Handelingen

Bilthoven, Melkweg 5 - Laurentius

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Laurentius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: De Bilt
Plaats: Bilthoven
Adres: Melkweg 5
Postcode: 3721RG
Inventarisatienummer: 03952
Jaar ingebruikname: 1962
Architect: Bauer, R.F.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Grote moderne kerk, zonder toren, in uitbreidingswijk.

De kerk was begin 2007 al een poosje gesloten. Op 1 mei 2007 is het gebouw overgedragen. Ze zou hoogstwaarschijnlijk afgebroken worden, waarna op de vrijgekomen plek woningen gebouwd zouden kunnen worden. Het orgel zou in eerste instantie verhuizen naar de R.K. St. Michaëlkerk in De Bilt. (58-07)

Het kerkgebouw is per 1 juli 2006 onttrokken aan de R.K. eredienst, hetgeen niet betekende dat het kerkgebouw daarna niet meer werd gebruikt; er werd door verschillende groepen nog gebruikt gemaakt van de kerk en de ondersteunende gebruiksruimten; ook werd het orgel regelmatig bespeeld en er werden orgellessen gegeven. Twee maal per maand was er een kledinginzameling voor de allerarmsten van Roemenië (1ste en 3de maandag van de maand).

Laatste orgelconcert zondagmiddag 18 maart 2012. Het (uiterst belangrijke) orgel is gedemonteerd, en herplaatst in de Grote Kerk (O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen) te Oss. Het kerkgebouw is gesloopt. Laatste officiële R.K. viering in dit kerkgebouw op zondag 25 maart 2012.

Gesloopt zomer 2014. Tijdens de sloop zijn (enkele van) de kleurrijke smalle ramen in hun geheel verwijderd.

Gebouwomschrijving SKKN

Huidige kerk

De huidige kerk en pastorie (resp. Melkweg nr. 5 en 3) werden in 1962-1963 gebouwd naar plannen van de Amsterdamse architect Ir. Rob F. Bauer.

De kerk werd gesticht vanuit de Michaëlparochie te De Bilt.

Op 26 januari 1961 werd B.P.F. Rohling, voorheen kapelaan te Utrecht, benoemd als bouwpastoor van de nieuwe kerk. Als patroon voor de nieuwe parochie koos men de H. Laurentius.

De keus voor deze heilige werd ingegeven door de historie van de streek.

Begin twaalfde eeuw werd in De Bilt de Benedictijnenabdij Oostbroek gesticht. De abdij was gewijd aan Onze Lieve Vrouw en aan de H. Laurentius. De kloostergebouwen bestaan niet meer, maar het attribuut van de heilige martelaar, een rooster, komt nog steeds voor in het gemeentewapen van De Bilt.

De nieuwe Laurentiuskerk werd gebouwd als onderdeel van het langgerekte uitbreidingsplan van Bilthoven- De Bilt: Brandenburg-West.

In maart 1961 werd aan architect Rob Bauer uit Amsterdam de opdracht gegeven een kerk te ontwerpen met 750 zitplaatsen en een pastorie. Er werd een tijdelijk noodkerkje ingericht in de kantine van het bedrijf 'Inventum', hier werd op zondagen de mis gevierd. Een dagkerkje werd ingericht in een schuur aan de Planetenbaan. Op 16 juni 1961 werd hier voor de eerste maal de H. mis opgedragen. Op 20 oktober 1961 werd het ontwerp van Bauer goedgekeurd door het Aartsbisdom. Zijn plannen behelsden een grote en kleine kerkruimte onder één dak. De hoofdkerk bevat 600 zitplaatsen, de dagkerk 100. Het gebouw vertoont een oplopende daklijn die zijn hoogste punt bereikt boven het priesterkoor. De pastorie werd los van de kerk geprojecteerd.

Tussen kerk en pastorie bevindt zich een ruimte hoofdingang met daarboven een klokkenstoel voor de luidklokken.

Op 12 december 1961 werd het werk aanbesteed. De laagste inschrijver bleek de firma Heijmerink uit Utrecht. Op 7 april 1962 werd de eerste spade in de grond gestoken, deze is nog bewaard gebleven (onder inv. nr. 70). Niet veel later, op 19 mei 1962, overleed architect Bauer. Helaas maakte hij de voltooiing van zijn eerste kerkgebouw niet meer mee. De kerk werd afgebouwd onder supervisie van de architect C. Pouderoyen van het bureau Deur-Pouderoyen te Nijmegen. Op 8 september 1962 werd officieel de eerste steen gelegd door deken Jacobus Delteijk. Het interieur van de kerk, altaren, credenstafel, doopvont, lichtornamenten, orgelkast, banken en de inrichting van de sacristie werd ontworpen door de weduwe van wijlen architect Bauer, Mevr. Ermine Bauer-Deur, binnenhuisarchitecte. De edelsmid Jan Noyons uit Utrecht vervaardigde o.a. de kruisbeelden, kandelaars, godslamp en het tabernakel.

Iets langer dan een jaar nadat de eerste spade in de grond werd gestoken, op 24 maart 1963, werd de kerk plechtig geconsacreerd door kardinaal Alfrink, Aartsbisschop van Utrecht. In 1963 werd er een grote tuin aangelegd rondom de kerk.

In de jaren 1986-1987 werd de dagkapel, die eerst in open verbinding stond met de kerk, afgescheiden. Er werden toen ook een doopkapel en Mariakapel gerealiseerd tegen de noordwand van de kerkruimte. Bij deze gelegenheid werd het tabernakel naar het priesterkoor verplaatst.

Pastorie

De pastorie werd gelijktijdig met de kerk gebouwd in 1962-63 naar ontwerp van de architect Rob Bauer. De pastorie bestaat uit één woonlaag en bevat ruimten voor resp. twee kapelaans, een pastoor en twee personen inwonend huispersoneel. Wegens geldgebrek gingen een geplande garage en kelder niet door. Enkele jaren geleden werd de pastorie verkocht. In het nog bestaande gebouw is nu een assurantiekantoor gehuisvest.

Kerkhof

Op 4 november 1964 werd een gedeelte van de Algemene begraafplaats te De Bilt (1e Brandenburgerweg) ter beschikking gesteld voor het begraven van de overleden parochianen van de Sint Laurentiusparochie.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Alle foto's d.d. 18-03-2012 zijn genomen t.g.v. het laatste orgelconcert in deze kerk.