Handelingen

Bemmel, Oude Kerkhof 13 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Protestantse Kerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Bemmel
Provincie: Gelderland
Gemeente: Lingewaard
Plaats: Bemmel
Adres: Oude Kerkhof 13
Postcode: 6681BR
Sonneveld-index: 11096
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 8937


Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.

Toren 13e, schip vervangen 1834. De schade die de kerk in de Tweede Wereldoorlog opliep is hersteld in 1953. Toren. Romaans tufstenen bouwwerk, versierd met lisenen en boogfriezen. Koepelgewelf over de benedenruimte. Toegangspoortje in renaissancevormen, 1623. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, circa 1676, buiten gebruik gesteld. De Herv. kerk (Oude Kerkhof 13), oorspronkelijk gewijd aan St. Benignus, is een driebeukige pseudobasilicale kerk met driezijdig gesloten koor (met zuidkapel) en een toren van vier geledingen met ingesnoerde spits. De romaanse tufstenen toren dateert uit de 12de eeuw; de maniëristische natuurstenen deurposten van de toreningang zijn uit 1623. Het laat-gotische koor kwam in de tweede helft van de 15de eeuw tot stand en de zuidkapel (nu consistorie) werd in het tweede kwart van de 16de eeuw gebouwd. Het gotische schip is in 1834 vervangen door het huidige gepleisterde schip met smalle zijbeuken. De in 1944-'45 opgelopen oorlogsschade heeft men in 1952-'53 hersteld bij een restauratie naar plannen van J.G.A. Heineman. Het interieur wordt gedekt door diverse gewelfvormen; het schip heeft een vlakke balkenzoldering. De uit circa 1535 daterende muurschilderingen in de zuidkapel tonen vier heiligen en de opdrachtgevers van de schilderingen, Joost van Bemmel en zijn echtgenote Anna Vaeck. De kerk bevat enkele 17de- en 18de-eeuwse grafzerken. (bron: DBNL)

Hervormde kerk van de Protestantse gemeente Bemmel.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk. Laat-gotische kerk met driezijdig gesloten koor, waartegen aan de zuidzijde een met netgewelven overdekte kapel. Het oorspronkelijk eenbeukige schip werd in 1834 met zijbeuken uitgebreid. Kruisribgewelven over het koor. Kerk en toren gerestaureerd na beschadiging in 1944-'45. In het koor een gebeeldhouwde zerk uit 1621 voor de familie Van Gendt. Orgelkas tweede helft 18e eeuw, gewijzigd 1834 en bij de restauratie.

Orgel

In 1944 werd de kerk van Bemmel zwaar beschadigd tijdens gevechten. Het oude orgel, gebouwd door de firma Kuerten & Stöcker in 1834, ging hierbij grotendeels verloren. In 1953 leverde Van Leeuwen een nieuw orgel met gebruikmaking van de oude kas en het houten pijpwerk. Op 26 november 1953 nam men het instrument in gebruik. Flentrop repareerde het orgel in 1970 en wijzigde de dispositie. In 1999 vernieuwde Flentrop de speeltafel. Begin 2016 is het orgel door Nico van Duren gereviseerd en uitgebreid. Er is een Sesquialter op het positief geplaatst en een Dulciaan op het hoofdwerk. De Sesquialter is afkomstig uit de kerk van de H.Harten aan het Brucknerplein in EIndhoven, en de Dulciaan is afkomstig van het voormalig Vermeulen-Alkmaar-orgel van de zusters in Oudenbosch.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur