Handelingen

Assel, Alverschotenseweg 50 - Heilige Geest

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Heilige Geestkapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Apeldoorn
Plaats: Assel
Adres: Alverschotenseweg 46
Postcode: 7346AL
Inventarisatienummer: 11038
Jaar ingebruikname: 1941
Architect: Dongen, J.G.A. van
Huidige bestemming: kapel
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Historisch en architectonisch belangrijke kapel met toren.

Orgel

Er is geen orgel aanwezig in de kerk.

In de media

  • Uit De Tijd, 12 Februari 1941.

Naar wij vernemen zal binnenkort worden begonnen met den bouw van een kleine kerk ten behoeve van de in de omgeving van radiowijk verspreid wonende Roomsch-Katholieken. Het feit, dat er tusschen Barneveld en Apeldoorn op de Veluwe in het geheel geen katholieke kerk staat, bracht voor de katholieken van radio-Kootwijk en omgeving mede, dat zij zich of naar Barneveld of naar Apeldoorn moesten begeven, beide gemeenten op een afstand van ongeveer 15 K.M. van radio-Kootwijk gelegen. De bewoners van radio-Kootwijk hebben thans zelf de handen ineengeslagen en gezamenlijk een som gelds bijeengebracht. Het terrein in de omgeving der woningen is voor den kerkbouw geschonken. Bereids is de toestemming van Z.H. Exc. den Aartsbisschop en de medewerking van de beide pastoors verkregen.

Architect is de heer J. van Dongen uit Apeldoorn. De kerk, die zal worden toegewijd aan den Heiligen Geest, zal op Apeldoorns grondgebied verrijzen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur