Handelingen

Berkenwoude, Kerkweg 2 - Hervormd-Gereformeerde Evangelisatie

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Evangelisatielokaal
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Krimpenerwaard
Plaats: Berkenwoude
Adres: Kerkweg 2
Postcode: 2825BS
Sonneveld-index: -
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: hervormd-gereformeerde evangelisatie
Monument status: geen

Geschiedenis

In Cultureel Centrum De Zwaan.

Berkenwoude heeft twee wijkgemeenten. Wijk 1 kerkt in de Dorpskerk. Wijk 2 in De Zwaan en staat voor een hervormd-gereformeerde prediking en geloofsbeleving. Zij ziet de traditie waarin ze staat en die ze wil doorgeven niet alleen als een traditie waarin ze zelf goed kan leven maar zij ziet het ook als een traditie die van wezenlijk belang is voor iedereen. Het centraal staan van het Woord is geen drempel maar een uitnodiging. Deze wijkgemeente kan gezien worden als een voortzetting van de huidige gereformeerde bondsgroep. Met het oog op de toekomst zien beide wijkgemeenten de noodzaak van een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, die zo mogelijk op meer terreinen dan nu het geval is, vorm zou kunnen krijgen. Tegelijk wordt daarbij uitgesproken dat beide wijkgemeenten elkaar respecteren in hun geloof en geloofsbeleving en dat beide wijkgemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van eredienst, pastoraat, catechese en kringwerk. Met daaraan gekoppeld het uitgangspunt dat in beginsel de ene wijkgemeente financieel niet afhankelijk is van de andere wijkgemeente.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 12 januari 2010.

De hervormd-gereformeerde evangelisatie in Berkenwoude wordt een wijkgemeente binnen de plaatselijke hervormde gemeente. Daarmee komt het aantal wijkgemeenten op twee. Zondag worden beide geïnstitueerd in de Dorpskerk, aldus ouderling D. Vonk. De evangelisatie is bijna veertig jaar geleden ontstaan naast de hervormde gemeente, omdat een deel van de leden zich niet kon verenigen met de koers van de gemeente. De diensten werden gehouden onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur van de Gereformeerde Bond. Na ruim tien jaar kwam er ruimte om op zondagavond in de dorpskerk ambtelijke diensten te houden met een hervormd-gereformeerd karakter en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De laatste jaren werd het feit dat de morgendiensten geen ambtelijk karakter hadden, steeds meer als problematisch ervaren. Eind 2008 heeft de kerkenraad na lang en intensief overleg besloten om over te gaan tot een nieuwe structuur voor de hervormde gemeente. In deze nieuwe structuur kent de gemeente twee wijkgemeenten die elk een eigen kerkelijke kleur hebben. Ruim een kwart van de leden en doopleden van de gemeente maakt deel uit van wijkgemeente II, de voormalige evangelisatie.

Afbeeldingen