Handelingen

Apeldoorn, Zonnedauw 8 - Eben-Haëzerkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Eben-Haëzerkerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Van Bijzondere Aard Apeldoorn

Buitengewone Wijkgemeente Eben-Haezerkerk

Provincie: Gelderland
Gemeente: Apeldoorn
Plaats: Apeldoorn
Adres: Zonnedauw 8
Postcode: 7322EC
Jaar ingebruikname: 1995
Architect: Valk, J., Soest
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen
Sonneveld-index: 00143


Geschiedenis

Grote kruisvormige kerk met dakruiter. Kerk van de Ned. Hervormde Kerkgemeente van bijzondere aard, met Gereformeerde Bond signatuur, maar onderdeel van de PKN.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 10 mei 2005.

De twee ochtenddiensten die de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn sinds begin dit jaar belegt, verlopen naar tevredenheid. Dat meldt de preses van het college van kerkrentmeesters, C. Th. Hovius. De hervormde wijkgemeente, die sinds 1979 bestaat, is voortgekomen uit een evangelisatie.

In 1995 werd een nieuwe kerk aan de Zonnedauw in Apeldoorn in gebruik genomen. Door de sterke groei van het aantal leden bleek het echter in de loop van vorig jaar niet meer mogelijk de kerkgangers tijdens de zondagse ochtenddiensten op een verantwoorde manier een plaats te bieden. „Er ontstonden gevaarlijke toestanden”, aldus Hovius. „De zaal achter de grote kerkzaal zat meestal helemaal vol en ook in de kerk zelf stond een maximumaantal extra stoelen. Verder was er onvoldoende ruimte bij de kinderoppas. We hebben toen, na overleg met de gemeente, besloten voorlopig twee ochtenddiensten te houden. We houden de diensten nu een aantal maanden en zijn tevreden over het verloop. Tijdens de eerste dienst komen er gemiddeld zo’n 400 mensen en tijdens de tweede dienst ongeveer 600. Beide diensten kennen een vaste kern van bezoekers. De ouderen kiezen voornamelijk voor de eerste dienst en de jongeren voor de tweede dienst.” Hovius benadrukt dat het houden van twee ochtenddiensten niet ideaal is. „Een van de grootste schaduwkanten is dat de gemeente toch een scheiding ervaart. Maar we zagen op de korte termijn geen andere oplossing. Een voordeel is weer dat het totale kerkbezoek op de zondagochtenden is toegenomen.” Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden wordt er, evenals bij de viering van het heilig avondmaal, één ochtenddienst gehouden. „Over definitieve oplossingen wordt nagedacht”, aldus Hovius. „Daar kan de kerkenraad nu nog niets over zeggen. We zouden de huidige situatie kunnen handhaven of kunnen kijken of de kerk toch verbouwd kan worden, maar we zouden ook naar twee afzonderlijke preekplaatsen kunnen toegroeien. Een besluit zal in ieder geval in nauw overleg met de gemeente genomen worden.” Sinds vorig jaar heeft de hervormde wijkgemeente, die begin 2004 1468 leden telde, twee volledige predikantsplaatsen.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 18 januari 2011.

De hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn is met een inloophuis gestart. Bewoners uit de omgeving van de kerk aan de Zonnedauw kunnen elke dinsdagmorgen voor een kop koffie en een gesprek terecht in een van de zalen van de kerk. Mede-initiatiefneemster Marlies van der Wilt zegt dat er voor de kerkelijke feestdagen al jarenlang uitnodigingen voor de diensten rondgebracht werden, maar de afstand tussen de kerk en de buurt bleek te groot. „Ik merkte wel dat veel mensen graag een praatje maken. Er is veel eenzaamheid. Sommigen zeiden wel te willen komen naar een inloophuis, als er maar niet gepreekt zou worden. Dat gaan we ook niet doen. De Heere vraagt barmhartigheid van ons. We willen de mensen liefde bieden. Als ze er zelf om vragen, brengen we het Evangelie ter sprake.” De eerste keer, op 11 januari, meldden zich drie mensen uit de buurt. Van der Wilt noemt het een bemoedigend teken.

Orgel

Het grote nieuwe Steendam-orgel in de Eben Haëzerkerk te Apeldoorn werd in 1997 reeds gedeeltelijk opgeleverd. Het instrument had toen nog maar 19 stemmen. 12 stemmen zullen later worden geplaatst. De vormgeving van de kas en het gebruikte hout (essen) is afgestemd op de architectuur van de kerk. Het orgel is gebouwd in de stijl van C.G.F. Witte. Op vrijdag 21 februari 1997 is het overgedragen aan de gemeente. Daarna volgde een open dag op 22 februari. Adviseurs waren Hans van Nieuwkoop, Peter Eilander en Marcel van de Ketterij. De eerste vier gereserveerde stemmen werden in 2001 geplaatst. In 2022 is een actie gestart om de ontbrekende acht registers te plaatsen, en daarmee het orgel te voltooien.

(Bron:Orgeldatabase)
  • 2022 - – De Eben Haëzerkerk in Apeldoorn voert actie voor de uitbreiding van het Steendamorgel in haar kerk. Het werd in 1997 door de firma Steendam in Roodeschool gebouwd. 19 stemmen met de mogelijkheid voor uitbreiding van 12 registers. Na 25 jaar is het toe aan groot onderhoud waarbij onder andere de grootste frontpijpen die verzakt zijn moeten worden gerepareerd. De firma Steendam heeft hiervoor de opdracht gekregen. Er is een bedrag nodig van € 125.000. Er zijn al benefietconcerten gegeven door de 3 bespelers van het orgel.
  • (Bron: Contactbrief 151/2022)

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur