Handelingen

Apeldoorn, Jagersweg 15 - Oud Geref. Gem. in Nederland

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland
Genootschap: Oud Geref. Gemeenten in Nederland
Provincie: Gelderland
Gemeente: Apeldoorn
Plaats: Apeldoorn
Adres: Jagersweg 15
Postcode: 7311DP
Inventarisatienummer: 10898
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Gesloopt.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 11 november 2009.

Voortzetting van de oud gereformeerde gemeente te Apeldoorn was niet reëel meer. Het aantal kerkgangers op zondag bedroeg gemiddeld tien, soms twaalf. „Maar het gaat me wel erg aan het hart dat het nu over is”, zegt ouderling A. J. van Mourik.

Na de jaarlijkse dankstond gisteravond, die geleid werd door ds. Th.L. Zwartbol, ging tijdens het zingen van de slotzang de grote statenbijbel dicht. Voorgoed. De oud gereformeerde gemeente te Apeldoorn heeft opgehouden te bestaan. Maar de laatste psalm was 102:15: „Maar Gij hebt, o Opperwezen, nooit verandering te vrezen.”

Ds. Zwartbol (Wekerom) preekte over 1 Johannes 2:18a: „Kinderkens, het is de laatste ure.” Het is, zei ds. Zwartbol, schijnbaar een onmogelijkheid: dankstond houden en de gemeente sluiten. Aan onze kant kan dat niet, dat kan alleen als we in Gods wil verslonden zijn, want: Zijn wil geschiede. Hier wordt de gemeente gesloten, maar in de hemel gaat ’t nooit meer dicht. Daar is het eeuwig kerk. Gelukkig zijn zij die binnen zijn, ze zijn de strijd te boven.”

De oud gereformeerde gemeente te Apeldoorn bestond sinds 1931. Vanaf 1931 tot 1980 werd de gemeente onder meer gediend door ouderling C. van Mourik sr. Toen deze het ambt neerlegde, volgde de huidige ouderling, zijn zoon A. J. van Mourik, hem op.

De gemeente kerkte door de jaren heen op verschillende locaties. Begonnen werd in het gebouw Pniël aan de Trompstraat. Later kwam men bijeen in diverse schoolgebouwen. Bijna twintig jaar werden de diensten gehouden in een voormalige bloemenzaak aan de Jagersweg. De afgelopen jaren maakte men gebruik van een bovenzaaltje van de Regentessekerk aan de Regentesselaan.

Aan het einde van de jaren tachtig was er nog slechts één ambtsdrager, ouderling A.J. van Mourik. Omdat daarom van een zelfstandig functionerende gemeente geen sprake meer was, besloot de classis Oost toen de gemeente als afdeling onder te brengen bij de oud gereformeerde gemeente te Barneveld. Het aantal leden bleef echter teruglopen. Uiteindelijk bleven er nog twee gezinnen over. De laatste (doop)leden zullen zich aansluiten bij omliggende gemeenten.

Namens de gemeente van Barneveld sprak ouderling Folmer gisteravond een slotwoord vanuit Jeremia 45:5: „Ik zal uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen waar gij zult henen trekken.”

Afbeeldingen