eigendom is van de hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk. De voorlopige voorziening heeft een looptijd van vijf jaar".

  • 27 maart 2009:

"Dit is een herziening van een eerder door de kleine synode aanvaarde voorziening. Belangrijkste aanpassing is een wijziging in de voorwaarden van de overdracht van verenigingsgebouw De Poort aan de hersteld hervormde gemeente. De voorziening houdt verder onder andere in dat het kerkgebouw en de begraafplaats in Andelst voor vijftig jaar in erfpacht gegeven worden aan de hersteld hervormde gemeente. Daarnaast wordt aan de hersteld hervormde gemeente kerkrentmeesterlijk en diaconaal vermogen overgedragen. In Andelst zijn 55 van de 251 leden van de hervormde gemeente overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk. De hervormde gemeente is samengevoegd met de gemeente te Zetten tot hervormde gemeente Zetten-Andelst".

De lokale Hervormde/Protestantse Gemeente is aangewezen op de dorpskerk in Zetten.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde Kerk. Dorpskerk, bestaande uit een vroeg-romaans, eenbeukig schip waarvan de zuidmuur opgetrokken uit veldkeien, terwijl de noordmuur in 1794 vernieuwd is. Het veelhoekig gesloten, in 1440 gebouwde koor heeft van de stenen overwelving muurschalken op kapitelen bewaard. In de kerk vijf grafzerken uit de 17e-19e eeuw. Kerk en toren gerestaureerd 1928-1930.

Toren der Herv. Kerk. Eenvoudig bakstenen bouwwerk, gebouwd omstreeks 1400 en bekroond door een korte, ingesnoerde naaldspits. Klokkenstoel met klok van H. Petit, 1784, diam. 116 cm. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, 1930, later voorzien van elektrische opwinding.

Orgel

Orgel van Jan van Gelder, gebouwd in 1895, waarbij gebruik is gemaakt van ouder materiaal. Het orgel is in 1930 omgebouwd en voorzien van een nieuw front door de firma Valckx & Van Kouteren. In 2017 zal de firma Steendam een nieuw orgel bouwen. Het huidige orgel van de kerk wordt daarbij als onderpositief geplaatst. Voor het hoofdwerk wordt gebruikgemaakt van het instrument dat Gerardus Elberink in 1887 bouwde voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Hengelo. Voor de bovenkas van het nieuwe orgel wordt gebruikgemaakt van de kas van het orgel dat de firma Verschueren in 1967 plaatste in de Hersteld Apostolische Zendingskerk in Amersfoort.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur