Handelingen

Bedum, Grotestraat 49 - Rouwkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maria ten Hemelopneming
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Het Hogeland
Plaats: Bedum
Adres: Grotestraat 49
Postcode: 9781HA
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1880
Architect: Balvert, J.
Huidige bestemming: Rouwkapel
Monument status: Rijksmonument 510654

Geschiedenis

Rouwkapel op R.K. begraafplaats, achter de kerk H. Maria ten Hemelopneming.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Omschrijving

Een in neo-gotische stijl opgetrokken ROUWKAPEL, opgebouwd in bruine baksteen op een uitspringend trasraam van bruine klinkers afgedekt met een schuine rollaag. De kapel heeft een zadeldak bedekt met leien, en een zinken goot. Midden in de westgevel is een altaarnis uitgebouwd onder een steekkap. De drie topgevels hebben een tuit en aanzetstenen afgezet met een ezelsrug, hoeklisenen met tandlijst en drie blinde venstertjes (twee korte met ertussenin een langere). In de noord- en zuidgevel bevindt zich een getoogde opgeklampte deur met gehengen, en in de oostgevel drie smalle getoogde vensteropeningen. In de altaarnis met kruis-ribgewelf is een altaar tegen de achterwand gemetseld, bestaande uit een gele bakstenen onderbouw met terrazzo blad. Boven het altaar bevinden zich een Jezus aan het kruis met aan weerszijden een uit ijzer gegoten, beschilderd beeld.

In 1878 nam de weduwe Maria Lammerts Elerie het initiatief om een ROUWKAPEL te laten bouwen op de begraafplaats en schonk de kerk 1000 gulden. De kapel werd in 1880 gebouwd naar een ontwerp van architect J. Balvert uit Pannerden. Voor dit doel werd het middenpad verbreed.

Waardering

Rouwkapel van algemeen belang

  • als voorbeeld van een in neogotische stijl opgetrokken kapel uit het laatste kwart van de vorige eeuw
  • als goede representant van het oeuvre van architect J. Balvert
  • vanwege de hoge mate van gaafheid
  • vanwege de karakteristieke vormgeving
  • vanwege de functionele relatie met de begraafplaats

Afbeeldingen