Handelingen

Anjum, Tsjerkepaad 2 - Michaëlkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Michaëlkerk
Genootschap: Protestantse gemeente Anjum
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Anjum
Adres: Tsjerkepaad 2
Postcode: 9133MG
Inventarisatienummer: 08678
Jaar ingebruikname: 1300
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 31557


Geschiedenis

Historische kerk met toren.

Het oudste gedeelte van de kerk is waarschijnlijk kort na het jaar 1000 gebouwd en bestaat uit tufsteen afkomstig uit het Eifelgebergte. Aan de kerk is veel gebouwd en verbouwd, wat te zien is aan de diverse steensoorten in de buitenmuren. Zoals b.v. in 1681 toen door een orkaan het bovenste gedeelte van de toren de kerk voor een deel vernielde. Ook staat de toren niet in het midden van het schip. In de kerk vindt men een gotische hostie nis (ca. 1450) in het vroegere priesterkoor, de 17de eeuwse renaisancekansel met een barokke trapleuning. In het koor is ook nog een sacramentshuisje aanwezig enig in zijn soort in Fryslân. Voor het dubbelfronts orgel dat de westelijke gaanderij siert werd in 1875 door de firma van Dam & zonen een nieuw ontwerp gemaakt voor een tweeklaviers in hun oevre.

Onder het orgel bevindt zich de consistorie waar de wanden versierd zijn met panelen die afkomstig zijn uit holdingsburcht. Via de consistorie komt men onder de toren waar het gevreesde hûnegat is ingebouwd. De 14de eeuwse Michaëlskerk is gerestaureerd. Zondag 2 april 2006 is de kerk weer in gebruik genomen. De restauratie heeft in fasen ongeveer tien jaar geduurd. (56-06)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk en Toren. De zeer diepe kerk van Anjum bevat van de rond 1100 gebouwde tufstenen kerk nog een gedeelte van de noordmuur en de interessante westzijde met ingebouwde toren in de vorm van een z.g. gereduceerd westwerk. Overige drie en halve travee, en vijfzijdige sluiting van het koor en de zuidzijde van het schip zijn in verschillende perioden der 14de-16de eeuw successievelijk vernieuwd. In de kerk restanten van een sacramentshuisje, een eiken preekstoel, enige herenbanken, en zerken. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk en vrij Pedaal, in 1875 gemaakt door L. van Dam en Zonen. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van H. Falck, 1618, diam. 130 cm. en één van J. Borchhardt, 1742, diam. 100 cm. De laatstgenoemde klok is gescheurd en staat op één der zolders. Op 28 november 1681 heeft een wervelwind de toren en de gehele kap van de kerk afgebroken, zelfs de preekstoel en stoelen waren beschadigd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur