Handelingen

Blerick, Antoniuslaan - Antonius van Padua (1899 - 1944)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Antonius van Padua
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Venlo
Plaats: Blerick
Adres: Antoniuslaan
Postcode:
Inventarisatienummer: 12623
Jaar ingebruikname: 1899
Architect: Franssen, C.J.H.
Huidige bestemming: door oorlogshandelingen verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

R.K. parochiekerk St. Antonius van Padua te Blerick. Tot stand gekomen 1898-1899 en ontworpen door Caspar Franssen (1860-1932; leerling van Pierre Cuypers).

Grote driebeukige neogotische kruisbasiliek, geïnspireerd op de Franse en Duitse hooggotiek. Kooromgang met straalkapellen. De hoge westtoren was voorzien van een achthoekige lantaarn, hoekpinakels en een naaldspits.

Architectonisch en qua grootte was de kerk vergelijkbaar met de eveneens door Franssen ontworpen O.L. Vrouwe Presentatie te Asten uit dezelfde tijd.

Deze kerk, gewijd aan St. Antonius van Padua, verving in 1899 de historische, middeleeuwse St. Lambertuskerk van het dorp Blerick. Op de afbeelding uit 1908 is die St. Lambertuskerk, nog niet gesloopt, op de achtergrond te zien.

Op 28 oktober 1944 werd de kerk gebombardeerd. Later op 19 november 1944 werd de kerk door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen en vernield.

In 1946 werd de kerk opgeruimd en werd het terrein parkachtig ingericht. Men vond onderdak in de noodkerk in de zaal van Schuts. Deze werd al snel te klein en de tweede noodkerk werd de zaal in het Volkshuis. Een echte kerk kwam er nog niet, maar men bouwde vervolgens een eigen noodkerk die vanaf 1948 in gebruik werd genomen.

Met de bouw van de huidige St. Antonius van Padua-kerk, ontworpen door Jozef Fanchamps, werd in 1960 begonnen.

In 1963 werd de noodkerk verkocht aan de gemeente Venlo die er een sport- en gymnastiekzaal van maakte. In dat jaar werd de huidige kerk in gebruik genomen.

Onder de St. Antoniusparochie viel ook het stadsdeel Boekend, die eerder onder de Hubertusparochie viel. Door de Tweede Wereldoorlog werd het voor de bewoners van Boekend te gevaarlijk om naar de kerk te gaan en zo ontstond een eigen parochie (Bron: Wikipedia).

Geschiedenis. Bron: Databank Meertensinstituut

Eind 19e eeuw werd de oude, aan St. Lambertus gewijde, parochiekerk van Blerick afgebroken; ter vervanging hiervan werd op een andere locatie - aan de huidige Antoniuslaan, dicht aan de Maasoever en nabij het toenmalige gemeentehuis aan de Markt (thans Antoniusplein) - tussen 1897 en 1899 een nieuwe kerk gebouwd, ditmaal gewijd aan Antonius van Padua. Deze kerk, een neogotische kruiskerk (lengte 74 m, hoogte 78 m) ontworpen door C.J.H. Franssen uit Roermond, vertoonde op het eerste gezicht enige gelijkenis met de O.L. Vrouwebasiliek te Kevelaer. Bij het ontwerp van de kerk was reeds rekening gehouden met grote drommen pelgrims. Zo was het priesterkoor voorzien van een omgang, opdat vereerders gemakkelijker konden naderen tot het grote Antoniusbeeld dat boven het hoofdaltaar prijkte, en bedevaartgangers op drukke dagen beter in staat waren om een rondgang door de kerk te maken bij de toning van de relikwie.

- De wanden van de Antoniuskerk waren voorzien van kleurrijke schilderingen die gebeurtenissen uit het leven van de heilige voorstelden. De kerk beschikte ook over een eigen reliekkapel, achter het hoofdaltaar, die in 1900 werd voorzien van glas-in-loodramen met voorstellingen van wonderen die zouden zijn gewrocht in de nabijheid van het gebeente van de heilige te Padua.

- In de omgeving van de kerk verschenen door de komst van bedevaartgangers verschillende pensions, zoals het 'Huis Sint Antonius' aan het Antoniusplein 5. Het aantal pelgrims bleek echter onvoldoende om deze te laten blijven bestaan.

- In 1944 ging de kerk nagenoeg geheel in vlammen op ten gevolge van de oorlogshandelingen.

- In de jaren na de Tweede Wereldoorlog beschikte de parochie over twee noodkerken (waarvan een in het volkshuis 'Tivoli'). De huidige parochiekerk werd ontworpen door de architecten J. Fanchamps (Kerkrade) en B. Titulaer (Blerick). De kerk werd gewijd in 1962 en staat weer op vrijwel dezelfde locatie aan de Antoniuslaan. Van de eerste Antoniuskerk is alleen de grafkelder van de familie Steegh behouden en in de nieuwe kerkbouw verwerkt. Ook is een groot deel van het oude kerkhof, dat aan de westzijde van het kerkgebouw ligt, bewaard gebleven.

  • De hoge neogotische kerktoren leek ook best veel op de toren van de Sint Jozefkerk in Den Haag.

Externe links

Afbeeldingen